"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik (tio böcker och över 130 vetenskapliga artiklar/bokkapitel).

 

 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi vid Umeå Universitet. Hon arbetar också 20% vid enheten för landskapssstudier vid Institutionen för skogshushållning på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Umeå. Hennes arbete fokuserar främst på miljö- och naturresurspolitik och arktiskt/nordligt samarbete. Hon har som författare eller redaktör, ofta i samarbete med andra, publicerat tio böcker och omkring 130 vetenskapliga artiklar och bokkapitel.

Keskitalo är medlem i Academia Europaea. Hon var tidigare en av de sju medlemmarna i funktionen för forskningsstöd till EU-kommissionens beslutsfattande (EU Scientific Advice Mechanism - Group of Chief Scientific Advisors), och var tidigare vice ordförande i regeringens expertkommittée för klimatanpassning. 2007 tog hon emot Nils Klim-priset. Hon är också alumnimedlem i Global Young Academy. Under 2022 deltog Keskitalo i utvärderingen av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum Joint Research Centre (JRC).

Keskitalo har sedan år 2003 arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. Utifrån den bakgrunden har hon bland annat varit bidragande författare inom klimatanpassning i IPCC:s huvudrapport 2014 och i arktiska rådsrapporter runt klimat. En huvudinriktning för Keskitalos arbete har varit jämförande studier av arbetet med klimatanpassningsstrategier eller klimatanpassningspolicies i olika europeiska länder. Hon har bland annat jämfört klimatanpassningsarbetet i Sverige och England, där England är en av ledarna inom strategiskt klimatanpassningsarbete globalt sett. Hon har också lett projekt som har studerat klimatanpassningsstrategier i till exempel Finland och Italien, och klimatanpassning inom försäkringsindustrin i länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Eftersom det tidiga klimatanpassningsarbetet i olika länder ofta fokuserade på översvämningsfrågor har översvämningsrisk och relationen till vattenförvaltning också betonats i många av dessa studier.

En annan huvudinriktning för Keskitalos forskning har varit inom de olika sektorer och frågor som påverkar eller använder skog, ofta också i relation till anpassning. Keskitalo har till exempel studerat klimatanpassningsfrågor för avnämare inom skogsbruk, rennäring och turism, och i mindre omfattning naturvård (och även fiske), till viss del i jämförande studier i norra Norge, Sverige och Finland, samt även bredare i relation till nordlig eller arktisk kontext. Keskitalo har också studerat klimatanpassningsstrategier inom skogsbruket i europeisk kontext, och klimatanpassning i relation till biodiversitetsfrågor, samordning mellan vatten- och skogsfrågor, och frågor runt invasiva arter och t ex insektsutbrott i relation till skog. En huvudsaklig forskningsinriktning här har varit hur lagstiftning och policy på nivåer från EU till nationell och lokal nivå i de olika frågeområdena genomförs (implementeras) och hur policy och lagstiftning i de olika områdena eventuellt samordnas mellan sektorer.

Hon har också fokuserat på skogsfrågor t ex som vetenskaplig ledare för forskningsprogrammet PLURAL som analyserade det nya skogsägarskapet. Inom detta och tidigare forskningsprojekt runt skog utvecklades också avnämarportalen Northportal med populärvetenskapliga sammanfattningar av studier av människor och skog. 

Keskitalo har vidare i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk arktispolitik. Keskitalo var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development.

Hon har också generellt betonat behovet av en bredare teoribas i anpasssningsforskning, och speciellt behovet av att i högre grad inkludera samhällsvetenskaplig forskning.

 

