Hoppa direkt till innehållet
printicon

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik

Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB) strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning. Det görs genom att bistå, utveckla och kommunicera forskning, samt att utbilda och samverka i relation till affärsrelaterat beslutsfattande.

Frågor på de individuella och organisatoriska nivåerna fokuseras och en mångfald av perspektiv och metoder ses som nödvändiga för att analysera globalt uppmärksammade sociala och miljörelaterade problem. Olika typer av organisatoriska former studeras och aktiviteter vid institutet involverar forskare från alla forskningsområden vid Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och även forskare och nätverk inom och utanför Umeå universitet.

Syftena med institutet är att:

  • Genomföra och publicera forskning inom områdena hållbarhet och etik i företagsekonomi.
  • Stimulera en aktiv forskningsmiljö med seminarier, workshops, gästforskare och strategiska samarbeten.
  • Utveckla nya forskningsprojekt relaterade till institutets huvudområden.
  • Mobilisera stöttning av forskningsaktiviteter och forskningsansökningar.
  • Kommunicera forskningsresultat med allmänheten.
  • Leda och medverka i utvecklingen av högre utbildning inom institutets huvudområden.
  • Tillhandahålla ett forum för att debattera frågor rörande företagsekonomi, hållbarhet och samhället.

På RiseB är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med företag, organisationer, nätverk, forskare, studenter och allmänhet för att diskutera hållbarhet och företagsetik.

Önskar du kontakt med institutet når du oss enklast på riseb@usbe.umu.se eller genom att mejla respektive medarbetare. Vi har också en mejllista där du kan få information kring seminarier, föreläsningar, osv.

Ansvarig för RiseB är Herman Stål vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Aktuellt

Open access-artikel i Journal of Cleaner Production

Stål och Babri’s artikel är nu gratis tillgänglig.

I artikeln ”Educational interventions for sustainable innovation in small and

medium sized enterprises” analyserar Stål och Babri ett innovationsprogram som riktade sig till små- och medelstora företag i regionen. Analysen visar på vissa svårigheter att driva samverkan på det här sättet.

Artikeln finns gratis här: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118554

RiseB:s Herman Stål keynote på Sustainable Fashion Research Agenda på Copenhagen Business School

Den 13 Maj höll Herman Stål en kortare keynote på ett internationellt forskningssymposium om hållbart mode, anordnat av Copenhagen Business School och Design School Kolding.  

Vid symposiet deltog ledande mode och hållbarhetsforskare, samt företagsrepresentanter. Hermans presentation hade titeln “Särkoppling och (cirkulärt) mode (ENG)” och utgick forskning med Hervé Corvellecs kring hur skandinaviska modeföretag har tagit sig an cirkuläritet och de krav som finns på att företagen skall ta mer ansvar för det avfall som kläder ger upphov till.

En länk till evenemanget och dess program finns här.

RiseB:s uppsatspris tilldelas studenter vid Högskolan i Gävle

RiseB:s uppsatspris i Hållbarhet och Företagsetik tilldelas Adam Lindh och Cecilia Persson, Högskolan i Gävle. Läs mer.

RiseB och Handelshögskolan på konferensen ”Den koldioxidsnåla platsen”

Konferensen berättade om projektet ”Den koldioxid snåla platsen” som tittat på hur man lokalt, och med fokus på konsumtion, kan minska växthusgasutsläppen.

Sofia Isberg deltog i presentationen av ett kommun-lett projekt forskning om bilfria familjer och RiseB:s Herman Stål medverkade i en talkshow med fokus ”Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling” där han bland annat tog upp all den forskning som görs kring dessa frågor på Handelshögskolan/RiseB och även presenterade ny forskning kring affärsmodeller för hållbarhet och hur man kan tänka kring företagssamarbeten för bättre klimat.

Ta del av talkshowen här.

Och av hela konferensen här.

Eller läs om den och projektet här.

Ny forskningsartikel accepterad i Scandinavian Journal of Management

Hervé Corvellec, Lund, och Herman Stål, Umeå, publicerar ny forskning i Scandinavian Journal of Management.

I artikeln "Qualification as corporate activism: How Swedish apparel retailers attach circular fashion qualities to take-back systems" förklaras hur företag kan utveckla kommersiella aktiviteter för att påverka miljöpolitik. Artikeln visar hur klädföretag använder sig av "kvalificering" av återtagningssystem för att visa på deras potentiella hållbarhet och enrollera anställda, kunder och intressenter i nya beteenden och ansvar. Termen företagsaktivism används för att fånga hur aktiviteterna kan påverka hur branschen regleras.

En accepterad version av artikeln erhålles vid mail till herman.stal@umu.se.

Ny forskningsartikel i Organization & Environment

Maxim Vlasov publicerar ny forskning i den prestigefyllda tidskriften Organization & Environment.

I artikeln "In Transition Toward the Ecocentric Nexus - How nature helps entrepreneur make venture more regenerative over time" undersöker Vlasov hur entreprenörer interagerar med naturen på ett sådant sätt att naturen blir en partner som utvecklar företagandet. Därmed bidrar Vlasov till ekocentrisk förståelsen för företagande och entreprenörskap.

Artikeln finns att nå via följande länk: https://doi.org/10.1177/1086026619831448

Projektansvarig

Herman Stål
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 80
RiseB uppsatspris
RiseB uppsatspris

RiseB uppsatspris i hållbarhet och företagsetik.

Publikationer
Publikationer

Här listas de publikationer som publiceras inom institutet.