"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Berit Åström

Docent i engelsk litteratur. Undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande. Forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på critical kinship studies. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Engelska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i engelsk litteratur och undervisar på grund- och avancerad nivå, samt på lärarutbildningen, i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande. Jag handleder också kandidat- och magisteruppsatser, samt doktorsavhandlingar.

Min forskning rör sig inom områdena genus och kulturstudier, med fokus på critical kinship studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. inom tecknad film, television, rådgivningslitteratur, kriminallitteratur, science fiction och tidigmoderna texter.

Forskningsprojekt

Jag har just avslutat ett projekt där jag analyserat amerikansk rådgivningslitteratur som vänder sig till ensamstående mammor som uppfostrar söner: Analysing American Advice Books for Single Mothers Raising Sons: Essentialism, Culture and Guilt. Det är en intersektionell studie, där jag analyserar de råd som ges, och de explicita och implicita föreställningar om manligt och kvinnligt, om föräldraskap, som traderas, utifrån frågor om genus, klass och etnicitet

Ett annat nyligen avslutat projekt är det jag drivit tillsammans med Jenny Bonnevier vid Örebro universitet. Det har resulterat i den internationella antologin Kinship in the Fiction of N.K. Jemisin: Relations of Power and Resistance. Den amerikanska författaren N.K. Jemisin skriver afrofuturistisk spekulativ fiktion och i projektet analyserar forskare hur Jemisin problematiserar familj och släktskap.

 

Kinship in the fiction of N.K. Jemisin: relations of power and resistance, Lanham: Lexington Books 2023 : 1-22
Bonnevier, Jenny; Åström, Berit
Kinship in the fiction of N.K. Jemisin: relations of power and resistance, Lanham: Lexington Books 2023 : 61-76
Åström, Berit
Lanham: Lexington Books 2023
Åström, Berit; Bonnevier, Jenny
Single parents: representations and resistance in an international context, Palgrave Macmillan 2021 : 1-28
Bergnehr, Disa; Åström, Berit
Imagining motherhood in the twenty-first century, London: Routledge 2021 : 97-113
Åström, Berit
Single parents: representations and resistance in an international context, Palgrave Macmillan 2021 : 87-109
Åström, Berit
Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life
Åström, Berit; Bergnehr, Disa
Foundation: The International Review of Science Fiction, Dagenham: Science Fiction Foundation 2019, Vol. 48, (134) : 19-31
Åström, Berit
Women - A Cultural Review, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 29, (1) : 112-128
Åström, Berit
Handmaids, tributes, and carers: dystopian females' roles and goals, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2018 : 2-17
Åström, Berit
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017
Åström, Berit
The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 241-258
Åström, Berit
Absent mothers, Bradford: Demeter Press 2017 : 7-16
Åström, Berit
The absent mother in the cultural imagination: missing, presumed dead, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2017 : 1-21
Åström, Berit
Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter, Lund: Nordic Academic Press 2016 : 79-98
Åström, Berit
Journal of Gender Studies, Taylor & Francis 2015, Vol. 24, (5) : 574-586
Åström, Berit
Literature and medicine, Vol. 33, (1) : 113-131
Åström, Berit
Feminist Media Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 15, (4) : 593-607
Åström, Berit
Journal of Children and Media, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 9, (3) : 294-307
Åström, Berit
The Mother-Blame Game, Toronto: Demeter Press 2015 : 204-218
Åström, Berit
Rape in Stieg Larsson's Millennium trilogy and beyond: contemporary Scandinavian and Anglophone crime fiction, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013 : 1-18
Horeck, Tanya; Gregersdotter, Katarina; Åström, Berit
Rape in Stieg Larsson's Millennium trilogy and beyond: contemporary Scandinavian and Anglophone crime fiction, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013 : 97-113
Åström, Berit
Rape in Stieg Larsson's Millennium and Beyond: Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013 : 1-18
Åström, Berit; Gregersdotter, Katarina; Horeck, Tanya
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013
Åström, Berit; Gregersdotter, Katarina; Horeck, Tanya
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, (8)
Gregersdotter, Katarina; Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria; et al.
Journal of Gender Studies, Routledge 2011, Vol. 20, (2) : 125-137
Åström, Berit
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2010, Vol. 4
Åström, Berit
VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2008
Åström, Berit
LMS - Lingua, Vol. 4
Åström, Berit
Medieval Feminist Forum, Society for Medieval Feminist Scholarship 1999, Vol. 27, (1) : 24-27
Åström, Berit
Studia Neophilologica, Oslo, Stockholm, Copenhagen, Oxford, Boston: Scandinavian University Press 1998, Vol. 70, (1) : 25-34
Åström, Berit

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2027
1 januari 2020 till 7 februari 2022
1 mars 2019 till 1 augusti 2021
30 juni 2014 till 31 december 2014