Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samhällsvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Är du intresserad av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena och vill du själv ha ett aktivt inflytande på utformningen av din examen? Samhällsvetarprogrammet ger dig möjligheten att själv påverka din ämneskombination så att du kan sätta en personlig prägel på din utbildning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: Jag är samhället
Jag är samhället

Med den snabba samhällsutvecklingen ökar behovet av samhällsvetare, med kunskap om sociala förändringar eller politikens betydelse.

Under utbildningen

Samhällsvetarprogrammet utmärker sig genom en öppen struktur och goda möjligheter att sätta en unik prägel på utbildning och examen.


Gemensam programstart
Endast den första terminen är gemensam för de studerande på programmet. Den består av introducerande samhällsvetenskapliga kurser (se vidare under "programöversikt") som förbereder inför de fortsatta studierna genom en bred ingång till centrala perspektiv inom samhällsvetenskaperna samt god träning i studieteknik och muntlig och skriftlig framställning.

Valfrihet
Därefter följer fem terminer med valfria ämnesstudier och en valfri ämnesfördjupning. Ämnesfördjupningen innebär att du läser tre terminer och skriver kandidatuppsats inom ett och samma ämne. Resterande två terminer är valfria och kan inkludera utlandsstudier och/eller en termins studier vid annan fakultet. Som programstudent har du platsgaranti till samhällsvetenskapliga fakultetens kurser, förutsatt att du uppfyller förkunskapskraven för kursen i fråga. Kurser väljs inför varje termin och i samråd med studievägledare om så önskas.

Programöversikt

Termin 1
Samhällsvetenskaplig introduktion; Statsvetenskapens grunder; Svensk och internationell ekonomisk historia del 1; Digitaliseringsprocesser i samhället; Introduktion till sociologi; Introduktion till pedagogik; Akademiskt skrivande; Svensk och internationell ekonomisk historia del 2

Termin 2–6
Valbara kurser inom det samhällsvetenskapliga området:
Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Informatik. Nationalekonomi. Sociologi. Statsvetenskap. Kulturgeografi. Freds- och konfliktstudier. Pedagogik. Psykologi. Rättsvetenskap A–B. Statistik. Genusvetenskap. En valfri termins studier kan även väljas inom de humanistiska områdena, till exempel Språk. Vetenskapsteori. Idéhistoria.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för administrativt, utredande och planerande arbete i ett brett spektrum av verksamheter i både privat och offentlig sektor. Samhällsvetare återfinner man på myndigheter, länsstyrelser, skattemyndigheten, verk och departement, men också i privat regi på såväl stora som mindre företag. Programmet förbereder också för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, informatik, kulturgeografi,  freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi, statistik eller statsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För studier under valbar respektive valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1272

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Magnus Bohman