"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Lidström

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 15 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv. Aktuella studier innefattar bl.a. undersökningar av den kommunala självstyrelsens villkor, lokal demokrati och jämförelser mellan kommunsystem i olika stater.

Aktuell med Multilevel Democracy. How Local Institutions and Civil Society Shape the Modern State (med Jefferey Sellers and Yooil Bae). Cambridge University Press, 2020 och rapporten "Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014: strukturella förklaringar och regionala variationer", Umeå universitet, 2018.

Nyligen publicerade artiklar är “Subnational Sweden, the national state and the EU”, Regional & Federal Studies, vol 30, no 2, pp. 137-154, 2020 och “Adjusting to international standards: Has Sweden learned from the European Charter of Local Self-Government?” Lex localis - Journal of Local Self-Government, vol 16, no 4, pp. 951-969, 2018 (med Tom Madell)

Anders Lidström ingår i den oberoende expertgruppen för den kommunala självstyrelsestadgan vid Europarådet.

Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm Law Faculty's Trust Fund for Publications 2024, (1) : 51-74
Madell, Tom; Lidström, Anders
Självstyrelse: värd att värna?, Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner 2022 : 21-43
Lidström, Anders
The Routledge handbook of local elections and voting in Europe, Abingdon: Routledge 2022 : 62-70
Lidström, Anders
Stockholm: Sveriges kommuner och regioner 2022
Lidström, Anders; Feltenius, David
Får alla vara med?: Demokrati: dåtid - nutid - framtid, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2021 : 11-16
Lidström, Anders
European regions, 1870-2020: a geographical and historical insight into the process of European intergration, Cham: Springer Nature 2021 : 83-88
Lidström, Anders
Prefects, Governors and Commissioners: Territorial Representatives of the State in Europe, Cham: Palgrave Macmillan 2021 : 255-274
Lidström, Anders
Local Government Studies, Routledge 2021, Vol. 47, (1) : 126-144
Lidström, Anders
European regions, 1870-2020: a geographical and historical insight into the process of European integration, Cham: Springer 2021 : 83-88
Lidström, Anders
Close ties in European local governance: linking local state and society, Palgrave Macmillan 2021 : 353-366
Lidström, Anders; Feltenius, David
A Modern guide to National Urban Policies in Europe, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2021 : 268-283
Lidström, Anders; Hertting, Nils
Local self-government in Europe, Maribor: Lex Localis Press 2021 : 415-433
Lidström, Anders; Madell, Tom
Regional & Federal Studies, Routledge 2020, Vol. 30, (2) : 137-154
Lidström, Anders
Cambridge University Press 2020
Sellers, Jefferey M.; Lidström, Anders; Bae, Yooil
Kristiansand: Universitetet i Agder; KS FoU 2019
Baldersheim, Harald; Houlberg, Kurt; Lidström, Anders; et al.
Umeå: 2019
Lidström, Anders
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2018:1
Lidström, Anders
Bostad 2030, 3
Lidström, Anders
Journal of Urban Affairs, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 40, (1) : 31-46
Lidström, Anders
Lex Localis, Vol. 16, (4) : 951-969
Lidström, Anders; Madell, Tom
Journal of Urban Affairs, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 40, (1) : 1-12
Lidström, Anders; Schaap, Linze
Journal of Urban Affairs, Routledge 2018, Vol. 40, (1) : 1-12
Lidström, Anders; Schaap, Linze
Starke Kommunen - wirksame Verwaltung: Fortschritte und Fallstricke der internationalen Verwaltungs- und Kommunalforschung, Wiesbaden: Springer 2017 : 85-100
Baldersheim, Harald; Ladner, Andreas; Lidström, Anders
Inequality and governance in the metropolis: place equality regimes and fiscal choices in eleven counties, London: Palgrave Macmillan 2017 : 237-252
Lidström, Anders
Regionala tillväxtpolitiska utmaningar: behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?, Stockholm: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2017 : 61-69
Lidström, Anders
Urban Affairs Review, Sage Publications 2017, Vol. 52, (2) : 403-409
Lidström, Anders
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 367-387
Lidström, Anders; Eklund, Niklas; Westin, Kerstin
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 361-366
Lidström, Anders; Pierre, Jon
Statsvetenskaplig tidskrift, 3
Lidström, Anders; Pierre, Jon
Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet 2017 : 57-64
Lidström, Anders; Syssner, Josefina
Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, London: Palgrave Macmillan 2016 : 301-315
Copus, Colin; Iglesias, Angel; Hacek, Miro; et al.
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 365-366
Lidström, Anders
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 414-428
Lidström, Anders
Regionalisation trends in European countries 2007-2015: a study by members of the Group of Independent Experts of the European Charter of Local Self-Government, Strasbourg: Council of Europe Publishing 2016 : 203-207
Lidström, Anders
Vad är en bra politiker 2030?, Skellefteå: Skellefteå kommun 2016 : 9-17
Lidström, Anders
Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, London: Palgrave Macmillan 2016 : 287-300
Lidström, Anders; Baldersheim, Harald; Copus, Colin; et al.
Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: what is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the on-going rescaling of statehood?, Abingdon and New York: Routledge 2016 : 17-32
Lidström, Anders; Katarina, Roos
Urbanisering: utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 2015 : 52-65
Lidström, Anders
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:2
Lidström, Anders; Gustafsson, Gunnel
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 1-9
Lidström, Anders; Gustafsson, Gunnel
Scandinavian Journal of Public Administration, University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 3-6
Røiseland, Asbjørn; Hofstad, Hege; Lidström, Anders; et al.
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 111-130
Sørensen, Eva; Lidström, Anders; Sandkjær Hanssen, Gro
Scandinavian Journal of Public Administration, University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 7-28
Torfing, Jacob; Lidström, Anders; Røiseland, Asbjørn
Routledge handbook of European politics, Oxon & New York: Routledge 2014 : 398-417
Hendriks, Frank; Lidström, Anders; Loughlin, John
Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, Östersund: Tillväxtanalys 2014 : 15-21
Lidström, Anders
Urban Research and Practice, Vol. 7, (2) : 137-152
Roos, Katarina; Lidström, Anders
Democratic Local Governance: Reforms & Innovations in Asia, Tokyo: United Nations University Press 2013 : 73-88
Lidström, Anders
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2013:3
Lidström, Anders