Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Förstelärare – nytt ledarskap för undervisning?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ledarskap, ledning och jämställdhet i akademin
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsämne: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskningsprogram

GENIAC
Inom forskningsprogrammet GENIAC har forskare intresserat sig för jämställdheten i akademin, för hur den kan undersökas och vad resultaten visar.