"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Agneta Marell
Alice Annelin
Telefon
090-786 66 31

Jag är lektor i redovisning. Min forskning fokuserar på revisionsgrupper och revisionskvalitet samt utbildning för hållbarhet.

Alina Bavykina
Telefon
090-786 73 53

Doktorand i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap på den arktiska landsbygden

Anders Lindmark
Telefon
090-786 76 78
Anders Lundquist
Telefon
090-786 79 41

Jag är docent och enhetschef vid enheten för Statistik, är också affilierad till Umeå center for functional brain imaging (UFBI).

André Gyllenram
Telefon
090-786 61 43
Angelos Kostis
Telefon
090-786 71 67

Angelos Kostis is an Associate Professor at Umeå School of Business, Economics, and Statistics, a member of the SCDI AI Business Lab, and a Wallander Research Fellow. 

Anita Lindmark
Telefon
090-786 61 09
Anna Strömbom
Telefon
090-786 71 04
Anna Thorsell
Telefon
090-786 92 13
Annika Andersson
Telefon
090-786 65 97
Bekzat Musrepova
Telefon
090-786 70 86
Catherine Lions
Telefon
090-786 51 74
Christopher Nicol
Telefon
090-786 56 44
Dan Frost
Telefon
090-786 53 74

Studierektor enheten för företagsekonomi, ledamot i Samhällsvetenskaplig fakultets utbildningskommitté. Internationellt engagerad i Tuning Educational Structures in Europe, Tuning EU-China, CaloHex

David Källberg
Telefon
090-786 64 93
David Skog
Telefon
090-786 61 53
Ebrahim Bazrafshan
Telefon
090-786 95 82
Elin Nilsson
Telefon
090-786 57 18

Elin Nilsson är lektor, docent och excellent lärare i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och konsumentbeteende. 

 

Emma Persson
Telefon
090-786 52 11
Frank Figge
Fredrik Huhtamäki
Telefon
090-786 59 51
Galina Biedenbach
Telefon
090-786 61 50

Docent i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Sektionskoordinator – marknadsföring. Programsamordnare – Masterprogrammet i marknadsföring.

 

Gert-Olof Boström
Telefon
090-786 69 51
Göran Bostedt
Telefon
090-786 50 27

Docent i naturresursekonomi. Gästprofessor i skoglig policy, SLU. Biträdande föreståndare, CERE, Centrum för miljö- och naturresursekonomi.

Göran Carli
Telefon
090-786 91 48
Hanna Lindström
Telefon
090-786 65 18

Assistant professor. Main research field: public procurement, environmental policy evaluation, design and implementation, consumer preferences and producer behaviour. 

Henry Lopez Vega
Telefon
090-786 75 47

Researching Digital/AI Transformation and Innovation Ecosystems.

Co-ordinator of: AI seminar series at the Centre for Transdisciplinary AI and Professional Programme in Service Management

Herman Stål
Telefon
090-786 66 80
Huixia Wang
Telefon
090-786 89 64
Irina Alexeyeva
Telefon
090-786 64 09
Jan Bodin
Telefon
090-786 69 27
Jenny Häggström
Telefon
090-786 93 18

External website: www.jennyhaggstrom.com

Jessica Eriksson
Telefon
090-786 99 82

Docent i företagsekonomi, sektionskoordinator för entreprenörskap.

Jessica Fahlen
Telefon
090-786 60 81
Johan Gustafsson
Telefon
090-786 72 10
Johan Jansson

Professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Enhetschef vid företagsekonomi. Forskar o undervisar bl a om hållbarhetsfrågor, konsumtion, kommunikation och persontransporter.

Johan Lundberg

Föreståndare för CERUM. Min forskning omfattar regional tillväxt och migration, kommunala utgifter-, investeringar- och skatter, lokala arbetsmarknader, konsumtionsbeteende, och offentlig upphandling.

Johan Strandberg
Telefon
090-786 71 63
Johan Svensson
Telefon
090-786 50 98
Josline Otieno
Telefon
090-786 75 88

Mitt forskningsintresse är prediktiv modellering och maskininlärning.

Kadri Meister
Telefon
090-786 52 23
Karl Johan Bonnedahl
Telefon
090-786 65 24
Katarina Kempe
Telefon
090-786 52 13
Katharina Jenderny
Telefon
090-786 77 45
Kenneth Backlund
Telefon
090-786 78 78
Lars Lindbergh
Telefon
090-786 55 20
Lars Persson
Lars Silver
Telefon
090-786 67 98
Leif Karlsson
Lina Schelin
Telefon
090-786 55 30
Linda Hollebeek
Lucas Haskell
Telefon
090-786 71 62

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Magdalena Markowska
Telefon
090-786 77 51

Magdalena Markowska är universitetslektor i företagsekonomi. Hon forskar om samspelet mellan struktur och handlingskraft (agency) som har effekter på företagandet, speciellt kvinnoföretagandet.

Magnus Ekström
Telefon
090-786 52 12
Malin Näsholm
Telefon
090-786 50 62

Malin Harryson Näsholm är docent i företagsekonomi med inriktning mot management och studierektor i företagsekonomi.

Maria Josefsson
Telefon
090-786 70 99

Jag är universitetslektor och docent i statistik. I min forskning utvecklar jag metoder för att studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar kognitivt åldrande och demens.

Maria Karlsson
Telefon
090-786 55 96
Marie Eriksson
Telefon
090-786 61 08

Jag är professor i statistik och särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin (tex. registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar).

Marie Wiberg
Telefon
090-786 95 24

Forskningsintressen är psykometri i allmänhet och i synnerhet test ekvivalering, storskaliga internationella kunskapsmätningar, samt icke-parametrisk och parametrisk modellering av provuppgifter.

