Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning. Det görs genom att bistå, utveckla och kommunicera forskning, samt att utbilda och samverka i relation till affärsrelaterat beslutsfattande.

Frågor på de individuella och organisatoriska nivåerna fokuseras och en mångfald av perspektiv och metoder ses som nödvändiga för att analysera globalt uppmärksammade sociala och miljörelaterade problem. Olika typer av organisatoriska former studeras och aktiviteter vid institutet involverar forskare från alla forskningsområden vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och även forskare och nätverk inom och utanför Umeå universitet.

Syftena med institutet är att:

  • Genomföra och publicera forskning inom områdena hållbarhet och etik i företagsekonomi.
  • Stimulera en aktiv forskningsmiljö med seminarier, workshops, gästforskare och strategiska samarbeten.
  • Utveckla nya forskningsprojekt relaterade till institutets huvudområden.
  • Mobilisera stöttning av forskningsaktiviteter och forskningsansökningar.
  • Kommunicera forskningsresultat med allmänheten.
  • Leda och medverka i utvecklingen av högre utbildning inom institutets huvudområden.
  • Tillhandahålla ett forum för att debattera frågor rörande företagsekonomi, hållbarhet och samhället.

På RiseB är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med företag, organisationer, nätverk, forskare, studenter och allmänhet för att diskutera hållbarhet och företagsetik.

Önskar du kontakt med institutet når du oss enklast på riseb@usbe.umu.se eller genom att mejla respektive medarbetare. Vi har också en mejllista där du kan få information kring seminarier, föreläsningar, osv.

Ansvarig för RiseB är Herman Stål vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Aktuellt

Open access-artikel i Journal of Cleaner Production

Stål och Babris artikel är nu gratis tillgänglig.

I artikeln ”Educational interventions for sustainable innovation in small and

medium sized enterprises” analyserar Stål och Babri ett innovationsprogram som riktade sig till små- och medelstora företag i regionen. Analysen visar på vissa svårigheter att driva samverkan på det här sättet.

Artikeln finns gratis här: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118554

Forskningsledare

Herman Stål
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 80
Publikationer
Publikationer

Här listas de publikationer som publiceras inom institutet.

RiseB uppsatspris
RiseB uppsatspris

RiseB uppsatspris i hållbarhet och företagsetik.

Snurrande konsumtionshjul kan vara ödesdigert för klimatet
Snurrande konsumtionshjul kan vara ödesdigert för klimatet

– Ekonomisk tillväxt ger välstånd, men löser inte våra samhällsutmaningar, säger Herman Stål