"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Naturresursforskning

Forskning om naturresurser behandlar ofta tvärvetenskapliga frågeställningar och kan ha ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, medicinskt eller humanistiskt perspektiv. Forskningen kan inkludera aspekter av beslutsfattande, rättigheter, nyttjande, eller miljö- och hälsokonsekvenser av samhällets behov och nyttjande av resurser från naturen såsom inom skogs- och jordbruk, rennäring och gruvverksamhet.

Nyheter

Energin i inlandet – ett idéhistoriskt perspektiv på samhällsomvandlingen

Forskaren Janina Priebe: ”Här finns i dag en otrolig öppning för en inkluderande samhällsomvandling”.

Dialog löser inte de svåra frågorna runt naturresurserna

Hur ska vi kunna utnyttja alla våra naturresurser och samtidigt ta hänsyn till alla inblandade?

Hälsokonsekvenser om gruva etableras

Ny rapport där hälsoeffekterna av potentiell gruvetableringen i Kallak kartläggs

Forskningsprojekt

Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsområde: Naturresursforskning, Statistik
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Forskningsområde: Naturresursforskning, Statsvetenskap
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

TC4F
Trees and Crops for the Future (TC4F) är ett strategiskt forskningsområde (SFO) vid SLU med Umeå Universitet och SkogForsk som samarbetspartners....
Forskningsområde: Naturresursforskning