Hoppa direkt till innehållet
printicon

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning. Det görs genom att bistå, utveckla och kommunicera forskning, samt att utbilda och samverka i relation till affärsrelaterat beslutsfattande.

Frågor på de individuella och organisatoriska nivåerna fokuseras och en mångfald av perspektiv och metoder ses som nödvändiga för att analysera globalt uppmärksammade sociala och miljörelaterade problem. Olika typer av organisatoriska former studeras och aktiviteter vid institutet involverar forskare från alla forskningsområden vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och även forskare och nätverk inom och utanför Umeå universitet.

Syftena med institutet är att:

  • Genomföra och publicera forskning inom områdena hållbarhet och etik i företagsekonomi.
  • Stimulera en aktiv forskningsmiljö med seminarier, workshops, gästforskare och strategiska samarbeten.
  • Utveckla nya forskningsprojekt relaterade till institutets huvudområden.
  • Mobilisera stöttning av forskningsaktiviteter och forskningsansökningar.
  • Kommunicera forskningsresultat med allmänheten.
  • Leda och medverka i utvecklingen av högre utbildning inom institutets huvudområden.
  • Tillhandahålla ett forum för att debattera frågor rörande företagsekonomi, hållbarhet och samhället.

På RiseB är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med företag, organisationer, nätverk, forskare, studenter och allmänhet för att diskutera hållbarhet och företagsetik.

Önskar du kontakt med institutet når du oss enklast på riseb@usbe.umu.se eller genom att mejla respektive medarbetare. Vi har också en mejllista där du kan få information kring seminarier, föreläsningar, osv.

Ansvarig för RiseB är Herman Stål vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Aktuellt

Ny forskningsartikel accepterad i Scandinavian Journal of Management

Hervé Corvellec, Lund, och Herman Stål, Umeå, publicerar ny forskning i Scandinavian Journal of Management.

I artikeln "Qualification as corporate activism: How Swedish apparel retailers attach circular fashion qualities to take-back systems" förklaras hur företag kan utveckla kommersiella aktiviteter för att påverka miljöpolitik. Artikeln visar hur klädföretag använder sig av "kvalificering" av återtagningssystem för att visa på deras potentiella hållbarhet och enrollera anställda, kunder och intressenter i nya beteenden och ansvar. Termen företagsaktivism används för att fånga hur aktiviteterna kan påverka hur branschen regleras.

En accepterad version av artikeln erhålles vid mail till herman.stal@umu.se.

Ny forskningsartikel i Organization & Environment

Maxim Vlasov publicerar ny forskning i den prestigefyllda tidskriften Organization & Environment.

I artikeln "In Transition Toward the Ecocentric Nexus - How nature helps entrepreneur make venture more regenerative over time" undersöker Vlasov hur entreprenörer interagerar med naturen på ett sådant sätt att naturen blir en partner som utvecklar företagandet. Därmed bidrar Vlasov till ekocentrisk förståelsen för företagande och entreprenörskap.

Artikeln finns att nå via följande länk: https://doi.org/10.1177/1086026619831448

RiseB uppsatspris
RiseB uppsatspris

RiseB uppsatsprisstipendium i hållbarhet och företagsetik.

Publikationer
Publikationer

Här listas de publikationer som publiceras inom institutet.