Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Naturresursforskning

Forskning om naturresurser behandlar ofta tvärvetenskapliga frågeställningar och kan ha ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, medicinskt eller humanistiskt perspektiv. Forskningen kan inkludera aspekter av beslutsfattande, rättigheter, nyttjande, eller miljö- och hälsokonsekvenser av samhällets behov och nyttjande av resurser från naturen såsom inom skogs- och jordbruk, rennäring och gruvverksamhet.

Nyheter

Forskare lyssnar hur bäckar andas och mår
Forskare lyssnar hur bäckar andas och mår

Umeåforskare har utvecklat ljudinspelningsmetod för att uppskatta hur snabbt gaser släpps in och ut i bäckar.

Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt
Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt

Ny studie i Nature visar den globala bedömningen av fritt strömmande vattendrag och en allvarlig utarmning.

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?
Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?

Marcus Klaus forskar på hur skogsbruksrelaterade kolutsläpp kan minska genom utformning av bäckkantzoner.

Forskningsprojekt

Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsämne: Naturresursforskning, Statistik
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt