Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Personalbild Elin Kvist

Elin Kvist

Forskare och lektor vid sociologiska institutionen samt forskare vid Umeå Centrum för genusstudier. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är verksam som forskare och lektor vid sociologiska institutionen. Jag är även verksam som forskare vid Umeå Centrum för genusstudier. Min forskning handlar arbetslivets förändringar, välfärdstatens omstrukturering samt vilken betydelse detta får för hur vi organiserar omsorg, i form av betalt och obetalt arbete. Jag bedriver för närvarande forskning inom två forskningsprojekt. Det ena handlar om regionalpolitikens påverkan på kvinnors försörjningsmöjligheter i norrländsk glesbygd. I det andra studerar vi betydelsen av konflikter för arbetsmiljön, med särskilt fokus på kvinnodominerade arbetsplatser. Jag har tidigare forskat om RUT-avdraget, jämställdhetspolitik och äldreomsorg.

 
Att arbeta för lika villkor: ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 151-169
Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin; Tafvelin, Susanne
Journal of Rural Studies, Elsevier 2020, Vol. 73 : 234-242
Kvist, Elin
Human service organizations, management, leadership & governance, Routledge 2020, Vol. 44, (1) : 47-62
Tafvelin, Susanne; Keisu, Britt-Inger; Kvist, Elin
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 138-139
Overud, Johanna; Kvist, Elin; Sörensson, Erika
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2015, Vol. 22, (3) : 274-287
Andersson, Katarina; Kvist, Elin
Nordic Journal of Working Life Studies, Roskilde Universitetsforlag 2015, Vol. 5, (3) : 41-57
Kvist, Elin; Overud, Johanna
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 214-233
Kvist, Elin
Rena hem på smutsiga villkor?: Hushållstjänster, migration och globalisering, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 27-46
Kvist, Elin
the 2013 ECPG Conference, Barcelona, Spain, March 21-23, 2013
Overud, Johanna; Kvist, Elin
European Journal of Ageing, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2012, Vol. 9, (2) : 111-117
Kvist, Elin
Doing families: gay and lesbian family practices, Ljubljana: Peace Institute 2011 : 59-78
Carbin, Maria; Harjunen, Hannele; Kvist, Elin
the 2nd European Conference on Politics and Gender, Budapest, Hungary, January 13-15, 2011
Hudson, Christine; Kvist, Elin
Antwerpen: Policy Research Centre on Equal opportunities, University of Antwerp – Hasselt University. 2010
Gunnarsson, Åsa; Kvist, Elin
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Routledge 2010, Vol. 18, (3) : 185-203
Kvist, Elin; Peterson, Elin
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 45
Kvist, Elin
Publicerad: 14 maj, 2018