Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Enheten för företagsekonomi

På enheten för företagsekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena marknadsföring, organisation, entreprenörskap, finansiering och redovisning.

Företagsekonomi är Handelshögskolans största enhet med ca 55 medarbetare. Hos oss arbetar professorer, lektorer och doktorander inom alla våra ämnesområden. Med hjälp av vår administrativa personal bedriver vi långt över 100 kurser årligen. Ämnet företagsekonomi är det mest lästa i Sverige på universitetsnivå, även på Umeå universitet är vi en av de mest lästa grundutbildningarna.

Enheten har en stor andel undervisning på ett antal program där civilekonomprogrammen är de mest omfattande.

Inom utbildningen vinnlägger vi oss med att vara långt framme i såväl digitaliseringsfrågor som hållbarhet. Avseende hållbarhet utgör våra kurser grundfundament i det som ligger bakom såväl Handelshögskolans ISO 14001-certifiering och våra programs internationella ackreditering i AACSB.

Våra forskare samarbetar med forskare på många andra lärosäten och deltar såväl i samhällsdebatt som i forskningsprojekt tillsammans med andra organisationer. Våra doktorander deltar i forskningsprojekt med såväl industriella företag som samhällsnyttiga organisationer och kommunala bolag.

Senaste publikationerna i företagsekonomi

Sustainability beyond technology: Philosophy, critique, & implications for human organization, Oxford: Oxford University Press 2021 : 203-229
Bonnedahl, Karl Johan
Managing Collaborative R&D Projects: Leveraging Open Innovation Knowledge-Flows for Co-Creation
Håkansson, Olof; Jacobsson, Mattias; Linderoth, Henrik; et al.
Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research
Dehghanpour Farashah, Ali; Blomquist, Tomas
Enhetschef

Enhetschef

Johan Jansson

Studierektor

Studierektor

Dan Frost

Studierektor

Studierektor

Malin Näsholm

Forskning

Forskning

Markus Hällgren

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Jörgen Hellström

Sektionskoordinatorer

Entreprenörskap

Management

Marknadsföring

Redovisning & Finansiering

Programsamordnare

Grundutbildningsprogram

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Masterprogram

Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering

Masterprogrammet i finansiering

Masterprogrammet i management

Masterprogrammet i marknadsföring

Masterprogrammet i redovisning

Kontakt

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 3
Karta

Postadress

Umeå universitet
Företagsekonomi
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Chatarina Carlen, administratör
090 786 6509