Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Enheten för företagsekonomi

På enheten för företagsekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena marknadsföring, organisation, entreprenörskap, finansiering och redovisning.

Företagsekonomi är Handelshögskolans största enhet med ca 55 medarbetare. Hos oss arbetar professorer, lektorer och doktorander inom alla våra ämnesområden. Med hjälp av vår administrativa personal bedriver vi långt över 100 kurser årligen. Ämnet företagsekonomi är det mest lästa i Sverige på universitetsnivå, även på Umeå universitet är vi en av de mest lästa grundutbildningarna.

Enheten har en stor andel undervisning på ett antal program där civilekonomprogrammet är det mest omfattande.

Inom utbildningen vinnlägger vi oss med att vara långt framme i såväl digitaliseringsfrågor som hållbarhet. Avseende hållbarhet utgör våra kurser grundfundament i det som ligger bakom såväl Handelshögskolans ISO 14001-certifiering och våra programs internationella ackreditering i AACSB.

Våra forskare samarbetar med forskare på många andra lärosäten och deltar såväl i samhällsdebatt som i forskningsprojekt tillsammans med andra organisationer. Våra doktorander deltar i forskningsprojekt med såväl industriella företag som samhällsnyttiga organisationer och kommunala bolag.

Senaste publikationerna i företagsekonomi

Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research
Dehghanpour Farashah, Ali; Blomquist, Tomas
Journal of Organizational Ethnography
Rosales, Virginia
Journal of Management Inquiry
Carmine, Simone; Andriopoulos, Constantine; Gotsi, Manto; et al.
Enhetschef

Enhetschef

Johan Jansson

Studierektor

Studierektor

Dan Frost

Forskning

Forskning

Markus Hällgren

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Jörgen Hellström

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 3
Karta

Postadress

Umeå universitet
Företagsekonomi
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Therese Sarlin, administratör
090 786 6258