Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Fredrik Norström

Fredrik Norström

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lektor i hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Lektor i hälsoekonomi. Docent i epidemiologi och biostatistik. Med. dr. i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 2012. Fil. licentiat i matematisk statistik vid inst. för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, 2003. Lärare i främst biostatistik och hälsoekonomi.

Forskningsintressen inkluderar: i) hälsoekonomisk modellering, ii) arbetslöshet och hälsa, iii) kvalitet i vetenskaplig publicering, iv) utveckling av statistisk metodologik inom epidemiologiska och hälsoekonomiska fälten, och v) celiaki.

Projektledare för forskningsprojektet: "Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten".

För mer information om mina forskningsintressen se https://vimeopro.com/umu/forskarfilmer-medfak-2016/video/166916680.

2020
Journal of Public Health in Africa, Pavia, Italy: PAGEPress Publications 2020, Vol. 11, (1)
Shimanda, Panduleni Penipawa; Amukugo, Hans Justus; Norström, Fredrik
2020
International Archives of Occupational and Environmental Health
Sjöberg, André; Pettersson-Strömbäck, Anita; Sahlen, Klas-Göran; et al.
2020
Childhood Obesity
Tojjar, Jasaman; Norström, Fredrik; Myléus, Anna; et al.
2019
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Baroudi, Mazen; Petersen, Solveig; Namatovu, Fredinah; et al.
2019
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2019, Vol. 69, (5) : 575-580
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Nordyke, Katrina; et al.
2019
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19 : 1-12
Norström, Fredrik; Waenerlund, Anna-Karin; Lindholm, Lars; et al.
2019
European Journal of Ageing, Springer 2019, Vol. 16, (4) : 395-404
Zingmark, Magnus; Norström, Fredrik; Lindholm, Lars; et al.
2018
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 11, (1)
Cameron, David; Ubels, Jasper; Norström, Fredrik
2018
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 67, (1) : 64-68
Norström, Fredrik; van der Pals, Maria; Myléus, Anna; et al.
2017
European Journal of Health Economics, Springer Berlin/Heidelberg 2017, Vol. 18, (7) : 905-919
Neumann, Anne; Lindholm, Lars; Norberg, Margareta; et al.
2017
BMC Public Health, BioMed Central 2017, Vol. 17
Norström, Fredrik; Janlert, Urban; Hammarström, Anne
2017
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17
Stewart Williams, Jennifer; Norström, Fredrik; Ng, Nawi
2017
European Journal of Ageing, Vol. 14, (3) : 233-241
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Norström, Fredrik; et al.
2015
Global Health Action, Vol. 8 : 1-4
Ivarsson, Anneli; Kinsman, John; Johansson, Karin; et al.
2015
Archives of Public Health, BioMed Central 2015, Vol. 73
Norström, Fredrik
2015
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 278-278
Norström, Fredrik
2015
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 250-250
Norström, Fredrik; Ivarsson, Anneli; Nordyke, Katrina; et al.
2015
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 60, (1) : 54-59
Webb, Charlotta; Myléus, Anna; Norström, Fredrik; et al.
2015
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 60, (6) : 787-791
Webb, Charlotta; Norström, Fredrik; Myléus, Anna; et al.
2014
Journal of Child Health Care, Sage Publications 2014, Vol. 18, (3) : 241-252
Forsner, Maria; Norström, Fredrik; Nordyke, Katrina; et al.
2014
Journal of human nutrition and dietetics (Print), John Wiley & Sons 2014, Vol. 27, (1) : 41-53
Kautto, Ethel; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
2014
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
2014
Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 12, (1)
Neumann, Anne; Schoffer, Olaf; Norström, Fredrik; et al.
2014
BMC Public Health, BioMed Central 2014, Vol. 14, (1)
Norström, Fredrik; Virtanen, Pekka; Hammarström, Anne; et al.
2014
Autoimmune Diseases, Vol. 2014 : 417356-
van der Pals, Maria; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
2014
BMC Pediatrics, BioMed Central 2014, Vol. 14 : 165-
van der Pals, Maria; Myléus, Anna; Norström, Fredrik; et al.
2013
Pediatrics, Vol. 131, (3) : e687-e694
Ivarsson, Anneli; Myléus, Anna; Norström, Fredrik; et al.
2013
BMC Public Health, BioMed Central 2013, Vol. 13
Neumann, Anne; Norberg, Margareta; Schoffer, Olaf; et al.
2012
Umeå University medical dissertations, 1489
Norström, Fredrik
2012
BMC Gastroenterology, Vol. 12, (1) : 125-
Norström, Fredrik; Sandström, Olof; Lindholm, Lars; et al.
2011
Journal of Medical Screening, Royal Society of Medicine Press 2011, Vol. 18, (4) : 187-192
Nordyke, Katrina; Norström, Fredrik; Lindholm, Lars; et al.
2011
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 52, (4) : 452-459
Norström, Fredrik; Ivarsson, Anneli; Lindholm, Lars; et al.
2011
BMC Gastroenterology, London: BioMed Central 2011, Vol. 11, (1) : 118-
Norström, Fredrik; Lindholm, Lars; Sandstrom, Olof; et al.
2011
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2011, Vol. 52, (5) : 549-553
Webb, Charlotta; Halvarsson, Britta; Norström, Fredrik; et al.
2009
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, New York: Raven P 2009, Vol. 49, (2) : 170-176
Myléus, Anna; Ivarsson, Anneli; Webb, Charlotta; et al.
Ivarsson, Anneli; Myléus, Anna; Norström, Fredrik; et al.

Kursansvarig för kurserna "Biostatistics" och "Advanced Topics in Health Economic Evaluation Methods" i mastersprogrammet i folkhälsovetenskap som ges vid min institution.