Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

Adress
Umeå Universitet
Teknikhuset
X, Håken Gullessons väg 20
901 87 Umeå

Karta

 

Prefekt

Thomas Olofsson

 

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Amin Saremi
Anders Rebbling
Telefon
090-786 80 72
Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Anders Åstrand
Telefon
090-786 98 27
Anjan Rao Puttige

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Anna Strandberg
Telefon
090-786 94 04

Min forskning är inom bioenergi och resursåtervinning. Jag studerar fosforrika askor med avseende på återvinning av näringsämnen med metoder som röntgentomografi, i labbskala och vid synkrotroner.

Aqib Chishty
Britt Andersson

Jag forskar inom områdena materialvetenskap, tillämpad fysik och medicinteknik. Undervisar bl a inom maskin- och energiteknik.

Charlie Ma
Eduardo Maia Paiva
Eleonora Borén
Telefon
090-786 80 57
Emil Bergqvist
Florian Schmidt

Min forskning fokusera på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Fredrik Häggström
Telefon
090-786 60 09
Gireesh Nair
Helena Glenge
Hongxia Zhou
Jan-Åke Olofsson
Telefon
090-786 93 68
Jimmy Vesterberg

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i energiteknik.

Johan Haake
Telefon
090-786 71 12
Johan Pålsson
John Berge
Jörgen Sagerfors
Kailun Feng
Kalle Prorok

Jag forskar inom AI, speciellt självlärande system då datorn lär sig från data eller upplevda erfarenheter - det kallas maskininlärning.

Karin Sandström

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Katarzyna Cwik

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Kristina Kunert

Forskningsintressen: Internet of Things (IoT), trådlös tillförlitlig och energieffektiv datakommunikation, autonoma fordon, distribuerad artificiell intelligens (AI) och intelligenta miljöer.

Lars Bygdén
Telefon
090-786 74 56
Leif Johansson
Li Liu
Telefon
090-786 99 71
E-post
li.liu@umu.se
Linda Pommer

Jag arbetar idag med information och kommunikation, samt undervisning på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Jag arbetar även som samordnare på Företagsforskarskolan.

Marcus Svensson
Marika Falk
Mark Murphy
Markus Broström

Professor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Markus Carlborg
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson

Föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Matilda Höök
Telefon
070-930 42 25
Mehrez Hermassi
Nils Lundgren
Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Ola Ågren
Ole Norberg

Som Lektor i Medieteknik undervisar jag främst på civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign och den forskning jag bedriver försöker jag att koppla till samma program.

Olof Lindahl
Telefon
070-609 04 14
Per Hallberg
Telefon
090-786 80 62

Docent i medicinteknik och Chef för forskningsinfrastrukturen MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus.

Per Holmgren
Per Kvarnbrink

Studierektor med ansvar för bemanning och drift av institutionens kurser. Lektor i medieteknik.

Peter Björk
Rikard Öqvist

Telefon (arbete Acouwood): 0730270320

Robert Eklund
Robert Lindgren
Telefon
090-786 79 03
Robert Sjöblom

......

Ronny Östin
Shoaib Azizi
Staffan Andersson
Telefon
090-786 79 45
Staffan Grundberg
Telefon
090-786 50 32
Stig Byström

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.

Thomas Mejtoft

Thomas Mejtoft är universitetslektor i Medieteknik och programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Thomas Olofsson

Jag är prefekt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tilda Engberg
Tomas Nordström
Telefon
090-786 65 69

I min forskning utvecklar jag möjliggörande teknik för “intelligenta inbyggda system” och hur många sådana system bäst kan samverka för att skapa robusta och effektiva “system av intelligenta system”.

Torbjörn Nordling
Telefon
073-207 09 09

Min forskning är för närvarande inriktad på artificiell intelligens, datavetenskap, nätverksinferens, variabelselektion och biomarkörer.    

Ulf Holmgren
Telefon
090-786 77 65
Ulrik Söderström

Jag är lektor i medieteknik, biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i interaktion och design och forskare i forskningsgruppen Digital Media Lab.

Weizhuo Lu
Telefon
090-786 62 57
Zonghua Gu

Jag forskar om cyberfysiska system (CPS) - inbyggda system för att använda AI för att styra och reglera maskiner och apparater.