"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

I dagens globaliserade värld står vi alltmer inför nya folkhälsoutmaningar och behovet av hälsoekonomisk kompetens inom folkhälsoarbete har blivit tydligt. Detta program återspeglar det behovet.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Vi har en spännande studiemiljö där personer med olika utbildningar och kulturella bakgrunder möts. Våra lärare kommer från olika delar av världen och vi delar en vision av rättvis hälsa för alla och ett gemensamt uppdrag av transformativ utbildning.

Multidisciplinärt program

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på samhällsvetenskap och medicin, använder kvantitativa och kvalitativa metoder för att identifiera och bedöma specifika hälsorisker innan man utformar och implementerar effektiva populationsbaserade strategier.

Det här programmet innebär att man läser andra året av vårt två-åriga masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. För att bli antagen ska studenten redan läst 60 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap varav 5 högskolepoäng som inkluderar grundläggande hälsoekonomisk kompetens och minst 30 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå.

Programmet är för dig som är intresserad av:

  • Hur man kan främja hälsa?
  • Global hälsa?
  • Resursanvändning i förhållande till hälsokonsekvenser?
  • Hur man använder resurser bäst för att maximera hälsovinster?
  • Sambandet mellan sociala förhållanden och hälsa?
  • Hur man organiserar hälso- och sjukvårdssystem som fördelar resurser effektivt samtidigt som man främjar rättvisa?

Beskrivning av programmet

Kurserna innehåller avancerad forskningsmetod och hälsoekonomi, hållbarhet och utvärdering i folkhälsovetenskap.

Programmet ger färdigheter som krävs för att förstå faktorer för folkhälsa och få kunskaper att genom hälsoekonomisk analys främja folkhälsan. Det är ett internationellt program och undervisningen sker på engelska.

Studentaktivitet, kollaborativt och reflektivt lärande

Vår pedagogiska vision av utbildningsmiljön är baserad på grundprinciper samt didaktiska strategier som inkluderar aktivt, kollaborativt och reflektivt lärande.

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier, praktiska sessioner, grupparbeten och föreläsningar.

Studenter har visat stor uppskattning av miljön där samarbete mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund är en naturlig del.

Pedagogisk vision av utbildningsmiljön

Examensarbete

Examensarbetet i form av en uppsats är en viktig del av studierna i detta program. Det ger dig möjlighet att tillämpa den kunskap du fått för att få en djupare förståelse och specialisering inom ett valt område i folkhälsovetenskap. Lärarna är även forskare vilket innebär att du får en handledare som har erfarenhet av forskning inom folkhälsovetenskap och hälsoekonomi.

Uppsatsarbetet omfattar 15 eller 30 högskolepoäng beroende på vad som tidigare ingått i studierna  Åtminstone 15 högskolepoäng bör vara inom området hälsoekonomi.

Mer om uppsatsarbetet andra året

Programöversikt

Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Hälsoekonomisk teori, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året.

Efter utbildningen

Programmet ger kunskap som kan användas i icke-statliga organisationer (NGO’s), offentliga/statliga organisationer och privata företag. Folkhälsovetare kan arbeta inom offentlig sektor i statlig verksamhet, kommuner och regioner. De kan arbeta med folkhälso-policy, hälsofrämjande insatser, lagstiftning, management, utvärdering av interventioner eller med att analysera effekt av beslut på olika nivåer.

Folkhälsovetare kan hitta arbete i icke-statliga organisationer som Röda Korset, Rädda barnen, Läkare utan gränser eller Clinton Health access. Vissa hittar arbete på WHO. Andra folkhälsovetare hittar jobb i den privata sektorn och arbetar t.ex. för läkemedelsföretag eller försäkringsbolag.

Utbildningen ger även en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor. Fortsatta studier kan leda till en doktorsexamen.

Läs mer om vår forskning

Vi erbjuder ett liknande masterprogram med fördjupad kunskap i folkhälsovetenskap.

Läs mer: Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2

Examen

Medicine masterexamen (120 hp) huvudområde: Folkhälsovetenskap, inriktning: Hälsoekonomi.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng vari skall ingå en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap varav 5 högskolepoäng som inkluderar grundläggande hälsoekonomisk kompetens. Minst 30 högskolepoäng av studierna inom folkhälsovetenskap skall vara på avancerad nivå. Därutöver krävs Engelska B/6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3058

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng vari skall ingå en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng inom huvudområdet folkhälsovetenskap varav 5 högskolepoäng som inkluderar grundläggande hälsoekonomisk kompetens. Minst 30 högskolepoäng av studierna inom folkhälsovetenskap skall vara på avancerad nivå. Därutöver krävs Engelska B/6

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M3058

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Angelica Johansson