Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Institutionen har cirka 100 anställda och vår huvuduppgift är inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning i tekniska ämnesområden. Vi samarbetar aktivt med företag och organisationer.

Grundutbildning

Institutionen har, med sina ca 650 helårsstudenter, den största grundutbildningsvolymen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet med kurser som spänner från nybörjarkurser till kurser på masternivå. Vi har dessutom en spännvidd över fem olika ämnen (byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik). Till detta adderas kurser på ett flertal olika program och utbildningar alltifrån högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram, naturvetarprogram, lärarprogram, högskoleprogram, masterprogram, KY-utbildning, uppdragsutbildningar mot industrin, distansutbildningar och fristående kurser.

Vi har under många år valt att vara aktiva i att ge distansutbildning i norra Sverige, både i form av specialkurser mot företag men också med kurser i längre utbildningsprogram där vi ibland samarbetar med andra universitet och högskolor.

Forskning

Den teknikvetenskapliga forskningsverksamheten har successivt byggts ut under de senaste åren. Vår forskning och forskarutbildning är inriktad mot elektro- och systemteknik samt energiteknik. Våra forskare samarbetar vanligtvis med andra forskare där de ingår i större enheter eller konstellationer. Några sådana exempel är TEC-Lab, Thermochemical Energy Conversion Laboratory och Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF). I dessa grupper är samverkan med företag och organisationer viktig.