"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation den utbildning du söker! Programmet leder till yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.

Antagningsstatistik

Här hittar du information om antagningsstatistik från UHR för Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation hösten 2023. 

Hur är det att läsa SVP?

En studentproducerad film om hur det är att läsa SVP vid Umeå universitet. 

Under utbildningen

Du studerar samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att både utnyttja teknikens möjligheter och förstå dess begränsningar. Genom att förstå tekniken och de sammanhang där den används kan du som systemvetare utforma och anpassa den till olika användare och situationer.

Som student ges du tillfälle att skapa nära relationer med representanter för etablerade IT-företag och får möjlighet att utföra ditt examensarbete i samarbete med aktörer från näringslivet. 

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier tillsammans med lokala IT-företag kan förekomma.

Vi använder olika tekniska plattformar och som student får du tillgång till våra moderna datasalar. Vi använder oss av lärplattformen Canvas som stöd för all undervisning på programmet.

Utlandsstudier

Under utbildningen kan du studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. Umeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter.

Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år.

Läs mer om utlandsstudier vid Institutionen för informatik

Programöversikt

Termin 1
Perspektiv på digitalisering, 15 hp
Systemtänkande, 15 hp

Termin 2
Statistisk dataanalys, 7,5 hp
Diskret matematik för systemvetare, 7,5 hp
Programvaruutveckling, 15 hp

Termin 3
Design av informationssystem, 30 hp

Termin 4
Innovativa tekniker och digitala praktiker, 15 hp
Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Termin 5
Valbar/valfri termin, 30 hp (du väljer själv vilka kurser du vill gå, studera på annan ort eller utomlands - se mer under rubriken "Utlandsstudier" ovan.)

Termin 6
Digitala ekosystem, 30 hp

PROGRAMÖVERSIKT - START INNAN HT 2024

Här hittar du som börjat studera senast HT2023 aktuell programöversikt: länk till Canvassida

Efter utbildningen

Utbildningen ger en bra grund för yrken inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-specialister eftersöks. Den ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. Utbildningen förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.

Anmälan och behörighet

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1222

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Dan Johansson