"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bengt Järvholm

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag arbetar med att forska hur vår miljö påverkar hälsan, med ett fokus mot faktorer som finns arbetsmiljön. Jag har också som läkare tidigare varit knuten till sjukhuset och utrett patienter vars sjukdomar kan ha samband med miljön. Jag är också intresserat mig för försäkringsmedicinska frågor.

Jag är i slutfasen på ett projekt som studerar hur hälsan påverkar arbetsförmågan när man närmare sig pensionsåldern och hur hälsan påverkas av arbetet just i dessa åldrar då man ofta också har kroniska sjukdomar. Jag har också intresserat mig för hur stor den arbetsrelaterade dödligheten är och hur förändras över tid och vilka faktorer som har störst betydelse. I flera projekt studeras också sambandet mellan hälsa och kroniska sjukdomar som cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom orsakade av damm eller asbest. 

Jag kom till Umeå från Göteborg som professor och överläkare 1996. Jag har varit prefekt och dekan och  är sedan slutet av 2014 senior professor på deltid.

International journal of hygiene and environmental health, Elsevier 2024, Vol. 261
Andersson, E.M.; Barregard, L.; Akerstrom, M.; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health 2024, Vol. 50, (2) : 53-60
Järvholm, Bengt; Burdorf, Alex
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2024, Vol. 34, (3) : 566-571
Järvholm, Bengt; Hedman, Linnea; Landström, Maréne; et al.
European Urology, Elsevier 2023, Vol. 83, (5) : 422-431
Jochems, Sylvia H.J.; Fritz, Josef; Häggström, Christel; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2023:1
Järvholm, Bengt
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Helsinki: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2023, Vol. 49, (2) : 156-163
Lewis, Charlotte A.; Wahlström, Jens; Mukka, Sebastian; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health 2023, Vol. 49, (7) : 518-525
Schott, Kevin D.; Kriebel, David; Sama, Susan R.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Nature 2023, Vol. 96, (9) : 1283-1289
Öhlin, Jerry; Liv, Per; Andersson, Martin; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2022, Vol. 95, (5) : 1103-1111
Forsell, Karl; Björ, Ove; Eriksson, Helena; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Vol. 31, (7) : 1483-1491
Jochems, Sylvia H. J.; Häggström, Christel; Stattin, Pär; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2022:1
Järvholm, Bengt; Modig, Lars; Pettersson, Hans
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2021, Vol. 64, (4) : 251-257
Andersson, Martin; Blanc, Paul D.; Torén, Kjell; et al.
Clinical Epidemiology, Dove Medical Press Ltd 2021, Vol. 13 : 21-41
Ludvigsson, Jonas F.; Appelros, Peter; Askling, Johan; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 47, (3) : 217-223
Söderberg, Mia; Stattin, Mikael; Robroek, Suzan JW; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2021, Vol. 10, (4) : 1431-1438
Teleka, Stanley; Jochems, Sylvia H. J.; Häggström, Christel; et al.
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 63, (8) : 685-692
Forsell, Karl; Björ, Ove; Järvholm, Bengt; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 147, (12) : 3328-3338
Jochems, Sylvia H. J.; Stattin, Pär; Häggström, Christel; et al.
Arbete och Hälsa, Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet 2020, Vol. 54, (1) : 1-22
Järvholm, Bengt
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2020, Vol. 46, (1) : 77-84
Robroek, Suzan J.W.; Nieboer, Daan; Järvholm, Bengt; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 405-411
Söderberg, Mia; Mannelqvist, Ruth; Järvholm, Bengt; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, (8) : 832-838
Söderberg, Mia; Schiöler, Linus; Stattin, Mikael; et al.
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 76, (5) : 326-331
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Burdorf, Alex; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (1) : 63-72
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2019, Vol. 69, (7) : 482-486
Jonsson, E.; Järvholm, Bengt; Andersson, Martin
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 397-402
Järvholm, Bengt; Mannelqvist, Ruth
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (6) : 2018-2025
Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; et al.
20th Congress International Ergonomics Association, Florence, August 26-30 , 2018
Jackson, Jennie; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
The spine journal, Elsevier 2018, Vol. 18, (8) : 1313-1317
Knutsson, Björn; Mukka, Sebastian; Wahlström, Jens; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2018, Vol. 144 : 36-41
Torén, Kjell; Andersson, Martin; Olin, Anna-Carin; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2018, Vol. 91, (6) : 689-694
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Johnson, Peter W.; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 47, (11) : 1383-1389
Ahlroth Pind, C.; Gunnbjörnsdottír, M.; Bjerg, A.; et al.
Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning, 2017:3
Björnstig, Johanna; Björnstig, Ulf; Järvholm, Bengt
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (2) : 161-168
Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114
Järvholm, Bengt; Albin, Maria; Mannelqvist, Ruth
Occupational and Environmental Medicine, London: BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 74, (11) : 827-829
Järvholm, Bengt; Burdorf, Alex
Journal of Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 74, (9) : 621-627
Robroek, Suzan J W; Järvholm, Bengt; van der Beek, Allard J; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2016, Vol. 66, (4) : 326-331
Andersson, Martin; Selin, F; Järvholm, Bengt
Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning, 2016:9
Björnstig, Johanna; Björnstig, Ulf; Järvholm, Bengt
Diseases of the Colon & Rectum, Vol. 59, (2) : 110-114
Humes, David J; Ludvigsson, Jonas F; Järvholm, Bengt
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Rapport, 2016:6
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 96, (2) : 232-236
Meding, Birgitta; Wrangsjö, Karin; Burdorf, Alex; et al.
American Journal of Medicine, Elsevier 2015, Vol. 128, (10) : 1094-1101
Blanc, Paul D.; Järvholm, Bengt; Torén, Kjell
Gut, Vol. 64 : A164-A164
Humes, D. J.; Järvholm, Bengt; Ludvigsson, J. F.
Gut, Vol. 64 : A164-A164
Humes, D. J.; Järvholm, Bengt; Ludvigsson, J. F.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 43, (8) : 875-881
Järvholm, Bengt; Burdorf, Alex
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2015, Vol. 112, (49)
Järvholm, Bengt; Svartengren, Magnus
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag 2015, Vol. 112, (49)
Järvholm, Bengt; Svartengren, Magnus
Spine, Vol. 40, (18) : 1451-1456
Knutsson, Björn; Sandén, Bengt; Sjödén, Göran; et al.