Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Enheten för företagsekonomi

På enheten för företagsekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena marknadsföring, organisation, entreprenörskap, finansiering och redovisning.

Företagsekonomi är Handelshögskolans största enhet med ca 55 medarbetare. Hos oss arbetar professorer, lektorer och doktorander inom alla våra ämnesområden. Med hjälp av vår administrativa personal bedriver vi långt över 100 kurser årligen. Ämnet företagsekonomi är det mest lästa i Sverige på universitetsnivå, även på Umeå universitet är vi en av de mest lästa grundutbildningarna.

Enheten har en stor andel undervisning på ett antal program där civilekonomprogrammet är det mest omfattande.

Inom utbildningen vinnlägger vi oss med att vara långt framme i såväl digitaliseringsfrågor som hållbarhet. Avseende hållbarhet utgör våra kurser grundfundament i det som ligger bakom såväl Handelshögskolans ISO 14001-certifiering och våra programs internationella ackreditering i AACSB.

Våra forskare samarbetar med forskare på många andra lärosäten och deltar såväl i samhällsdebatt som i forskningsprojekt tillsammans med andra organisationer. Våra doktorander deltar i forskningsprojekt med såväl industriella företag som samhällsnyttiga organisationer och kommunala bolag.

Senaste publikationerna i företagsekonomi

2020
European Economic Review, Elsevier 2020, Vol. 121, (Jan)
Hellström, Jörgen; Lapanan, Nicha; Olsson, Rickard
2020
Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 8, (1) : 18-37
Dehghanpour Farashah, Ali; Blomquist, Tomas
2020
European Economic Review, Elsevier 2020, Vol. 121
Hellström, Jörgen; Lapanan, Nicha; Olsson, Rickard
Toppbild

Enhetschef

Johan Jansson

Toppbild

Studierektor

Dan Frost

Toppbild

Forskning

Markus Hällgren

Toppbild

Forskarutbildning

Jörgen Hellström

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 3
Karta

Postadress

Umeå universitet
Företagsekonomi
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Therese Sarlin, administratör
090 786 6258