Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digitala praktiker

Med digitala praktiker avses forskning som rör vad människor gör med och genom digitala medier - och då företrädesvis genom internet, i relation till det som görs och sker "offline", men också överhuvudtaget hur folk relaterar till teknik.

Kvalitativa, etnografiska metoder blandas med kvantitativa, och i centrum står en traditionell humanistisk forskningspraktik med ett tydligt kritiskt perspektiv. Det kan handla om hur religion tar sig uttryck på nätet och hur det påverkar religiös tro och praktik; hur självskadebeteende i sociala medier representeras; vad som händer med teknikprylar under och efter deras "liv"; digital konstformer; hur digitala medier används i olika minoriteters sociala och kulturella kontexter, samt dataspelande och spelkulturer, och så vidare.

Forskare

Coppélie Cocq
Moa Sandström
Stefan Gelfgren
Ulf Sandqvist

Pågående projekt

Media Places
Naturen i narrativen
Pinocchio går i kyrkan
Produktion och förmedling av urfolkskunskap
Social Peer-Support on the Internet among Young People with Mental Ill Health