"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Bäckström

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som gästlärare till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är FD i genusvetenskap och arbetar som forskare i folkhälsa med inriktning mot genus och social inkludering. Jag intresserar mig i min forskning särskilt för frågor om makt och etik, socialt arbete och jämlikhet och arbetar för närvarande med tre olika forskningsstudier.

Jag är forskningsledare för studien Risk för ökad segregation? Civilsamhällets och det offentligas svar på växande klyftor i en "ännu inte" delad stad (Formas 2022-2025). Här undersöker vi, med utgångspunkt i Umeå kommun, hur  offentlig politik och ideella insatser mot segregation och för social sammanhållning på olika sätt bidrar till att forma betydelsen av samhällsgemenskap.

I forskningsprojektet Stötta, stärka och förändra: en studie av tjejjourernas stöd och påverkansarbete (postdok finansierad av Institutionen för Epidemiologi och global hälsa och Medicinska fakulteten) undersöker jag den svenska tjejjoursrörelsen arbete för unga kvinnors och flickors psykiska hälsa och mot våld i ungas nära relationer, liksom villkoren för praktiskt feministiskt engagemang. Jag studerar bland annat hur jourerna formulerar och adresserar psykiska ohälsa bland unga kvinnor som ett feministiskt problem, och vad som händer med jourrörelsens feministiska stödprinciper när de tillämpas i en digital chat-miljö. 

Jag medverkar även i studien Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld (Forte 2021-2025), där vi studerar socialtjänstens arbete med att upptäcka våld i nära relationer och effekterna av ett arbetssätt orienterat mot att identifiera våldsutsatthet. 

Jag disputerade i genusvetenskap vid Umeå universitet våren 2020 med avhandlingen Att hjälpa andra: gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete (Umeå: h:ström Text & Kultur). Studien handlar om socialt arbete och aktivism i det svenska civilsamhället, och undersöker frågor om ställföreträdande engagemang - att engagera sig praktiskt eller politiskt för andras intressen - från ett etnografiskt och teoretiskt perspektiv. Undersökningen utgår från intervjuer med personer som engagerat sig för utsatta EU-medborgare och problematiserar utifrån deltagarnas erfarenheter de etiska konflikter, existentiella frågor och förutsom praktiskt hjälparbete innebär, i dialog med feministisk etik. 

 

 

Umeå: Umeå University 2024
Bäckström, Hanna; Berg, Linda
Feminism och konvivialitet: samexistens, oenighet, hopp, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 25-35
Berg, Linda; Bäckström, Hanna
Affilia
Bäckström Olofsson, Hanna; Goicolea, Isabel
Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2023, Vol. 7, (3) : 467-482
Goicolea, Isabel; Bäckström, Hanna; Lauri, Marcus; et al.
Aktivism: en antologi om arbete för social och politisk förändring, Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 40-54
Bäckström Olofsson, Hanna; Mery Karlsson, Mikael
Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap, Stockholm: Verbal 2022 : 448-469
Mery Karlsson, Mikael; Bäckström Olofsson, Hanna
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 167-180
Bäckström, Hanna; Örestig, Johan
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 122-126
Bäckström Olofsson, Hanna
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Bäckström, Hanna
Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 33, (5) : 866-887
Lauri, Johanna; Bäckström, Hanna
Feminist Philosophy: Time and History, Umeå universitet, 17 mars, 2016
Bäckström, Hanna
Feministiskt Perspektiv
Bäckström, Hanna
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2015, (52-53) : 240-252
Örestig, Johan; Bäckström, Hanna; Persson, Erik

Jag undervisar i folkhälsa och genusvetenskap, bland annat på kurserna Gender-based violence, health and healthcare (Epidemiologi och global hälsa); Gender, sex, bodies: theories and debates, och Feminist theories and intersectional analyses (Umeå centrum för genusstudier)