Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i Fysioterapi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 4 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

I Umeå läser du till en masterexamen i fysioterapi i en stimulerande och kreativ miljö. När du är färdig med din utbildning har du fördjupat dina kunskaper inom fysioterapi och är förberedd för forskarstudier. Beroende på arbetsmarknaden kan det vara krav på magister-/masterexamen för att anställas.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Under första terminen läser du mest teoretiska kurser och skriver under termin två ett självständigt examensarbete i fysioterapi, 30 hp. Under termin tre och fyra läser du totalt 60 hp – av dem väljer du kurser om 45 hp själv. Efter ett år, 60 hp, kan du ansöka om att ta ut en magisterexamen i fysioterapi.

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad och det innebär att du är aktiv i ditt kunskapssökande, i kritiskt tänkande och i egen problemlösning där stor vikt läggs vid egna litteraturstudier.

Planera din utbildning och välj fördjupningskurser

Under utbildningens två år kan du välja en del kurser själv utifrån ett paket av kurser. Du kan eventuellt tillgodoräkna dig kurser från andra universitet. Du väljer också till stor del ordningen på kurserna tillsammans med en kursansvarig/programvägledare och sätter upp en individuell studieplan.

Delvis på distans och fördröjd studietakt

Du läser med fördröjd studietakt och kurserna är delvis nätbaserade med träffar i Umeå. Alla kurser ges på halvfart, men du kan läsa valbara kurser parallellt.

Antalet träffar du har på plats i Umeå beror på vilka kurser du väljer. Större delen av kursträffarna består av examinerande seminarier som kräver närvaro.

Programöversikt

Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod. Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder. Evidensbaserad fysioterapi. Fysioterapi - examensarbete. Fördjupning inom vetenskaplig metod.

Valbara kurser
Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet. Förebygga och behandla funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning. Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering. Yrkesmässig handledning.

Efter utbildningen

Masterexamen är både en breddning och en fördjupning av fysioterapeutisk kunskap. Den ger en god grund för självständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Med magister- eller masterexamen kan du söka forskarutbildning. Du har också större möjligheter till jobb utomlands.

Forskarutbildning

För att komma in på en forskarutbildning ska du ha avklarat kurser motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Du måste även ha skrivit en magisteruppsats och ha läst 30 hp på avancerad nivå inom samma ämnesområde som uppsatsen.

Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, kan leda till doktors- eller licentiatexamen.

Examen

Masterexamen i fysioterapi.
Degree of Master in Physiotherapy, two years.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i Fysioterapi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller fysioterapeut-/sjukgymnastexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P3054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Fysioterapi, Umeå universitet
Kontaktperson för programmet är:
Börje Rehn