"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Institutionen har cirka 100 anställda och vår huvuduppgift är inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning i tekniska ämnesområden. Vi samarbetar aktivt med företag och organisationer.

Grundutbildning

Institutionen har, med sina ca 650 helårsstudenter, den största grundutbildningsvolymen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet med kurser som spänner från nybörjarkurser till kurser på masternivå. Vi har dessutom en spännvidd över fem olika ämnen (byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik). Till detta adderas kurser på ett flertal olika program och utbildningar alltifrån högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram, naturvetarprogram, lärarprogram, högskoleprogram, masterprogram, KY-utbildning, uppdragsutbildningar mot industrin, distansutbildningar och fristående kurser.

Vi har under många år valt att vara aktiva i att ge distansutbildning i norra Sverige, både i form av specialkurser mot företag men också med kurser i längre utbildningsprogram där vi ibland samarbetar med andra universitet och högskolor.

Forskning

Den teknikvetenskapliga forskningsverksamheten har successivt byggts ut under de senaste åren. Vår forskning och forskarutbildning är inriktad mot elektro- och systemteknik samt energiteknik. Våra forskare samarbetar vanligtvis med andra forskare där de ingår i större enheter eller konstellationer. Några sådana exempel är TEC-Lab, Thermochemical Energy Conversion Laboratory och Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF). I dessa grupper är samverkan med företag och organisationer viktig.

Organisation

Ledning

Prefekt

Ställföreträdande prefekt

Ole Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 34

Biträdande prefekt grundutbildning

Ole Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 34

Biträdande prefekt forskning och forskarutbildning

Mattias Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 02

Rådet för forskning och forskarutbildning

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11

Grundutbildningsrådet

Fredrik Häggström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 09
Per Kvarnbrink
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 22
Björne Lindberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 56
Thomas Mejtoft
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 33
Sven Rönnbäck
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 42
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11
Jimmy Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 53
Anders Åstrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 27

 

Programansvariga

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design

Mattias Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 02

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik

Jimmy Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 53

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

Leonid Freidovich
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 46

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Annika Moström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 11

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik

Björne Lindberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 56

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

Nils Lundgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 98

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Anders Åstrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 27

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11

Studierektorer, studieadministratör och studievägledare

Studierektor grundutbildning

Björne Lindberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 56
Anders Rebbling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 72

Studierektor forskarutbildning

Britt Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 38

Studievägledare

Catharina Åhgren
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 92

Studieadministratör

Jenny Granholm
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 24

 

Arbetsmiljöombud

 

Senast uppdaterad: 2023-09-04