"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)

Forskningsprojekt Projektet synliggör vilka möjligheter och hinder funktionsnedsatta individer möter under sin levnadsbana i 1800-talets svenska samhälle fram till idag.

Antalet funktionsnedsatta individer i Europa uppgår idag till 65 miljoner (10%). Ändå är de märkbart marginaliserade inom såväl samhället som forskningen och lite känt om vad ett liv med funktionshinder innebär. Projektet ger ny och användbar kunskap om vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta människors delaktighet i samhället.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-02-01 2021-07-31

Finansiering

European Research Council (ERC), 2016-2021: 19 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Demografi, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Historia, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

För att klargöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer i Sverige från 1800-talet fram till idag påverkar människors delaktighet i samhället undersöker projektet deras levnadsbana utifrån fyra teman:

1. Hälsa och dödlighet
2. Utbildning och arbetsmarknad
3. Partnerskap och familj
4. Sociala aktiviteter inom fritidsstrukturer

Resultaten avslöjar vilka omständigheter som bidrar till att främja eller försämra funktionsnedsatta individers delaktighet i samhället.

Forskargruppens tvärvetenskapliga sammansättning öppnar för kvantitativa och kvalitativa analyser. Projektet är det första som genomför statistiska livsförloppsanalyser på Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att avgöra hur funktionsnedsättningar påverkar individers dödsrisker och chanser att skaffa partner, familj, utbildning eller arbete de senaste 200 åren. För senare tid utforskar projektet hur funktionsnedsatta personer upplever livsförloppets utveckling och hur de beskrivs i massmedia samt hur aktiviteter (inom idrott, kultur och sociala medier) kan stärka deras identitet, livskvalitet och delaktighet i samhället.

Liveable disabilities

Se professor Lotta Vikström tala om "Liveable disabilities" vid TEDxumeå.

Mer om projektet

Läs mer om projektet i detta dokument (Pdf)

Projektresultat

Detta projekt är nu avslutat. Läs mer om forskningsresultaten i denna sammanfattning av resultatsrapporten (på engelska).

Results summary Dislife project 220315.pdf (306 kB)

Nyheter om projektet

Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner

Historikern Lotta Vikström om villkoren för personer med funktionsnedsättningar från 1800-talet och framåt.

Projektpublikationer

Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö University 2022, Vol. 13 : 111-129
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
Disability & Society, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 37, (7) : 1085-1106
Gelfgren, Stefan; Ineland, Jens; Cocq, Coppélie
Journal of Intellectual Disabilities, Sage Publications 2022, Vol. 26, (4) : 1057-1074
Karhina, Kateryna; Ineland, Jens; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:8
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
CEDAR Working Papers, 2021:16
Nordlund, Madelene; Larsson, Daniel; Stattin, Mikael
Historical Life Course Studies, Amsterdam: International Institute of Social History 2021, Vol. 10, (S3) : 151-155
Vikström, Lotta; Edvinsson, Sören; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:13
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
HumaNetten, Växjö: Linnaeus University Press 2021, (47) : 143-168
Söderlund, Hanna; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
CEDAR Working Papers, 2021:19
Junkka, Johan; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
CEDAR Working Papers, 17
Vikström, Lotta; Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
CEDAR Working Papers, 2021:9
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Sandström, Glenn
CEDAR Working Papers, 2021:15
Wickman, Kim; Torége, Linda
Journal of International Special Needs Education, Meridian Allen Press 2021, Vol. 24, (2) : 86-96
Ineland, Jens; Karhina, Kateryna; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:10
Liselotte, Eriksson; Junkka, Johan; Sandström, Glenn; et al.
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:12
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Karhina, Kateryna
CEDAR Working Papers, 11
Vikström, Lotta; Karhina, Kateryna; Junkka, Johan
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 22, No 1
Ljuslinder, Karin; Vikström, Lotta; Ellis, Katie
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 35-38
Ljuslinder, Karin; Ellis, Katie; Vikström, Lotta
The History of the Family, No 2, Vol 25
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
Scandinavian Journal of Disability Research, Stockholm: Stockholm University Press 2020, Vol. 22, (1) : 80-87
Wälivaara, Josefine; Ljuslinder, Karin
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 177-201
Vikström, Lotta; Shah, Sonali; Janssens, Angelique
Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, Taylor & Francis 2020, Vol. 7, (1) : 54-63
Ineland, Jens
The History of the Family, Abingdon: Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 322-344
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2020, Vol. 14, (2) : 71-84
Cocq, Coppélie; Ljuslinder, Karin
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2020, Vol. 15, (4)
Junkka, Johan; Sandström, Glenn; Vikström, Lotta
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd: rapport från forskarseminariet i Umeå 16–17 januari 2019, Försäkringskassan; Analys och prognos 2019 : 15-29
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Junkka, Johan; et al.
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
Journal of Popular Culture, Vol. 51, (4) : 1036-1056
Wälivaara, Josefine
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Linköping University Electronic Press 2018, Vol. 10, (2) : 226-245
Wälivaara, Josefine
Sequence analysis and related approaches: innovative methods and applications, Cham, Switzerland: Springer 2018 : 69-81
Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; Haage, Helena
Essays in Economic & Business History, Vol. 35, (1) : 207-238
Haage, Helena; Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling
Disability Studies Quarterly, Vol. 37, (4)
Vikström, Lotta; Häggström Lundevaller, Erling; Haage, Helena
Historical Life Course Studies, Vol. 4 : 97-119
Vikström, Lotta; Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, May 3 – 5, 2017.
Ineland, Jens
Continuity and Change, Cambridge: Cambridge University Press 2016, Vol. 31, (2) : 241-273
De Veirman, Sofie; Haage, Helena; Vikström, Lotta
Proceedings of the International Conference on Sequence Analysis and Related Methods (LaCOSA II), Lausanne: Université de Lausanne 2016 : 93-102
Haage, Helena; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta

Finansiering

Senast uppdaterad: 2023-03-17