Ambio, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 51 : 1091-1093
Andersson, Erik; Boonstra, Wiebren J.; de la Torre Castro, Maricela; et al.
Frontiers in Climate, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 4
Fischer, Alexandra Paige; Ma, Zhao; Wilson, Robyn S.; et al.
Routledge Advances in Climate Change Research
Keskitalo, E. Carina H.
International Journal of Qualitative Methods, Sage Publications 2022, Vol. 21
Keskitalo, E. Carina H.
Skogens värden: forskares reflektioner, Sundsvall: Mittuniversitetet 2022 : 74-75
Keskitalo, E. Carina H.
Routledge handbook of marine governance and global environmental change, Routledge 2022 : 112-122
Keskitalo, E. Carina H.; Lajus, Dmitry L.; Gulbrandsen, Lars H.
Journal of Environmental Planning and Management, Routledge 2021, Vol. 64, (11) : 1963-1984
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Current Issues in Tourism, Routledge 2021, Vol. 24, (1) : 16-32
Keskitalo, E. Carina H.; Schilar, Hannelene; Heldt Cassel, Susanna; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 118
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.; Westin, Kerstin
Forest Policy and Economics, Elsevier 2020, Vol. 115
Bergstén, Sabina; Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Small-scale Forestry, Springer 2020, Vol. 19, (2) : 129-143
Keskitalo, E. Carina H.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2020, Vol. 78 : 59-64
Keskitalo, E. Carina H.; Lidestav, Gun; Westin, Kerstin; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 35, (3-4) : 177-185
Lidestav, Gun; Bergstén, Sabina; Keskitalo, E. Carina H.; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2019, Vol. 34, (6) : 508-520
Andersson, Elias; Keskitalo, E Carina H
Society & Natural Resources, Routledge 2019, Vol. 32, (2) : 184-203
Bergstén, Sabina; Keskitalo, E. Carina H.
Polar Geography, Taylor & Francis 2019, Vol. 42, (1) : 58-68
Hägglund, Markus; Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 417-437
Keenan, R. J.; Nelson, H.; Keskitalo, E. Carina H.; et al.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 242-262
Keskitalo, E. Carina H.
Publications from Arctic Research Centre, 8
Keskitalo, E. Carina H.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 1-17
Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, Maria; Sörlin, Sverker
Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 2-20
Keskitalo, E. Carina H.; Preston, B. L.
Research Handbook on Climate Change Adaptation Policy , Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 475-491
Keskitalo, E. Carina H.; Preston, B. L.
The Politics of Arctic Resources: Change and Continuity in the ’Old North’ of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 62-77
Kunnas, J.; Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, M.; et al.
Global Environmental Change, Vol. 48, (1) : 76-85
Andersson, Elias
Global Environmental Change, Elsevier 2018, Vol. 48 : 76-85
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 33, (8) : 800-808
Andersson, Elias; Keskitalo, E Carina H; Bergstén, Sabina
The human dimensions of forest and tree health: global perspectives, London: Palgrave Macmillan 2018 : 193-210
Keskitalo, E. Carina H.; Strömberg, Caroline; Petterson, Maria; et al.
Global Environmental Change, Vol. 52 : 238-247
Klapwijk, M. J.; Boberg, J.; Bergh, J.; et al.
Marine Policy, Elsevier 2018, Vol. 90 : 105-114
Lajus, D.; Stogova, D.; Keskitalo, E. Carina H.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis 2018, Vol. 18 : S42-S59
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Acta Borealia, Routledge 2018, Vol. 35, (1) : 29-48
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E Carina H
Tourism, Culture & Communication, Vol. 18, (2) : 85-99
Schilar, Hannelene; Keskitalo, E. Carina H.
CAB Reviews, Wallingford: CABI Publishing 2017, Vol. 12, (11) : 1-11
Almstedt, Åsa; Keskitalo, E. Carina H.
Polar Geography, Taylor & Francis 2017, Vol. 40, (1) : 19-34
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.
Forests, MDPI 2017, Vol. 8, (12)
Andersson, Elias; Keskitalo, E. Carina H.; Lawrence, Anna
Journal of Environmental Planning and Management, Taylor & Francis 2017, Vol. 60, (9) : 1601-1621
Glaas, Erik; Keskitalo, E. Carina H.; Hjerpe, Mattias
Current Forestry Reports, Cham: Springer 2017, Vol. 3, (3) : 244-254
Holmes, Thomas P.; Allen, Will; Haight, Robert G.; et al.
Tourism and indigeneity in the Arctic, Bristol: Channel View Publications 2017 : 33-49
Keskitalo, E. Carina H.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 1-15
Keskitalo, E. Carina H.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transitio, London: Palgrave Macmillan 2017 : 303-314
Keskitalo, E. Carina H.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 183-224
Keskitalo, E. Carina H.; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 17-55
Keskitalo, E. Carina H.; Lidestav, Gun; Karppinen, Heimo; et al.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 17, (4) : 406-422
Keskitalo, E. Carina H.; Schilar, Hannelene
Biological Invasions, Springer 2017, Vol. 19, (7) : 1953-1970
Mackay, Heather; Keskitalo, E. Carina H.; Pettersson, Maria
Biological Invasions, Vol. 19, (11) : 3317-3332
Marzano, Mariella; Allen, W.; Haight, R. G.; et al.