"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock: Elnur Amikishiyev, Elnur Amikishiyev

AI inom medicin och hälsa

Spetstekniker med fokus på människan för att lösa aktuella problem.

Detta område representerar en människocentrerad AI-strategi inom hälsa och medicin. Syftet är att föra samman kliniska och tekniska forskare i gemensamma projekt där spetstekniker tillämpas och anpassas till kliniska förhållanden för att lösa rådande problem. Detta fokusområde syftar också till att skapa starka nätverk för att sprida kunskap om möjligheter, begränsningar och förutsättningar när det gäller tillämpningen av AI och maskininlärning inom hälsa och medicin. Syftet är att samla in erfarenheter av tillämpad AI på området nationellt och internationellt, för att stimulera lokala aktiviteter och möjliggöra ett försprång i lokala tillämpningar där så är möjligt.

Kontakta oss

TAIGAs fokusområde AI inom hälsa och medicin koordineras av Nina Sundström, adjungerad docent vid institutionen för strålningsvetenskap. Nina Sundströms forskningsområden är rörelseanalys, tryck- och flödesdynamik och kvalitetsregister. 

Koordinator för forskningsområdet

Senast uppdaterad: 2022-04-22