"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock

Logic and Applications

Forskargrupp Logic and Applications Group har över 25 års erfarenhet av logik och informationsteknologi baserad forskning och utveckling.

I forskningsgruppen ingår Patrik Eklund, Ankica Babic, M.Ángeles Galán, Robert Helgesson, Ulrich Höhle, Mats Johansson, Johan Karlsson, Jari Kortelainen, Magnus Löfstrand och Michael Winter.

Traditionell logik är informell och till och med överlappande om produktionen av dess ingredienser, som signaturer, termer, meningar, inblandningar, modeller och slutsatser. Traditionell logik undviker också att beskriva hur dessa ingredienser förekommer i ett och annat, dvs hur termer formellt konstrueras från signaturer, meningar går från termer och så vidare. Vår lösning är att ordna logik lativt, och därigenom ge individualisering av logik, och även omfamna ett logikbegrepp i dialog, med termer, meningar och inblandningar och liknande, som omvandlas när de kommuniceras från en logik till den andra.

Lativ logik är en generaliserad ram och en universell struktur, där specifika logiker av alla slag kan införlivas. Lativ logik använder signaturer som en grundläggande atomstruktur, och kategoriteori är dess metallspråk. Detta leder också till en logisk specifik typteori, där vårt tre-nivå arrangemang av signaturer är grundläggande för en mängd olika tillämpningar. Logik i dialog och social logik är viktig också för interna och externa syn på system-av-system.

Vår strategi för logik är också tätt kopplad till logisk metodik för beräkningsmässig intelligens. Bayesiska, neurala och liknande metoder, som vanligtvis endast baseras på rudimentär statistik och numeriska metoder, räcker inte för applikationsutveckling som kräver kontextuellt beslutsfattande. Vår logiskt berikade beräkningsmässiga intelligens ger en logisk omfattning som går långt bortom traditionella metoder för logik och ontologi, och kan ses i våra applikationer i den offentliga och privata sektorn.

Logik
algebra and topology in logic
category theory as a metalanguage
computational intelligence
foundations of mathematics
lative logic
logic-based medicine
many-valued logic
social logic
type theory

Applikationer
active and healthy ageing
analytics in private and public sectors
clean energy
engineering systems and industrial engineering
financial engineering
industrial systems availability
social and health care classification, nomenclature and ontology
social choice

Forskningsledare vid Umeå universitet

Patrik Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 14

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsprojekt

DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
NoICE - Nordic Icing Centre of Expertise
Tid 1 september 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 december 2015 till 31 maj 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2015 till 31 mars 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2004 till 30 juni 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2003 till 13 december 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 30 juni 2001 till 1 juli 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2001
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2000
Typ av projekt Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1996 till 30 juni 1998
Typ av projekt Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1995 till 30 juni 1999
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forskning kan ge mindre isbildning

Forskare ska bidra till mer kunskap om isbildning i arktiska regioner.

Senast uppdaterad: 2023-09-11