Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik

Forskargrupp Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning. Det görs genom att bistå, utveckla och kommunicera forskning, samt att utbilda och samverka i relation till affärsrelaterat beslutsfattande.

Frågor på de individuella och organisatoriska nivåerna fokuseras och en mångfald av perspektiv och metoder ses som nödvändiga för att analysera globalt uppmärksammade sociala och miljörelaterade problem. Olika typer av organisatoriska former studeras och aktiviteter vid institutet involverar forskare från alla forskningsområden vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och även forskare och nätverk inom och utanför Umeå universitet.

Syftena med institutet är att:

  • Genomföra och publicera forskning inom områdena hållbarhet och etik i företagsekonomi.
  • Stimulera en aktiv forskningsmiljö med seminarier, workshops, gästforskare och strategiska samarbeten.
  • Utveckla nya forskningsprojekt relaterade till institutets huvudområden.
  • Mobilisera stöttning av forskningsaktiviteter och forskningsansökningar.
  • Kommunicera forskningsresultat med allmänheten.
  • Leda och medverka i utvecklingen av högre utbildning inom institutets huvudområden.
  • Tillhandahålla ett forum för att debattera frågor rörande företagsekonomi, hållbarhet och samhället.

På RiseB är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med företag, organisationer, nätverk, forskare, studenter och allmänhet för att diskutera hållbarhet och företagsetik.

Önskar du kontakt med institutet når du oss enklast på riseb@usbe.umu.se eller genom att mejla respektive medarbetare. Vi har också en mejllista där du kan få information kring seminarier, föreläsningar, osv.

Ansvarig för RiseB är Maxim Vlasov vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

RiseB är medlem i Cradlenet, ett nordiskt nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt

RiseB-porträtt: Quang Evansluong

Om samhällsutmaningar i Sverige och Vietnam och att vara en forskare med en multikulturell bakgrund.

RiseB-porträtt: Siarhei Manzhynski

Om att studera coopetition, ta sin andra doktorsexamen, och göra saker med medveten närvaro.

RiseB-porträtt: Alice Annelin

Om passionen för undervisning i hållbarhet och nya sätt att tänka redovisning.

RiseB´s uppsatspris tilldelas studenter vid Lunds universitet

RiseB´s uppsatspris i hållbarhet och företagsetik 2020 tilldelas Djenane Liasse och Jana Tigges, Lunds universitet. Uppsatsen med titeln “ Branding Public Transportation in Sweden An Experimental Study of Three different Branding Concepts: Green, Love and Technology” belönas med 25.000 SEK och ges som ett stipendium och har gjorts möjligt av RiseB´s samarbete med Umeå Energi.

Läs mer

Open access-artikel i Journal of Cleaner Production

Stål och Babris artikel är nu gratis tillgänglig.

I artikeln ”Educational interventions for sustainable innovation in small and

medium sized enterprises” analyserar Stål och Babri ett innovationsprogram som riktade sig till små- och medelstora företag i regionen. Analysen visar på vissa svårigheter att driva samverkan på det här sättet.

Artikeln finns gratis här: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118554

Forskningsledare

Maxim Vlasov
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 90

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi
Publikationer

Här listas de publikationer som publiceras inom institutet.

RiseB uppsatspris

RiseB uppsatspris i hållbarhet och företagsetik.

RiseB-porträtt: Quang Evansluong

Om samhällsutmaningar i Sverige och Vietnam och att vara en forskare med en multikulturell bakgrund.

RiseB-porträtt: Siarhei Manzhynski

Om att studera coopetition, ta sin andra doktorsexamen, och göra saker med medveten närvaro.

RiseB-porträtt: Alice Annelin

Om passionen för undervisning i hållbarhet och nya sätt att tänka redovisning.