"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i Fysioterapi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 4 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

I Umeå läser du till en masterexamen i fysioterapi i en stimulerande och kreativ miljö. När du är färdig med din utbildning har du fördjupat dina kunskaper inom fysioterapi och är förberedd för forskarstudier. Beroende på arbetsmarknaden kan det vara krav på magister-/masterexamen för att anställas.

Under utbildningen

Masterprogrammet i fysioterapi går på halvfart. Under första året läser du teoretiska kurser om sammanlagt 30 hp och under andra året skriver du ett självständigt examensarbete i fysioterapi, 30 hp. Efter två år, 60 hp, har du möjlighet att ansöka om att ta ut en magisterexamen i fysioterapi.

Fortsätter du studierna till en masterexamen, läser du under år tre och fyra totalt 60 hp – av dem väljer du kurser om 45 hp själv.

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad och det innebär att du är aktiv i ditt kunskapssökande, i kritiskt tänkande och i egen problemlösning där stor vikt läggs vid egna litteraturstudier.

Planera din utbildning och välj fördjupningskurser

Under utbildningens fyra år kan du välja en del kurser själv utifrån ett paket av kurser. Det är också möjligt att tillgodoräkna dig kurser från andra universitet. Du väljer också till stor del ordningen på kurserna själv. Har du funderingar kontakta kursansvarig/programvägledare.

Delvis på distans och fördröjd studietakt

Du läser med fördröjd studietakt och kurserna är delvis nätbaserade med träffar i Umeå. Alla kurser ges på halvfart, men du kan läsa valbara kurser parallellt.

Antalet träffar du har på plats i Umeå beror på vilka kurser du väljer. Större delen av kursträffarna består av examinerande seminarier som kräver närvaro.

Programöversikt

Fysioterapi - vetenskaplig teori och metod, 15 hp
Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5 hp
Evidensbaserad fysioterapi, 7,5 hp
Fysioterapi – examensarbete, 30 hp
Fördjupning inom vetenskaplig metod, 15 hp

Valbara kurser
Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7,5 hp
Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering, 15 hp
Yrkesmässig handledning, 7,5 hp
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning, 7,5 hp

Efter utbildningen

Masterexamen är både en breddning och en fördjupning av fysioterapeutisk kunskap. Den ger en god grund för självständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Med magister- eller masterexamen kan du söka forskarutbildning. Du har också större möjligheter till jobb utomlands.

Forskarutbildning

För att komma in på en forskarutbildning ska du ha avklarat kurser motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Du måste även ha skrivit en magisteruppsats och ha läst 30 hp på avancerad nivå inom samma ämnesområde som uppsatsen.

Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, kan leda till doktors- eller licentiatexamen.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i Fysioterapi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20 st

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller fysioterapeut-/sjukgymnastexamen om 180 hp varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Fysioterapi, Umeå universitet
Kontaktperson för programmet är:
Carin From