Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Bengt Järvholm

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag arbetar med att forska hur vår miljö påverkar hälsan, med ett fokus mot faktorer som finns arbetsmiljön. Jag har också som läkare tidigare varit knuten till sjukhuset och utrett patienter vars sjukdomar kan ha samband med miljön. Jag är också intresserat mig för försäkringsmedicinska frågor.

Jag är i slutfasen på ett projekt som studerar hur hälsan påverkar arbetsförmågan när man närmare sig pensionsåldern och hur hälsan påverkas av arbetet just i dessa åldrar då man ofta också har kroniska sjukdomar. Jag har också intresserat mig för hur stor den arbetsrelaterade dödligheten är och hur förändras över tid och vilka faktorer som har störst betydelse. I flera projekt studeras också sambandet mellan hälsa och kroniska sjukdomar som cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom orsakade av damm eller asbest. 

Jag kom till Umeå från Göteborg som professor och överläkare 1996. Jag har varit prefekt och dekan och  är sedan slutet av 2014 senior professor på deltid.

2020
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 63, (8) : 685-692
Forsell, Karl; Björ, Ove; Järvholm, Bengt; et al.
2020
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 147, (12) : 3328-3338
Jochems, Sylvia H. J.; Stattin, Pär; Häggström, Christel; et al.
2020
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
2020
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2020, Vol. 46, (1) : 77-84
Robroek, Suzan J.W.; Nieboer, Daan; Järvholm, Bengt; et al.
2020
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 405-411
Söderberg, Mia; Mannelqvist, Ruth; Järvholm, Bengt; et al.
2020
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, (8) : 832-838
Söderberg, Mia; Schiöler, Linus; Stattin, Mikael; et al.
2019
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 76, (5) : 326-331
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Burdorf, Alex; et al.
2019
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (1) : 63-72
Jackson, Jennie A; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
2019
Occupational Medicine, Oxford University Press 2019, Vol. 69, (7) : 482-486
Jonsson, E.; Järvholm, Bengt; Andersson, Martin
2019
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 397-402
Järvholm, Bengt; Mannelqvist, Ruth
2019
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (6) : 2018-2025
Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; et al.
2018
20th Congress International Ergonomics Association, Florence, August 26-30 , 2018
Jackson, Jennie; Olsson, David; Punnett, Laura; et al.
2018
The spine journal, Elsevier 2018, Vol. 18, (8) : 1313-1317
Knutsson, Björn; Mukka, Sebastian; Wahlström, Jens; et al.
2018
Respiratory Medicine, Elsevier 2018, Vol. 144 : 36-41
Torén, Kjell; Andersson, Martin; Olin, Anna-Carin; et al.
2018
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2018, Vol. 91, (6) : 689-694
Wahlström, Jens; Burström, Lage; Johnson, Peter W.; et al.
2017
Clinical and Experimental Allergy, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 47, (11) : 1383-1389
Ahlroth Pind, C.; Gunnbjörnsdottír, M.; Bjerg, A.; et al.
2017
Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning, 2017:3
Björnstig, Johanna; Björnstig, Ulf; Järvholm, Bengt
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (2) : 161-168
Forsell, Karl; Eriksson, Helena; Järvholm, Bengt; et al.
2017
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114
Järvholm, Bengt; Albin, Maria; Mannelqvist, Ruth
2017
Occupational and Environmental Medicine, London: BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 74, (11) : 827-829
Järvholm, Bengt; Burdorf, Alex
2017
Journal of Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 74, (9) : 621-627
Robroek, Suzan J W; Järvholm, Bengt; van der Beek, Allard J; et al.
2016
Occupational Medicine, Oxford University Press 2016, Vol. 66, (4) : 326-331
Andersson, Martin; Selin, F; Järvholm, Bengt
2016
Arbetsmiljöverket: Kunskapssammanställning, 2016:9
Björnstig, Johanna; Björnstig, Ulf; Järvholm, Bengt
2016
Diseases of the Colon & Rectum, Vol. 59, (2) : 110-114
Humes, David J; Ludvigsson, Jonas F; Järvholm, Bengt
2016
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Rapport, 2016:6
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
2016
Acta Dermato-Venereologica, Vol. 96, (2) : 232-236
Meding, Birgitta; Wrangsjö, Karin; Burdorf, Alex; et al.
2015
American Journal of Medicine, Elsevier 2015, Vol. 128, (10) : 1094-1101
Blanc, Paul D.; Järvholm, Bengt; Torén, Kjell
2015
Gut, Vol. 64 : A164-A164
Humes, D. J.; Järvholm, Bengt; Ludvigsson, J. F.
2015
Gut, Vol. 64 : A164-A164
Humes, D. J.; Järvholm, Bengt; Ludvigsson, J. F.
2015
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 43, (8) : 875-881
Järvholm, Bengt; Burdorf, Alex
2015
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2015, Vol. 112, (49)
Järvholm, Bengt; Svartengren, Magnus
2015
Spine, Vol. 40, (18) : 1451-1456
Knutsson, Björn; Sandén, Bengt; Sjödén, Göran; et al.
2015
Journal of Environmental Health Perspectives, Vol. 123, (6) : 507-514
Pearce, Neil E; Blair, Aaron; Vineis, Paolo; et al.
2015
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 41, (3) : 280-287
Schiöler, Linus; Söderberg, Mia; Rosengren, Annika; et al.
2015
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2015, Vol. 41, (1) : 102-104
Torén, Kjell; Järvholm, Bengt
2014
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health 2014, Vol. 40, (4) : 331-333
Burdorf, Alex; Järvholm, Bengt; Harma, Mikko
2014
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 42, (13 suppl) : 3-10
Järvholm, Bengt; Bohlin, Ingemar
2014
American Journal of Industrial Medicine, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 57, (1) : 49-55
Järvholm, Bengt; Englund, Anders
2014
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health 2014, Vol. 40, (4) : 335-342
Järvholm, Bengt; Stattin, Mikael; Robroek, Suzan JW; et al.
2014
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2014, (18-19) : 111CT6U-
Järvholm, Bengt; Vingård, Eva; Englyst, Vagn; et al.
2014
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 56, (12) : 1297-1301
Järvholm, Bengt; Åström, Evelina
2014
Ambient Intelligence - Software and Applications: 5th International Symposium on Ambient Intelligence, Springer 2014 : 161-69
Lindgren, Helena; Burström, Lage; Järvholm, Bengt
2014
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 120-
Ludvigsson, Jonas F.; Nordenvall, Caroline; Järvholm, Bengt
2013
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 86, (7) : 809-813
Burström, Lage; Järvholm, Bengt; Nilsson, Tohr; et al.
2013
Respiratory Medicine, Vol. 107, (11) : 1651-1658
Jerning, Camilla; Martinander, Emma; Bjerg, Anders; et al.
2013
Lund: Studentlitteratur 2013
2013
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 39, (1) : 106-111
Järvholm, Bengt; Reuterwall, Christina; Bystedt, Jennie
2012
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 38, (2) : 89-91
Järvholm, Bengt

Forskningsprojekt

1 januari 2008 till 31 december 2010
1 januari 2006 till 31 december 2014
Publicerad: 15 dec, 2020
Publicerad: 08 maj, 2020