"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anita Pettersson-Strömbäck

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-108 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
., Psykologiska institutionen Umeå Universitet, 90187 Umeå

Mitt forskningsfokus är hur människors mentala modeller av verkligheten påverkar deras beteende i organisationer och även i förhållande till yttre miljö. I mina studer av arbetsliv och hälsa inkluderar jag faktorer som kommunikation, gruppdynamik, ledarskap samt organisatoriska och samhälleliga strukturer. De områden jag främst har studerat är arbetares, arbetsgivares och experters mentala modeller över kemisk exponering i plastindustri, hur gruvindustrin påverkar lokalbefolkningens upplevelser av sin miljö och hälsa samt hur övergång till flexkontor påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. Jag är även med i en forskargrupp som studerar hur arbetsmiljö och hälsa hos personalen i hemtjänsten under covid 19.

När det gäller yttre miljö och klimatförändringar har jag tittat på hur personal i äldreomsorg ser på värmeböljors påverkan på äldre och vad allmänheten ser som negativa konsekvenser av klimatförändringar.

Jag har undervisat på en rad av universitets program så som Läkarprogrammet, Internationella kris och konfliktprogrammet samt Psykologprogrammet för att nämna några.

Förutom min forskning och undervisning fungerar jag även som ett av tre huvudarbetsmiljöombud på universitetet.

Jag tar även expertuppdrag där jag utreder och föreläser om miljöpsykologi, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap och hälsa. Har anlitats av bl.a. Örnsköldsviks kommun, Boliden Aitik, Lärarnas riksförbund, Miljödomstolen samt FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

International Archives of Occupational and Environmental Health
Wahlström, Viktoria; Öhrn, Maria; Harder, Mette; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2023, Vol. 96, (8) : 1167-1181
Norström, Fredrik; Zingmark, Magnus; Pettersson-Strömbäck, Anita; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (6) : 747-764
Sjöberg, André; Pettersson-Strömbäck, Anita; Sahlén, Klas-Göran; et al.
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
FALF 2019: Book of Abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 145-146
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75 : 17-17
Pettersson-Strömbäck, Anita
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S149-S149
Pettersson-Strömbäck, Anita; Nordin, Maria; Slunga-Järvholm, Lisbeth
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:3
Eriksson, Jeanette; Wahlström, Jens; Nordin, Maria; et al.
Barents Newsletter on Occupational Health and Safety, Vol. 17, (2) : 38-40
Pettersson-Strömbäck, Anita
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:4
Andersson, Louise; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
FOI-R-3488--SE
Pettersson-Strömbäck, Anita; Meister, Kadri; Mossberg Sonnek, Karin
FOI Memo 3827
Liljedahl, Birgitta; Pettersson-Strömbäck, Anita; Prochazka, Helena; et al.
Risk Analysis, Vol. 30, (3) : 488-500
Pettersson-Strömbäck, Anita Elisabeth; Liljelind, Ingrid Elisabeth; Nordin, Steven; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 4
Pettersson-Strömbäck, Anita; Meister, Kadri; Forsberg, Bertil
Umeå University medical dissertations, 1173
Pettersson-Strömbäck, Anita
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (7) : 663-671
Pettersson-Strömbäck, Anita; Liljelind, Ingrid; Neely, Greg; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Vol. 3, (12) : 713-717
Pettersson-Strömbäck, Anita E; Bergdahl, Ingvar A; Järvholm, Bengt G; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 4, (5) : 706-710
Sunesson, Anna-Lena; Liljelind, Ingrid; Sundgren, Margit; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos, Finnish Institute of Occupational Health 2001, Vol. 27, (5) : 311-317
Liljelind, Ingrid E; Rappaport, Stephen M; Levin, Jan-Olof; et al.
Applied occupational and environmental hygiene, Vol. 15, (2) : 195-202
Liljelind, IE; Strömbäck, AE; Järvholm, BG; et al.