"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UMeHälsa

Forskningsinfrastruktur UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Umeå Universitet E-Health Lab

Forskning och utbildning inom eHälsa

Framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa, öka välmående och diagnosticera och behandla olika sjukdomar kommer i hög grad vara baserade på ny teknologi som artificiell intelligens (AI) och interaktionsteknologier som överbryggar avstånd och gränsen mellan fysiska och virtuella miljöer.

UMeHälsa driver forskning inom beslutsstöd, beteendeförändringsstöd och digitala interventioner som är personifierade, preventiva, kunskaps- och evidensbaserade och utvecklade med deltagande (participatory) designmetoder. Det betyder att medborgare och professionella i den dagliga kliniska verksamheten aktivt deltar i forskning och utveckling av nya hälsobefrämjande verktyg. Detta görs i samverkan med Region Västerbotten och andra organisationer i samhället, exempelvis patientorganisationer.

Forskning och utbildning inom medicinsk informatik och eHälsa har bedrivits vid Umeå universitet sedan mer än 20 år och engagerar alltfler forskare. UMeHälsa har sedan starten 2015 adresserat behovet av en organisationsöverskridande, fakultetsövergripande, interdisciplinär forskningsmiljö vid Umeå universitet som fungerar som infrastruktur och nav för forskning, utbildning och samverkan inom området eHälsa. Miljön engagerar ca 100 anställda vid de olika fakulteterna vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

För att åstadkomma personanpassade, adaptiva interventioner behöver ofta metoder från området artificiell intelligens utvecklas och tillämpas, och teknologier utvecklas och utvärderas. Därför består UMeHälsa dels av en temamiljö som organiserar seminarier och workshops (Tema eHälsa), dels av labb och demonstrationsmiljöer som byggts upp delvis i samarbete med Region Västerbotten där nya interventioner kan utvecklas tillsammans med användare och testas.

UMeHälsa stödjer även utveckling av fakultetsövergripande utbildning i området eHälsa, på grund, avancerad och forskarnivå. På forskarnivå ges en kurs som tar upp AI-baserad eHälsa.

Vid frågor, kontakta Helena Lindgren eller Marlene Sandlund.

Se program för UMeHälsa 2021.

Tema eHälsa, Projekt och eHälsa-labb

Tema eHälsa

Kreativa mötesplatser för doktorander, forskare, och kliniker där eHälsoprojekt presenteras och diskuteras.

UMeHälsa projekt

Exempel på forskningsprojekt om eHälsa vid Umeå universitet.

UMeHälsa-lab

Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.

Nyheter

Presentera din forskningsidé
Publicerad: 2023-05-16

TAIGA ger dig en tvärvetenskaplig plattform där du kan presentera dina forskningsidéer

Seminarium: Hur kan AI användas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn?
Publicerad: 2023-04-26

Seminarium om hur AI kan användas för att förhindra sexuella övergrepp arrangerat av TAIGA och Childhood.

Minisymposium om AI inom precisionsmedicin
Publicerad: 2023-04-26

29 maj hålls symposium om den senaste utvecklingen av AI inom precisionsmedicin. Möjligt följa på distans.

Online event: Hur påverkar artificiell intelligens barn och utbildning?
Publicerad: 2023-04-17

WASP-HS anordnar event om hur artificiell intelligens, så som ChatGPT, påverkar barn och utbildning.

Forskning avgörande för Algoryx framgångar
Publicerad: 2023-03-22

Företaget är nominerat till Årets university spin-off som en av tre finalister.

UMeHälsa är även en av Umeå universitets forskningsinfrastrukturer och leds av forskare från olika ämnesområden vid Umeå universitet och representanter för Region Västerbotten.

Koordinator

UMeHälsa ledningsgrupp

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30
Tobias Stenlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 40
Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Styrgrupp - eHälsaråd

Göran Larsson, forsknings- och utvecklingschef, Region Västerbotten
Emil Forsberg, verksamhetsutvecklare, Umeå kommun
Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Per Hallberg, avdelningschef, MT-FoU, Region Västerbotten
Helena Lindgren, Föreståndare UMeHälsa, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Andreas Lundqvist, enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten 
Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Umeå universitet
Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Tobias Stenlund, ansvarig för Temamiljö eHälsa, Medicinsk Fakultet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet
Sara Winqvist, verksamhetschef eHälsa, Region Västerbotten

Senast uppdaterad: 2022-03-15