Markus Hällgren
Telefon
090-786 58 85

Markus Hällgren är professor i företagsekonomi med inriktning mot management, samt forskningsansvarig för institutionen för företagsekonomi

Martina Sundqvist
Telefon
090-786 80 27
Mathias Lundin
Telefon
090-786 68 26
Mats Bergman
Telefon
090-786 75 92

Professor i nationalekonomi

Rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mattias Jacobsson
Telefon
090-786 61 47

Lektor, docent och excellent lärare i företagsekonomi med inriktning mot Management. Forskarutbildningsansvarig på enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan.

Mattias Vesterberg
Telefon
090-786 80 17
Maxim Vlasov
Telefon
090-786 71 90

Universitetslektor i entreprenörskap

Medhanie Gaim
Telefon
090-786 80 44

Associate Professor (Docent) of Management interested in paradox theory and entrepreneurship. Currently serving as the coordinator of the Management section at USBE.

Mikael Svedberg
Telefon
090-786 51 19
Minna Genbäck
Telefon
090-786 59 68
Monika Larsson
Telefon
090-786 60 87
Natalie Toft
Telefon
090-786 67 24

Doktorand i företagsekonomi med inriktning management. Studerar ledarskapsprocesser och ledaridentitet vid särskilda händelser inom Polismyndigheten i region nord.

Niklas Hanes
Telefon
090-786 95 86
Telefon
090-786 69 64

Norbert Steigenberger är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap.

Oscar Stålnacke
Telefon
090-786 64 97
Peter Edlund Frii
Telefon
090-786 55 54
Peter Franck
Telefon
090-786 58 84
Quang Evansluong
Telefon
090-786 72 57

Evansluongs forskningsintresse fokuserar på entreprenörskap, migration, integration, hållbarhet, invandrade företagare och CSR. 

Quynh Le
Telefon
090-786 69 81
Rickard Lindberg
Telefon
090-786 68 04
Robin Herbert
Telefon
090-786 68 97

Doktorand i företagsekonomi (marknadsföring) sedan januari 2021. Forskningsintresse för hållbarhet, varumärken, normer, spillover effekter och trafik.

Roger Smedh
Telefon
090-786 96 84

Arbetar på Handelshögskolans studentexpedition för Företagsekonomi med administrativa uppgifter riktade mot studenter och personal. Är en del av Handelshögskolans kansli.

Sally Pierce
Samielle Drake
Telefon
090-786 61 57

Doktorand vid nationalekonomiska institutionen sedan december 2020. Mina forskningsintressen rör främst konkurrensteori, auktionsteori och hållbar offentlig upphandling.

Sandra Rådahl
Telefon
090-786 80 22
Sandra Sjöström
Telefon
090-786 96 57

Institutionsadministratör och rektors sekreterare, ansvarar för diverse administrativa uppgifter gällande Handelshögskolans personal och externa kontakter. Är en del av Handelshögskolans kansli. 

Sara Widmark
Telefon
090-786 68 41
Sergio Alves
Telefon
090-786 51 03
Siarhei Manzhynski
Telefon
090-786 71 88

PhD, Universitetslektor.

Huvudforskningsområde: interorganisatoriskt samarbete för hållbarhet, paradoxteori, cirkulär ekonomi.

Sofia Isberg
Telefon
090-786 69 53

Excellent lärare sedan 2015, pedagogiskt sakkunnig. Nuvarande uppdrag som utbildningsansvarig vid Handelshögskolan. 

Sofia Molander
Telefon
090-786 75 61
Sophie Jané
Telefon
090-786 59 51

Sophie är universitetslektor i management. Hon studerar inkludering, legitimitet och meningsskapande i organisationer, särskilt i utmanande och osäkra sammanhang.

Susanne Nilsson
Telefon
090-786 53 83

Arbetar på Handelshögskolans studentexpedition för Företagsekonomi. Studieadministratör för Civilekonomprogrammet, Masterprogrammen i Finance och Accounting, Nät-kurser samt för forskarutbildningen.

 

Tatbeeq Raza Ullah
Telefon
090-786 52 87
Tetiana Gorbach
Telefon
090-786 72 01

https://orcid.org/0000-0003-2135-9963

Therese Sarlin
Telefon
090-786 62 58

Arbetar med intern och extern kommunikation, marknadsföring samt grafisk design. Ansvarar även för den årliga examensceremonin. Är en del av Handelshögskolans kansli.

Thomas Biedenbach
Telefon
090-786 63 35
Tobias Svanström
Telefon
090-786 55 26

Tobias Svanström är professor i företagsekonomi (med inriktning mot redovisning) vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Tomas Blomquist
Telefon
090-786 77 22

Professor i företagsekonomi med intresse för: Innovation, Digitalisering, IoT, Affärsmodeller, Entreprenörskap, Projektledning och Karriärutveckling.

Tomas Raattamaa
Telefon
090-786 60 85
Ulrica Nylen
Telefon
090-786 61 52
Ulrika Leijerholt
Telefon
090-786 63 95

Ulrika Leijerholt arbetar som universitetslektor inom marknadsföring. Hennes forskning fokuserar på varumärken i offentlig sektor.

Extern webbsida: www.ulrikaleijerholt.com

 

Virginie Fernandez
Telefon
090-786 75 38
Vladimir Vanyushyn
Telefon
090-786 58 86
Xavier de Luna
Telefon
090-786 55 59

Länk till min hemsida: stat4reg.se/xavierdeluna

Xijia Liu
Zsuzsanna Vincze
Telefon
090-786 64 96
Senast uppdaterad: 2022-01-13