Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Berit Åström

Berit Åström

Docent i engelsk litteratur. Undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer. Forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i engelsk litteratur och undervisar på grund- och avancerad nivå, samt på lärarutbildningen, i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande. Jag handleder också kandidat- och magisteruppsatser, samt doktorsavhandlingar.

Min forskning rör sig inom områdena genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. inom tecknad film, television, rådgivningslitteratur, kriminallitteratur, science fiction och tidigmoderna texter. 

Jag är medlem i styrgruppen för The Swedish Network for Family and Kinship Studies

Single parents: representations and resistance in an international context, Palgrave Macmillan 2021 : 1-28
Bergnehr, Disa; Åström, Berit
Imagining motherhood in the twenty-first century, London: Routledge 2021 : 97-113
Åström, Berit
Single parents: representations and resistance in an international context, Palgrave Macmillan 2021 : 87-109
Åström, Berit
Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life
Foundation: The International Review of Science Fiction, Dagenham: Science Fiction Foundation 2019, Vol. 48, (134) : 19-31
Åström, Berit
Handmaids, tributes, and carers: dystopian females' roles and goals, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2018 : 2-17
Åström, Berit
Women - A Cultural Review, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 29, (1) : 112-128
Åström, Berit
The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 241-258
Åström, Berit
The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 1-21
Åström, Berit
Absent mothers, Bradford: Demeter Press 2017 : 7-16
Åström, Berit
Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter, Lund: Nordic Academic Press 2016 : 79-98
Åström, Berit
Journal of Gender Studies, Taylor & Francis 2015, Vol. 24, (5) : 574-586
Åström, Berit
Feminist Media Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 15, (4) : 593-607
Åström, Berit
Journal of Children and Media, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 9, (3) : 294-307
Åström, Berit
The Mother-Blame Game, Toronto: Demeter Press 2015 : 204-218
Åström, Berit
Literature and medicine, Vol. 33, (1) : 113-131
Åström, Berit
Rape in Stieg Larsson's Millennium Trilogy and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013 : 97-113
Åström, Berit
Rape in Stieg Larsson's Millennium and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013 : 1-18
Åström, Berit; Gregersdotter, Katarina; Horeck, Tanya
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, (8)
Gregersdotter, Katarina; Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria; et al.
Journal of Gender Studies, Routledge 2011, Vol. 20, (2) : 125-137
Åström, Berit
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2010, Vol. 4
Åström, Berit
VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2008
Åström, Berit
LMS - Lingua, Vol. 4
Åström, Berit
Medieval Feminist Forum, Society for Medieval Feminist Scholarship 1999, Vol. 27, (1) : 24-27
Åström, Berit
Studia Neophilologica, Oslo, Stockholm, Copenhagen, Oxford, Boston: Scandinavian University Press 1998, Vol. 70, (1) : 25-34
Åström, Berit

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 mars 2019 till 1 augusti 2021
30 juni 2014 till 31 december 2014
Publicerad: 14 jan, 2022