Tekla Bergman Fröberg

Tekla Bergman Fröberg är intresserad av minnen, såväl synliga som osynliga, och att med olika tillvägagångssätt dekonstruera den pågående verkligheten och sätta ihop den till nya former och läsningar.

Hon söker efter förlorade insikter, borttappade meningar och språk. I sina skulpturala arbeten använder hon sig ofta av föremål som kastats bort och hamnat i grovsoprummets dunklaste vrå, glömda saker, borttappade saker, men också - en gång i tidens flöde, älskade saker. När de återfinns ger hon dem nytt liv. Hon fascineras av hur ömtåliga de flesta ting är, men också livet i allmänhet. Konsten är för henne ett redskap för att förstå sig själv och sin plats på jorden. Hon ser det som sitt kall att grundligt undersöka det fördolda och mystiska som döljer sig i utkanten av vår uppfattningsförmåga.

Utställda verk, examensutställning

KAPITEL 8, AVDELNING 23
57°12'01.4"N 12°11'04.4"E
57°41'55.6"N 11°59'14.4"E
63°48'49.5"N 20°18'07.4"E: Objektsamling / Skulptur

Signaler från ett hål under himlen: Lera och porslin

Visa mig mot skyn: Blandteknik

Livstid: Video, 9.27 min. i loop

Intervju

Tekla Bergman Fröberg, född 1994, Göteborg.

Senast uppdaterad: 2022-02-16