Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Annika Norlund Shaswar

Annika Norlund Shaswar

Jag är lektor i språkdidaktik, lärarutbildare och forskningsledare för Litum. Min forskning är främst inriktad mot andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska som andraspråk
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning har jag främst inriktat mig på läsande och skrivande bland vuxna andraspråksinlärare av svenska. Jag har utifrån ett sociokulturellt perspektiv studerat skriftpraktiker bland elever inom svenska för invandrare (sfi). I min avhandling (Norlund Shaswar 2014) använde jag etnografisk metod för att undersöka vilka samband som fanns mellan det fem sfi-elever läste och skrev i vardagslivet och inom sfi-utbildningen. Jag är även intresserad av aktionsforskning. I två studier har jag undersökt digitala och flerspråkiga skriftpraktiker hos sfi-elever och utforskat hur dessa praktiker kan tas tillvara som resurser för att utveckla undervisningen.

 

2015-2018 deltog jag i projektet Läs- och skrivinterventioner som finansierades av Litum. Där utförde vi två interventionsstudier inriktade mot genrepedagogiska modeller för att ta reda på om och hur dessa stödde elevers läs- respektive skrivutveckling.

Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 21-41
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Norlund Shaswar, Annika
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 103-129
Norlund Shaswar, Annika
Literacies in the age of mobility: literacy practices of adult and adolescent migrants, Palgrave Macmillan 2022 : 1-23
Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 239-259
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Education Inquiry
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Vulnerabilities, challenges and risks in applied linguistics, Multilingual Matters 2021 : 162-179
Norlund Shaswar, Annika
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, Walter de Gruyter 2021, Vol. 41, (3) : 341-358
Norlund Shaswar, Annika
Language learning of adult migrants in Europe: theoretical, empirical, and pedagogical issues, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 171-195
Norlund Shaswar, Annika
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 81-95
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
Nordic Journal of Literacy Research, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2021, Vol. 7, (2) : 19-38
Wedin, Åsa; Shaswar, Annika Norlund
HumaNetten, Växjö: 2020, (45) : 156-184
Norlund Shaswar, Annika
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Litteraciteter och flerspråkighet, Liber 2019 : 81-95
Eklund, Ivana; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (3) : 17-34
Norlund Shaswar, Annika; Wedin, Åsa
Apples - Journal of Applied Language Studies, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2019, Vol. 13, (2) : 45-63
Wedin, Åsa; Norlund Shaswar, Annika
The Journal of Writing Research, Vol. 8, (1) : 177-181
Norlund Shaswar, Annika; Lindgren, Eva
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Umeå universitet 2012 : 157-166
Norlund Shaswar, Annika
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 221-234
Norlund Shaswar, Annika

Forskargrupper

Forskningsledare
LITUM