"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pxhere

Forskarna bakom studierna

Här hittar du mer information om forskarna bakom studierna.

Johan Normark är universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och specialistläkare inom infektionsmedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Hans forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.

Clas Ahlm är professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och överläkare inom infektionsmedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Hans forskning handlar om sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner - sorkfeber och covid-19 - samt forskning kring skyddseffekten av vaccin mot covid-19.

Mattias Forsell är universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hans forskning inriktar sig på en grundläggande förståelse för hur kroppens immunförsvar fungerar vid infektion och vaccination.

Anders Johansson är professor i infektionsjukdomar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Norrlands universitetssjukhus. Han arbetar med infektionsepidemiologi, vilket innebär att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids. Hans forskning är inriktad på spridning av viruset SARS-CoV-2 i äldrevården i Sverige, immunitet efter vaccination och hur infektionsutbrott ska kunna upptäckas snabbare i framtiden.

Alicia Edin är forskare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och specialistläkare inom anestesi och intensivård vid Norrlands universitetssjukhus. Hennes forskning handlar om hur immunförsvaret och ämnesomsättningen samspelar vid svåra infektioner som sepsis och covid-19.

Kontaktpersoner laboratorieanalyser

Julia Wigren Byström, biomedicinsk analytiker, Institutionen för klinisk mikrobiologi  

Jenny Gardfjäll, biomedicinsk analytiker, Institutionen för klinisk mikrobiologi  

Mer att läsa
Nyheter och information om Covid-forskning, Umeå universitet

 

Forskarna bakom studierna

Johan Normark
Universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig), universitetslektor, specialistutbildad läkare, universitetslektor
E-post
E-post
Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09
Anders Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32

Kontaktpersoner laboratorieanalyser

Forskning om Covid

Forskning om Covid-19
Vid institutionen för klinisk mikrobiologi pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19. Forskningen är inriktad på sjukdomsmekanismer och...
Typ av projekt Forskarnätverk
Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion
Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?
Typ av projekt Forskargrupp
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Coronavirusets snabba spridning och bristen på effektiv behandling mot Covid-19 har fått stora globala konsekvenser. I detta forskningsprojekt...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Micael Widerström
Micael Widerströms forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi och infektionsekologi. Det innebär att kartlägga och förstå hur bakterier och...
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Mattias Forsell Lab
Mattias Forsell
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus
Rift valley feber är en myggburen sjukdom som orsakar stora utbrott med förödande konsekvenser. För närvarande finns varken medicin eller vaccin.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2017
Myggburna zoonoser i djur och människor
Människor och djur kan drabbas hårt av zoonotiska sjukdomar. Nya myggburna virus har nyligen spritt sig i Europa. Djur kan också fungera som...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Rift Valley fever virus - hur sker överföring, vilka mygg och djur är reservoarer och vad bestämmer sjukdomsbilden?
Plötsliga utbrott av infektionssjukdomar orsakar inte bara lidande i form av sjukdom och dödsfall. I framförallt länder i tredje världen bidrar de...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Att förutse och ha beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande effekt
Detta projekt syftar till att förbättra kapaciteten att förutsäga, förhindra och mildra effekterna av plötsliga utbrott av infektionssjukdomar med...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2013
Studier av sorkfeber (nephropathia epidemica).
Sorkfeber är en blödarfeber med njurengagemang orsakat av Puumala virus som sprids med sork. Forskningen avser att studera de sjukdomsmekanismer so...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 mars 2011 till 31 december 2014
Senast uppdaterad: 2023-09-22