Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Adress
Umeå Universitet
Teknikhuset
X, Håken Gullessons väg 20
901 87 Umeå

Karta

 

Prefekt

Per Hallberg

 

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg, universitetslektor
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Anders Ohlsson, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 52 19
Anders Åstrand, universitetslektor
Telefon
090-786 98 27
Angui Li, gästprofessor
Annika Moström, universitetslektor
Telefon
090-786 97 11
Björne Lindberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 60 56
Carl Bäckman, amanuens
Charlie Ma, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 98 07
Davood Khodadad, universitetslektor
Telefon
090-786 73 60
Emil Bergqvist, it-systemadministratör (tjänstledig)
Florian Schmidt, universitetslektor

I gruppen för tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi optiska tekniker för forskning inom medicinsk diagnostik (andningsgasanalys) samt förbränning och förgasning av biomassa.

Fredrik Wirenblad, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 04

Med en bakgrund från bygg- och fastighetsbranschen driver jag en konsultbyrå i kombination med undervisning för blivande byggnadsingenjörer.

Frida Grebner Nord, amanuens
Gireesh Nair, universitetslektor
Telefon
090-786 88 04
Helena Glenge, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 53 19
Jan-Åke Olofsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 93 68
Jimmy Vesterberg, universitetslektor
Telefon
090-786 56 53
Johan Haake, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 71 12
Johan Pålsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 52 57
John Berge, universitetslektor
Telefon
090-786 61 84
Kalle Prorok, universitetsadjunkt

Jag forskar i projekt om artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet.

Kristina Kunert, universitetslektor
Telefon
090-786 69 91
Lars Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 28
Lars Bygdén, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 74 56
Leif Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 74 94
Leif Johansson, it-systemadministratör
Li Liu, universitetslektor
Telefon
090-786 99 71
Linda Pommer, första forskningsingenjör

Jag arbetar idag med information och kommunikation, samt undervisning. Jag ger även support och stöd vid användning av interaktiv teknik för presentationer och videomöten i KBC fokusmiljö.

Marika Falk, studieadministratör
Telefon
090-786 78 71
Mark Murphy, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 96
Markus Broström, professor

Professor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Markus Carlborg, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 80 60
Martina Sundling, övrig/annan befattning
Telefon
070-303 05 59
Matias Eriksson, första forskningsingenjör

Föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Matilda Höök, adjungerad universitetslektor
Telefon
070-930 42 25
Nils Skoglund, forskare

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Ola Ågren, universitetslektor
Ole Norberg, universitetslektor
Telefon
090-786 64 34

Som Lektor i Medieteknik undervisar jag främst på civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign och den forskning jag bedriver försöker jag att koppla till samma program.

Per Hallberg, universitetslektor
Telefon
090-786 80 62
Per Kvarnbrink, universitetslektor
Telefon
090-786 67 22

Studierektor med ansvar för bemanning och drift av institutionens kurser. Lektor i medieteknik.

Peter Björk, universitetsadjunkt
Rikard Öqvist, adjungerad universitetslektor
Robert Sjöblom, it-systemadministratör

......

Ronny Östin, universitetslektor
Telefon
090-786 63 37
Siyu Luan, doktorand
Telefon
090-786 70 46
Stefan Berglund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 99
Stig Byström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 79 46

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.

Thomas Mejtoft, universitetslektor
Telefon
090-786 99 33

Thomas är universitetslektor i Medieteknik och programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Torbjörn Nordling, universitetslektor
Telefon
073-207 09 09

Torbjörn Nordling disputerade i reglerteknik 2013 och blev civilingenjör i teknisk fysik 2005 från Kungl. Tekniska Högskolan.

Ulf Holmgren, universitetslektor
Telefon
090-786 77 65
Ulrik Söderström, universitetslektor
Telefon
090-786 99 91

Jag är lektor i medieteknik, biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i interaktion och design och forskare i forskningsgruppen Digital Media Lab.

Ville Jalkanen, universitetslektor
Telefon
090-786 50 57
Ying Zhang, postdoktor
Telefon
090-786 99 28
Zonghua Gu, professor

Jag forskar i projekt om artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet