Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anders Lidström

Anders Lidström

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 15 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anders Lidström är professor i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv. Aktuella studier innefattar bl.a. undersökningar av den kommunala självstyrelsens villkor, lokal demokrati och jämförelser mellan kommunsystem i olika stater.

Aktuell med Multilevel Democracy. How Local Institutions and Civil Society Shape the Modern State (med Jefferey Sellers and Yooil Bae). Cambridge University Press, 2020 och rapporten "Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014: strukturella förklaringar och regionala variationer", Umeå universitet, 2018.

Nyligen publicerade artiklar är “Subnational Sweden, the national state and the EU”, Regional & Federal Studies, vol 30, no 2, pp. 137-154, 2020 och “Adjusting to international standards: Has Sweden learned from the European Charter of Local Self-Government?” Lex localis - Journal of Local Self-Government, vol 16, no 4, pp. 951-969, 2018 (med Tom Madell)

Anders Lidström är ingår i den oberoende expertgruppen för den kommunala självstyrelsestadgan vid Europarådet.

2020
Regional & Federal Studies, Routledge 2020, Vol. 30, (2) : 137-154
Lidström, Anders
2020
Local Government Studies
Lidström, Anders
2019
Kristiansand: Universitetet i Agder; KS FoU 2019
Baldersheim, Harald; Houlberg, Kurt; Lidström, Anders; et al.
2019
Umeå: 2019
Lidström, Anders
2018
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2018:1
Lidström, Anders
2018
Journal of Urban Affairs, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 40, (1) : 31-46
Lidström, Anders
2018
Bostad 2030, 3
Lidström, Anders
2018
Lex Localis, Vol. 16, (4) : 951-969
Lidström, Anders; Madell, Tom
2018
Journal of Urban Affairs, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 40, (1) : 1-12
Lidström, Anders; Schaap, Linze
2018
Journal of Urban Affairs, Routledge 2018, Vol. 40, (1) : 1-12
Lidström, Anders; Schaap, Linze
2017
Starke Kommunen - wirksame Verwaltung: Fortschritte und Fallstricke der internationalen Verwaltungs- und Kommunalforschung, Wiesbaden: Springer 2017 : 85-100
Baldersheim, Harald; Ladner, Andreas; Lidström, Anders
2017
Inequality and governance in the metropolis: place equality regimes and fiscal choices in eleven counties, London: Palgrave Macmillan 2017 : 237-252
Lidström, Anders
2017
Urban Affairs Review, Sage Publications 2017, Vol. 52, (2) : 403-409
Lidström, Anders
2017
Regionala tillväxtpolitiska utmaningar: behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?, Stockholm: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2017 : 61-69
Lidström, Anders
2017
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 367-387
Lidström, Anders; Eklund, Niklas; Westin, Kerstin
2017
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 361-366
Lidström, Anders; Pierre, Jon
2017
Statsvetenskaplig tidskrift, 3
2017
Att äga framtiden: perspektiv på kommunal utveckling, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet 2017 : 57-64
Lidström, Anders; Syssner, Josefina
2016
Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, London: Palgrave Macmillan 2016 : 301-315
Copus, Colin; Iglesias, Angel; Hacek, Miro; et al.
2016
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 365-366
Lidström, Anders
2016
The Oxford handbook of Swedish politics, Oxford: Oxford University Press 2016 : 414-428
Lidström, Anders
2016
Regionalisation trends in European countries 2007-2015: a study by members of the Group of Independent Experts of the European Charter of Local Self-Government, Strasbourg: Council of Europe Publishing 2016 : 203-207
Lidström, Anders
2016
Vad är en bra politiker 2030?, Skellefteå: Skellefteå kommun 2016 : 9-17
Lidström, Anders
2016
Local public sector reforms in times of crisis: national trajectories and international comparisons, London: Palgrave Macmillan 2016 : 287-300
Lidström, Anders; Baldersheim, Harald; Copus, Colin; et al.
2016
Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: what is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the on-going rescaling of statehood?, Abingdon and New York: Routledge 2016 : 17-32
Lidström, Anders; Katarina, Roos
2015
Urbanisering: utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting 2015 : 52-65
Lidström, Anders
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
2015
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:2
2015
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 1-9
Lidström, Anders; Gustafsson, Gunnel
2015
Scandinavian Journal of Public Administration, University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 3-6
Røiseland, Asbjørn; Hofstad, Hege; Lidström, Anders; et al.
2015
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborg: University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 111-130
Sørensen, Eva; Lidström, Anders; Sandkjær Hanssen, Gro
2015
Scandinavian Journal of Public Administration, University of Gothenburg, School of Public Administration 2015, Vol. 19, (4) : 7-28
Torfing, Jacob; Lidström, Anders; Røiseland, Asbjørn
2014
Routledge handbook of European politics, Oxon & New York: Routledge 2014 : 398-417
Hendriks, Frank; Lidström, Anders; Loughlin, John
2014
Samverkan inom ramen för flernivåstyrning, Östersund: Tillväxtanalys 2014 : 15-21
Lidström, Anders
2014
Urban Research and Practice, Vol. 7, (2) : 137-152
Roos, Katarina; Lidström, Anders
2013
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2013, Vol. 7, (1) : 95-96
Lidström, Anders
2013
Democratic Local Governance: Reforms & Innovations in Asia, Tokyo: United Nations University Press 2013 : 73-88
Lidström, Anders
2013
Urban Affairs Review, Sage Publications 2013, Vol. 49, (2) : 282-306
Lidström, Anders
2013
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2013:3
Lidström, Anders
2012
The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford: Oxford University Press 2012 : 715-742
Hendriks, Frank; Loughlin, John; Lidström, Anders
2012
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2012:1
2012
IPSA XXII World Congress of Political Science, Madrid
Lidström, Anders
2012
IPSA XXII World Congress of Political Science, Madrid
Lidström, Anders
2012
The Annual Conference of EGPA (European Group for Public Administration), Bergen
Lidström, Anders
2012
The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford: Oxford University Press 2012 : 261-281
Lidström, Anders
2012
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Umeå universitet 2012 : 49-62
Lidström, Anders
2012
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2012 : 1-10
Lidström, Anders
2012
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Umeå universitet 2012 : 105-114
Lidström, Anders
2012
Ett delat Norrland: på väg mot regioner?, Umeå: Statsvetenskapliga Institutionen, Umeå universitet 2012 : 217-222
Lidström, Anders; Westin, Kerstin

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2018
1 januari 2007 till 31 december 2011

Under läsåret 2019-20 svarar Anders Lidström för följande undervisning:

  • Approaches to Political Science (Statsvetenskapliga analysinriktningar) (Magister/masternivå) 15 hp
  • Magister/masteruppsats i statsvetenskap, 15 eller 30 hp
  • Examensarbete inom ämneslärarprogrammet i samhällskunskap, 30 hp
  • Statsvetenskap C, enskilt arbete 15 hp
Publicerad: 13 nov, 2018