"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för företagsekonomi

På enheten för företagsekonomi bedrivs forskning och undervisning inom ämnena marknadsföring, organisation, entreprenörskap, finansiering och redovisning.

Företagsekonomi är Handelshögskolans största enhet med ca 55 medarbetare. Hos oss arbetar professorer, lektorer och doktorander inom alla våra ämnesområden. Med hjälp av vår administrativa personal bedriver vi långt över 100 kurser årligen. Ämnet företagsekonomi är det mest lästa i Sverige på universitetsnivå, även på Umeå universitet är vi en av de mest lästa grundutbildningarna.

Enheten har en stor andel undervisning på ett antal program där civilekonomprogrammen är de mest omfattande.

Inom utbildningen vinnlägger vi oss med att vara långt framme i såväl digitaliseringsfrågor som hållbarhet. Avseende hållbarhet utgör våra kurser grundfundament i det som ligger bakom såväl Handelshögskolans ISO 14001-certifiering och våra programs internationella ackreditering i AACSB.

Våra forskare samarbetar med forskare på många andra lärosäten och deltar såväl i samhällsdebatt som i forskningsprojekt tillsammans med andra organisationer. Våra doktorander deltar i forskningsprojekt med såväl industriella företag som samhällsnyttiga organisationer och kommunala bolag.

Senaste publikationerna i företagsekonomi

Technovation, Elsevier 2024, Vol. 129
Abi Saad, Elie; Tremblay, Nathalie; Agogué, Marine
The routledge companion to improvisation in organizations, Abingdon; New York: Routledge 2024 : 50-64
Pina e Cunha, Miguel; Gaim, Medhanie; Clegg, Stewart
Handbook on migrant entrepreneurship
Evansluong, Quang; Ramirez Pasillas, Marcela; Dana, Léo-Paul

Enhetschef

Johan Jansson

Studierektor

Dan Frost

Studierektor

Malin Näsholm

Forskning

Markus Hällgren

Forskarutbildning

Mattias Jacobsson

Sektionskoordinatorer

Entreprenörskap

Management

Marknadsföring

Redovisning & Finansiering

Programsamordnare

Grundutbildningsprogram

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Masterprogram

Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering

Masterprogrammet i finansiering

Masterprogrammet i management

Masterprogrammet i marknadsföring

Masterprogrammet i redovisning

Kontakt

Besöksadress

Samhällsvetarhuset
Plan 3
Karta

Postadress

Umeå universitet
Företagsekonomi
901 87 Umeå
Sverige

Telefon

Sandra Sjöström, administratör
090 786 62 58

Senast uppdaterad: 2023-05-09