"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Yrkeslärarprogrammet

Du är antagen till YRKESLÄRARPROGRAMMET, 50%,  distans med närträffar. Varmt välkommen till Yrkeslärarprogrammet på Skellefteå Campus, Umeå universitet! Innan du kan börja måste du göra några saker innan programstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses i vår!

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på programmets första kurs, då blir du också registrerad på programmet i sin helhet.

  På det här programmet ska du själv registrera dig på studentwebben  innan programstart. Det kan du göra från och med 2024-01-08 till 2024-01-16. Om du inte har registrerat dig i studentwebben senast den 16 januari annars förlorar du din plats på kursen och programmet.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Meddela infocenter

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  15-17 januari 2024

  Tid: 11.30

  Plats: Skellefteå Campus

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Varmt välkommen till Introduktionsdagar på Skellefteå Campus den 15/1 kl. 11.30 – 16/1 kl. 12.00. Under dessa dagar presenteras Yrkeslärarprogrammets innehåll och upplägg och Du får även en introduktion om vad akademiska studier innebär. Dagarna är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att Du är med och tar del av det innehåll som behandlas. I direkt anslutning till dessa dagar startar den första träffen i kursen KUL 1 (Kunskap, undervisning och lärande 1) kl. 13.00 den 16/1. Kursträffen pågår t.o.m. den 17/1.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Varmt välkommen till yrkeslärarprogrammet!

  Programstart

  Programstarten som sker på Skellefteå Campus inleds med Introduktionsdagar som pågår under tiden 15/1 kl. 11.30 – 16/1 kl. 12.00. Vi inleder dessa dagar i E213 (HUS E). I direkt anslutning till dessa dagar fortsätter vi med den första träffen i kursen KUL 1 (Kunskap, undervisning och lärande 1). Denna träff pågår under tiden 16/1 kl. 13 t.o.m. 17/1. Se tider och innehåll i de scheman som läggs ut på Canvas.

  Resa, parkeringar och boende 

  Täta bussförbindelser går mellan Umeå och Skellefteå. Du som kommer med egen bil, se befintliga parkeringar här: karta Campusområdet.

  Kom ihåg att det kan vara högt tryck på hotellrum i Skellefteå, boka därför Ditt boende i god tid. Via länken finns hotellen inom Skellefteå kommun (centrum och utanför). Vi rekommenderar att du är observant på att det ska stå SKELLEFTEÅ (inget annat ortsnamn) under hotellets namn om du vill boka boende i de centrala delarna.

  Om du är folkbokförd i Skellefteå kommun under hela studieperioden kan du vara berättigad till Resebidrag.

  Undervisningslokalen som vi ofta kommer att använda är E210 som finns i E-huset.

  Lunch, finns att köpa i restaurang Din Fest och här finns även ett café, Hus L.

  Campusbiblioteket och Studentcentrum finns i Hus M och här finns även studierum och fler välutrustade studierum hittar du i E-huset. 

  Ett passerkort ger dig tillträde till många extra studietimmar via Meröppet. Läs mer och ansök här.

  Övrigt som kan vara bra att känna till 

  Skellefteå Science Park, har lokaler på Campusområdet, kan utgöra ett intressant besök (finns i Hus K).

  Erbjudanden till dig som student

  Pendlingsbidrag
  Stöd via Studentcentrum
  Boka lokal
  Ordna passerkort
  Studentföreningen

  www.campus.skelleftea.se

   

   

   

   

   

   

  Fäll ihop
 • Din första kurs

  Din första kurs på programmet heter Kunskap, undervisning och lärande (KUL 1).

  Kursen ger grundläggande kunskaper om skolväsendets historia, samt en orientering om kunskap, undervisning, lärande, vetenskap och beprövad erfarenhet. I kursen introduceras begrepp och teorier inom pedagogik, didaktik, utvecklingspsykologi samt kunskaps- och vetenskapsteori. Den rymmer även orientering om planering och analys av undervisning utifrån styrdokument samt läroplansteori och didaktisk analys. I kursen diskuteras vad som utmärker vetenskaplig forskning samt vad vetenskaplighet innebär. Vetenskapliga metoder introduceras, liksom en grundläggande träning i att värdera information i form av källkritik och statistik.

  Schema för din första kurs

  Kursplan KUL 1

  Kursansvarig: Marcel Quarfood, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  marcel.quarfood@umu.se

  KUL 1 har introduktionsträff den 16/1 kl. 13.00 – 17/1 kl. 17 ca, på Campus Skellefteå, i direkt anslutning till programintroduktionen.
  Lokal E210 (i Hus E)

  På träffen ges information om upplägget på KUL 1 samt föreläsningar och seminarier i delkurserna Kunskaps- och vetenskapsteori, Statistik och Utvecklingspsykologi.

  Litteratur att införskaffa:

  Vissa av kursens artiklar och bokutdrag kommer att finnas tillgängliga på Canvas.  Men följande böcker måste ni skaffa själva.

  Esbjörn Larsson & Johannes Westberg
  Utbildningshistoria: en introduktion
  3e uppl.: Studentlitteratur 2019

  Lars-Göran Johansson
  Introduktion till vetenskapsteorin
  4e uppl.: Thales 2018
  3e upplagan kan också användas.

  Torsten Thurén & Jack Werner
  Källkritik
  4e uppl.: Liber 2019
  2a eller 3e upplagan kan också användas.

  Anita Woolfolk & Martin Karlberg
  Pedagogisk psykologi
  Harlow Pearson 2015

  Göran Linde
  Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori
  3e uppl.: Studentlitteratur 2012

  Gunnar Lindström, Lars-Åke Pennlert
  Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik
  8e uppl.: Fundo Förlag 2022

  Rekommenderad extralitteratur:

  Vendela Blomström & Jeanna Wennerberg
  Akademiskt läsande och skrivande
  2a uppl.: Studentlitteratur 2021

  Du loggar in i Canvas med ditt aktiverade Umu-id.
  Kom ihåg! För att kunna börja kursen måste du först ha registrerat dig.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.
  Jag vill logga in i Canvas.

  Fäll ihop
 • Utdrag ur belastningsregistret

  För att du ska få göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i programmet måste du för rektor på skolan kunna visa upp ett intyg ur polisens belastningsregister. Handläggningstiden är cirka två veckor, så beställ ditt intyg i god tid innan din VFU, helst så snart du kan. Intyget är kostnadsfritt och är i normalfallet giltigt i ett år.

  Ansökningsblanketten hittar du på Polisens webbplats.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)