Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som gästlärare till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är genusvetare och intresserar mig i min forskning särskilt för frågor om makt och etik, socialt arbete och jämlikhet. Jag arbetar för närvarande med tre olika forskningsprojekt. Mitt post doc-projekt handlar om tjejjoursrörelsens stöd- och påverkansarbete för unga kvinnors hälsa och mot våld i ungas nära relationer, och villkoren för praktiskt feministiskt engagemang. Jag medverkar även i en studie om socialtjänstens arbete med att upptäcka våld i nära relationer, och leder en studie där vi undersöker hur politik och ideella insatser mot segregation, för social inkludering, bidrar till att forma betydelsen av samhällsgemenskap. 

Jag disputerade i genusvetenskap vid Umeå universitet våren 2020 med avhandlingen Att hjälpa andra: gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete (Umeå: h:ström Text & Kultur). Studien handlar om socialt arbete och aktivism i det svenska civilsamhället, och undersöker frågor om ställföreträdande engagemang - att engagera sig praktiskt eller politiskt för andras intressen - från ett etnografiskt och teoretiskt perspektiv. Undersökningen utgår från intervjuer med aktivister och volontärer som arbetar för utsatta EU-medborgare och problematiserar utifrån dessa möjligheter och svårigheter involverade i praktiskt hjälparbete, med hjälp av teoretiska perspektiv från feministisk etik.

 

 

 

Aktivism: en antologi om arbete för social och politisk förändring, Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 40-54
Bäckström Olofsson, Hanna; Mery Karlsson, Mikael
Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap, Stockholm: Verbal 2022 : 448-469
Mery Karlsson, Mikael; Bäckström Olofsson, Hanna
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 167-180
Bäckström, Hanna; Örestig, Johan
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 122-126
Bäckström Olofsson, Hanna
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Bäckström, Hanna
Cultural Studies, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 33, (5) : 866-887
Lauri, Johanna; Bäckström, Hanna
Feminist Philosophy: Time and History, Umeå universitet, 17 mars, 2016
Bäckström, Hanna
Feministiskt Perspektiv
Bäckström, Hanna
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2015, (52-53) : 240-252
Örestig, Johan; Bäckström, Hanna; Persson, Erik