"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Är du intresserad av de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena och vill du själv ha ett aktivt inflytande på utformningen av din examen? Samhällsvetarprogrammet ger dig möjligheten att själv påverka din ämneskombination så att du kan sätta en personlig prägel på din utbildning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Jag är samhället

Med den snabba samhällsutvecklingen ökar behovet av samhällsvetare, med kunskap om sociala förändringar eller politikens betydelse.

Under utbildningen

Samhällsvetarprogrammet utmärker sig genom en öppen struktur och goda möjligheter att sätta en unik prägel på utbildning och examen.

Allmänt om programmet
Programmet inleds med en obligatorisk bastermin, följt av fem terminer (termin 2-6) med valbara/valfria kurser. Terminerna 2-6 omfattar valbara kurser inom ramen för samhällsvetenskapen. Tre av dessa terminer ska vara studier inom samma huvudområde och ge fördjupade ämneskunskaper. Tillsammans skall kurserna avslutas med ett examensarbete på motsvarande kandidatexamensnivå.

Student som följer programmet är garanterad plats på programmets bastermin. På valbara kurser har studenten platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. Valbara kurser som ges vid andra lärosäten kan efter prövning ingå i examen.

Studentröst om Samhällsvetarprogrammet
Axelina heter jag och kommer från Örnsköldsvik. Jag valde samhällsvetarprogrammet eftersom jag ville ha möjligheterna att själv styra och välja innehållet i min utbildning. Just nu studerar jag min fjärde termin med inriktning mot företagsekonomi och finansiering, vilket jag tycker är både roligt och intressant.

I framtiden ser jag möjligheter till jobb inom exempelvis bank- och finansiella verksamheter. På fritiden är jag helst ute med min hund eller träffar vänner. Umeå är toppen som studentstad. Det är nära till allt och det erbjuds många aktiviteter, uteställen och platser att mötas på (när det inte är Coronarestriktioner). Jag trivs väldigt bra i både staden och på universitetet!

Studentröst om Samhällsvetarprogrammet
Jag heter Nieves och kommer från Kalix. Jag studerar termin fyra och har valt inriktning mot genusvetenskap. Programmets breda möjligheter till olika ämnesstudier känns perfekta för mig. Efter examen vill jag helst arbeta i en organisation där min utbildning kommer till sin rätt, exempelvis med normbrytande aktiviteter i kontakt med ungdomar.

Vid sidan om studierna är jag intresserad av bakning och brädspel. Jag brinner även för sexual-politik och är aktiv som informatör för RFSU. Som studentstad är Umeå fantastiskt. Här finns den perfekta balansen av studentliv, kultur och friluftsliv. Inte sällan hittar ni mig som deltagare i någon av alla de musik-quiz som arrangeras på stadens pubar! 

Programöversikt

Termin 1
Programmets första termin utgör en introduktion till högre utbildning med syftet att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det samhällsvetenskapliga området. I olika moment studeras den globala ekonomiska och sociala utvecklingen, dagsaktuella samhällsproblem samt samhällsvetenskaplig teori och metod.

Termin 2–6
Valbara kurser inom det samhällsvetenskapliga området:
Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Informatik. Nationalekonomi. Sociologi. Kriminologi. Statsvetenskap. Kulturgeografi. Freds- och konfliktstudier. Pedagogik. Psykologi. Rättsvetenskap A–B. Statistik. Genusvetenskap. En valfri termins studier kan även väljas inom ett ämne från annan fakultet, givet att behörigheten uppfylls.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för administrativt, utredande och planerande arbete i ett brett spektrum av verksamheter i både privat och offentlig sektor. Samhällsvetare återfinner man på myndigheter, länsstyrelser, skattemyndigheten, verk och departement, men också i privat regi på såväl stora som mindre företag. Programmet förbereder också för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen i något av huvudområdena ekonomisk historia, företagsekonomi, informatik, kulturgeografi,  freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi, kriminologi, statistik eller statsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet. För vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1272

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Hans Jörgensen