"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Umeå Core Facility for Electron Microscopy.

Svampar med parasitisk livsstil orsakar sjukdom och död

I Umeå studerar vi svamporganismer i en mängd olika sammanhang - som stabila och enkla modellorganismer för att belysa cellulära processer, som producenter av kemiska föreningar vilka används inom industri och medicin (till exempel antibiotika), som invånare av olika ekosystem, och som infektiösa agens som orsakar sjukdom hos växter, djur och människor.

Svampar är evolutionärt sett nära släkt med djur. Dessa eukaryota organismer bor i de flesta områden på jorden - från djupt vatten till torra öknar, till och med i mag-tarmkanalen hos högre djur som en del av mikrobiotan.

Forskare har identifierat cirka 100 000 olika svamparter, men det finns förmodligen mer än 1,5 miljoner arter.

Svamporganismer kan växa som hyfer där enskilda celler bildar ett mycel. Jästsvampar växer som enskilda celler för att bilda diffusa biomassor. Majoriteten av svampar är saprobiska och växer på sönderfallande organiskt material och är på så sätt essentiella för återvinning av biomaterial. Andra svampar bildar viktiga symbioser, till exempel mycorrhizae som är en del av rotsystem, där de levererar näringsämnen till växten.

Vissa svampar har en parasitisk livsstil och växer på levande organismer för att orsaka sjukdom eller död. Flera tusen växtpatogena arter är kända och flera hundra arter orsakar sjukdom hos människan. Mänskliga mykoser påverkar i huvudsak immunkompromitterade individer. Dessa infektioner är ofta svåra med hög sjuklighet och dödlighet. Ineffektiv diagnostik och terapi med toxiska biverkningar uppmanar oss att studera svamparnas patogenitet och att utveckla bättre svampdödande läkemedel.

Reportage och porträtt

Farliga smittämnen gör entré när jorden värms upp

I klimatförändringens spår lurar både kända och okända infektionssjukdomar och vi människor måste vara redo.

Forskargrupper

Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Typ av projekt Forskargrupp
Constantin Urban
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Typ av projekt Forskargrupp
Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot allvarliga mykoser
finansierat av Vetenskapsrådet.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om alternativa DNA-strukturer och proteiner som underhåller arvsmassans stabilitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Natuschka Lee lab
Vår forskning handlar om relevanta mikrober för vår miljö och hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp