Hoppa direkt till innehållet
printicon

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation den utbildning du söker! Programmet leder till yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.

Under utbildningen

Du studerar samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter och förstå dess begränsningar. Genom att förstå tekniken och de sammanhang där den används kan du som systemvetare utforma och anpassa den till olika användare och situationer. Som student ges du tillfälle att skapa nära relationer med representanter för etablerade IT-företag. Du får möjlighet att utföra ditt examensarbete i samarbete med företag.

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier tillsammans med lokala IT-företag kan förekomma. Vi använder olika tekniska plattformar och som student får du tillgång till datasalar utrustade med Linux, Mac OS X, och Windows. Vi använder oss av lärplattformen Cambro som stöd för all undervisning på programmet.

Läs mer om studenternas arbeten:

Informatik och Norsjö kommun i sensorprojekt

Systemvetare med fokus på framtidens byggindustrier

Systemvetare pitchar affärsidé

Film: Interaktionslabb
Interaktionslabb

Informatik - studiemiljön och lokaler. Välkommen!

Utlandsstudier

Under utbildningen kan du studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet. Umeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter.  Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år.

Läs mer om utlandsstudier vid Umeå universitet

Utbildningsbeskrivning

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Programöversikt

Termin 1
Informationssystem, 15 hp
Verksamhetsutveckling I digitala organisationer, 15 hp

Termin 2
Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp
Diskret matematik för systemvetenskap, 7,5 hp
Statistik A1, 15 hp

Termin 3
Design av informationssystem, 30 hp

Termin 4
Webbaserade system, 30 hp

Termin 5
Valfri termin, 30 hp

Termin 6
Digitala Ekosystem, 30 hp

Efter utbildningen

Utbildningen ger en grund för yrken inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-specialister eftersöks. Den ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. Utbildningen förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.

Anmälan och behörighet

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01222

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Studentsupport vid Informatik