Hoppa direkt till innehållet

Samhällsvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2017

Är du intresserad av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena och vill du själv ha ett aktivt inflytande på utformningen av din examen? Samhällsvetarprogrammet ger dig möjligheten att själv påverka din ämneskombination så att du kan sätta en personlig prägel på din utbildning.

Film: Jag är samhället
Jag är samhället

Med den snabba samhällsutvecklingen ökar behovet av samhällsvetare, med kunskap om sociala förändringar eller politikens betydelse.

Under utbildningen

Den första terminen är gemensam för samtliga studerande på programmet. Därefterhar du stora valmöjligheter. Termin ett består av introducerande samhällsvetenskapliga kurser som förbereder dig för de fortsatta ämnesstudierna genom att ge perspektiv, träna studieteknik, uppsatsskrivning, kritiskt tänkande och argumentation. Därefter följer fem terminer med ämnesstudier och en ämnesfördjupning som du själv väljer. Därigenom har du inom ramen för samhällsvetarprogrammet stor frihet att efter eget intresse skapa din egen utbildningsprofil.

Programöversikt

Termin 1
Samhällsvetenskaplig introduktion; Statsvetenskapens grunder; Svensk och internationell ekonomisk historia del 1; Digitaliseringsprocesser i samhället; Sociologins elementa; Pedagogikens grunder; Akademiskt skrivande; Svensk och internationell ekonomisk historia del 2

Termin 2–6
Valbara kurser inom det samhällsvetenskapliga området:
Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Informatik. Nationalekonomi. Sociologi. Statsvetenskap. Kulturgeografi. Freds- och konfliktstudier. Pedagogik. Psykologi. Rättsvetenskap A–B. Statistik. Genusvetenskap. En valfri termins studier kan även väljas inom de humanistiska områdena, till exempel Språk. Vetenskapsteori. Idéhistoria.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för administrativt, utredande och planerande arbete i ett brett spektrum av verksamheter i både privat och offentlig sektor. Samhällsvetare återfinner man på myndigheter, länsstyrelser, skattemyndigheten, verk och departement, men också i privat regi på såväl stora som mindre företag. Programmet förbereder också för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, informatik, kulturgeografi,  freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi, statistik eller statsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För studier under valbar respektive valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01272

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Hans Jörgensen

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen