Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

UMeHälsa

UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa, öka välmående och diagnosticera och behandla olika sjukdomar kommer i hög grad vara baserade på ny teknologi som artificiell intelligens (AI) och interaktionsteknologier som överbryggar avstånd och gränsen mellan fysiska och virtuella miljöer.

UMeHälsa driver forskning inom beslutsstöd, beteendeförändringsstöd och digitala interventioner som är personifierade, preventiva, kunskaps- och evidensbaserade och utvecklade med deltagande (participatory) designmetoder. Det betyder att medborgare och professionella i den dagliga kliniska verksamheten aktivt deltar i forskning och utveckling av nya hälsobefrämjande verktyg. Detta görs i samverkan med Region Västerbotten och andra organisationer i samhället, exempelvis patientorganisationer.

Forskning och utbildning inom medicinsk informatik och eHälsa har bedrivits vid Umeå universitet sedan mer än 20 år och engagerar alltfler forskare. UMeHälsa har sedan starten 2015 adresserat behovet av en organisationsöverskridande, fakultetsövergripande, interdisciplinär forskningsmiljö vid Umeå universitet som fungerar som infrastruktur och nav för forskning, utbildning och samverkan inom området eHälsa. Miljön engagerar ca 100 anställda vid de olika fakulteterna vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

För att åstadkomma personanpassade, adaptiva interventioner behöver ofta metoder från området artificiell intelligens utvecklas och tillämpas, och teknologier utvecklas och utvärderas. Därför består UMeHälsa dels av en temamiljö som organiserar seminarier och workshops (Tema eHälsa), dels av labb och demonstrationsmiljöer som byggts upp delvis i samarbete med Region Västerbotten där nya interventioner kan utvecklas tillsammans med användare och testas.

UMeHälsa stödjer även utveckling av fakultetsövergripande utbildning i området eHälsa, på grund, avancerad och forskarnivå. På forskarnivå ges en kurs som tar upp AI-baserad eHälsa.

 

Tema eHälsa, Projekt och eHälsa-labb

Tema eHälsa
Tema eHälsa

Här kan du läsa mer om Tema eHälsa.

UMeHälsa projekt
UMeHälsa projekt

Exempel på forskningsprojekt om eHälsa vid Umeå universitet.

eHälsa-labb
eHälsa-labb

Labbmiljöer för eHälsa-forskning.

Nyheter

Mobilapp effektiv hjälp för kvinnor med urininkontinens
Publicerad: 07 jan, 2019

En app i mobiltelefonen är en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage.

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos
Publicerad: 24 sep, 2018

En ny avhandling visar hur beslutsstödsystem i vården kan utformas.

Datorstöd som gör det enklare för läkare att ställa diagnos
Publicerad: 07 maj, 2004

Datorstöd som gör det enklare för läkare att ställa diagnos.

Bättre demensvård med nytt IT-system
Publicerad: 05 jun, 2007

Bättre demensvård med nytt IT-system.

Datavetare får anslag för intelligenta system i äldrevården
Publicerad: 02 dec, 2008

Datavetare får anslag för intelligenta system i äldrevården.

Användning av IT ökar inom äldreomsorgen: Låt anställda få delta mer i utvecklingen
Publicerad: 02 jun, 2009

Användning av IT ökar inom äldreomsorgen: Låt anställda få delta mer i utvecklingen.

Datasystem hjälper läkare ge bättre patientvård
Publicerad: 03 jun, 2010

Datasystem hjälper läkare ge bättre patientvård.

Datavetare ger stöd till demensvård
Publicerad: 07 jun, 2012

Datavetare ger stöd till demensvård.

Fokus på demensfrågan vid statsbesök i Seoul
Publicerad: 08 jun, 2012

Fokus på demensfrågan vid statsbesök i Seoul.

Roboten som kan bli en vän
Publicerad: 22 maj, 2013

Roboten som kan bli en vän.

Svensk teknik intressant för demensvård i Sydkorea
Publicerad: 12 sep, 2013

Svensk teknik intressant för demensvård i Sydkorea.

Framtidens hälsovård
Publicerad: 03 apr, 2014

Framtidens hälsovård.

UMeHälsa är även en av Umeå universitets forskningsinfrastrukturer och leds av forskare från olika ämnesområden vid Umeå universitet och representanter för Region Västerbotten.

Koordinator

Koordinator

Ledningsgrupp

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30
Tobias Stenlund
Universitetslektor, postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 40
Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Styrgrupp - eHälsaråd

Clas Ahlm, forsknings- och utbildningsdirektör, Region Västerbotten
Emil Forsberg, verksamhetsutvecklare, Umeå kommun
Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Olof Lindahl, avdelningschef, MT-FoU, Region Västerbotten
Helena Lindgren, Föreståndare UMeHälsa, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Andreas Lundqvist, enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten 
Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Umeå universitet
Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Tobias Stenlund, ansvarig för Temamiljö eHälsa, Medicinsk Fakultet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Sara Winqvist, verksamhetschef eHälsa, Region Västerbotten

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30
Tobias Stenlund
Universitetslektor, postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 40
Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87