Hoppa direkt till innehållet
printicon

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro? Då är systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation den utbildning du söker! Systemvetenskap är ett etablerat samlingsnamn på yrken som handlar om design, utveckling och utvärdering av informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle.

Under utbildningen

Du studerar samspelet mellan människa och teknik för att lära dig att utnyttja teknikens möjligheter och förstå dess begränsningar. Genom att förstå tekniken och de sammanhang där den används kan du som systemvetare utforma och anpassa den till olika användare och situationer. Som student ges du tillfälle att skapa nära relationer med representanter för etablerade IT-företag. Du får möjlighet att utföra ditt examensarbete i samarbete med företag, och erbjuds också att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett partneruniversitet.

Undervisningen bedrivs framförallt i form av föreläsningar, workshops, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt, men med handledning av lärare. Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier tillsammans med lokala IT-företag kan förekomma. Vi använder olika tekniska plattformar och som student får du tillgång till datasalar utrustade med Linux, Mac OS X, och Windows. Vi använder oss av lärplattformen Cambro som stöd för all undervisning på programmet. Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.

Utlandsstudier

Umeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter. Detta möjliggörs, till stor del, genom att vårt universitet tar emot lika många utländska studenter från de universitet som vi samarbetar med. Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år. Ytterligare information hittar du på universitetets hemsida för internationellt office.

Läs mer om utlandsstudier här.

 

OBS! Programöversikt hamnar här inkl. länkar till kursplaner. Görs vid slutmigrering...

Utbildningsbeskrivning

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Efter utbildningen

Utbildningen ger en grund för yrken inom de flesta branscher där professionellt utbildade IT-specialister eftersöks. Den ger dig goda förutsättningar för arbete i näringsliv och offentlig sektor inom ett brett spektrum av yrken, exempelvis systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsanalytiker, entreprenör, IT-strateg, IT-arkitekt och IT-chef. Utbildningen förbereder dig även för vidare studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildningsnivå.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik. Inriktning: systemvetenskap.

Anmälan och behörighet

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01222

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Studentsupport vid Informatik