"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UMeHälsa

Forskningsinfrastruktur UMeHälsa är ett regionalt kompetenscentrum för forskning, utbildning och samverkan kring intelligenta, personanpassade eHälsainterventioner, beteendeförändringssystem och beslutsstöd. UMeHälsa verkar för att vara ett tvärvetenskapligt nav som överbryggar kunskapsområden och engagerar medborgare.

Umeå Health Lab

En tvärvetenskaplig labbmiljö för ehälsa där det finns möjlighet att utforska, testa och utvärdera användning av framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa och diagnosticera och behandla olika sjukdom. 

Forskning och utbildning inom eHälsa

Framtidens digitala verktyg för att förebygga ohälsa, öka välmående och diagnosticera och behandla olika sjukdomar kommer i hög grad vara baserade på ny teknologi som artificiell intelligens (AI) och interaktionsteknologier som överbryggar avstånd och gränsen mellan fysiska och virtuella miljöer.

UMeHälsa driver forskning inom beslutsstöd, beteendeförändringsstöd och digitala interventioner som är personifierade, preventiva, kunskaps- och evidensbaserade och utvecklade med deltagande (participatory) designmetoder. Det betyder att medborgare och professionella i den dagliga kliniska verksamheten aktivt deltar i forskning och utveckling av nya hälsobefrämjande verktyg. Detta görs i samverkan med Region Västerbotten och andra organisationer i samhället, exempelvis patientorganisationer.

Forskning och utbildning inom medicinsk informatik och eHälsa har bedrivits vid Umeå universitet sedan mer än 20 år och engagerar alltfler forskare. UMeHälsa har sedan starten 2015 adresserat behovet av en organisationsöverskridande, fakultetsövergripande, interdisciplinär forskningsmiljö vid Umeå universitet som fungerar som infrastruktur och nav för forskning, utbildning och samverkan inom området eHälsa. Miljön engagerar ca 100 anställda vid de olika fakulteterna vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

För att åstadkomma personanpassade, adaptiva interventioner behöver ofta metoder från området artificiell intelligens utvecklas och tillämpas, och teknologier utvecklas och utvärderas. Därför består UMeHälsa dels av en temamiljö som organiserar seminarier och workshops, dels av labb och demonstrationsmiljöer som byggts upp delvis i samarbete med Region Västerbotten där nya interventioner kan utvecklas tillsammans med användare och testas.

Doktorandkurs inom AI-baserad eHälsa

UMeHälsa stödjer även utveckling av fakultetsövergripande utbildning i området eHälsa, på grund, avancerad och forskarnivå. På forskarnivå ges en kurs som tar upp AI-baserad eHälsa. Har du frågor om denna kurs, vänligen kontakta Helena Lindgren eller Madeleine Blusi.

Våra projekt och labbmiljöer

UMeHälsa projekt

Exempel på forskningsprojekt om eHälsa vid Umeå universitet.

UMeHälsa-labb

Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.

Nyheter

AI:s mystiska "svarta låda" har öppnats av professor i Umeå
Publicerad: 2024-04-08

Var och en av oss ska kunna förstå sjukhusets bedömning eller bankens svar på låneansökan.

Fördomar gynnar varken studenterna eller IT-branschen
Publicerad: 2024-04-04

Väldigt många ”han” och få ”hon” och ”hen” i IT-branschen vill Umeå Universitet göra något åt.

Ny rekrytering för Stress Response Modeling Excellence Center
Publicerad: 2024-03-12

IceLab söker fakultet för ett excellenscenter för Stress Response Modellering.

Flydde Ukraina – utvecklar nu AI-metoder för att förhindra desinformation
Publicerad: 2024-03-11

Detekterar och förhindrar felaktig information om Ukraina.

Nytt program i filosofi och artificiell intelligens
Publicerad: 2024-02-19

Programmet ges från och med höstterminen 2024 och går att söka från 15 mars till och med 15 april.

UMeHälsa är även en av Umeå universitets forskningsinfrastrukturer och leds av forskare från olika ämnesområden vid Umeå universitet och representanter för Region Västerbotten.

Koordinator

UMeHälsa ledningsgrupp

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30
Tobias Stenlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 40
Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Styrgrupp - eHälsaråd

Madeleine Blusi, lektor, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Lennart Fjellman, digitaliseringsutvecklare, Vilhelmina kommun 
Emil Forsberg, verksamhetsutvecklare, Umeå kommun
Thomas Fritz, digitaliseringsstrateg, Region Västerbotten
Åsa Hörnsten
, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Helena Lindgren, koordinator UMeHälsa, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Andreas Lundqvist, enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten 
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2024-01-19