"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Wadell

I vår forskning kring utveckling och utvärdering av e-hälsoverktyg för personer med lungsjukdom, använder vi olika AI-lösningar, som feedback utifrån rapporterad fysisk aktivitet eller symtom.  

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademiska examina

 • Sjukgymnastexamen 1992, Uppsala universitet
 • Kandidatexamen i sjukgymnastik 1992, Uppsala universitet 
 • Magisterexamen i sjukgymnastik 1998, Umeå universitet
 • Doktorsexamen i sjukgymnastik, 2004, Umeå universitet.


Klinisk tjänstgöring

Har arbetat på lung- och allergiklinik i Umeå och Uppsala sedan 1996. Även arbetat ett år på lungrehabiliteringssjukhus i Norge. Specialistkompetens inom Lungmedicin. Min kliniska tjänstgöring vid Lung- och Allergikliniken på Norrlands universitetssjukhus innefattar för närvarande arbete med patienter som remitteras till Lungrehabiliteringen samt arbete i expertrådet för astma och KOL i Region Västerbotten. 


Universitetstjänstgöring

 • Pågående: professor vid Umeå universitet 
 • 2007-2017: lektor vid Umeå universitet
 • 2006-2007: postdoc vid Queens University, Kingston, Ontario, Kanada
 • 2005-2006: lektor vid Uppsala universitet 
 • 2000-2004: doktorand vid Umeå universitet


Undervisning

Vid Umeå universitet var jag tidigare kursansvarig för kursen Människokroppens funktion vid hälsa och sjukdom samt dess anpassning till fysisk aktivitet som ges i termin 2. Undervisar för närvarande i samma kurs (inom respiration, lungsjukdom och fysioterapi). Var även kursansvarig för Klinisk utvärdering och mätmetoder på Masternivå. Undervisar för närvarande i samma kurs. Är kursansvarig för Utvärdering av fysisk förmåga och fysisk aktivitetsnivå hos personer med hjärt- och lungsjukdom på doktorandnivå. Är handledare för projekt på olika nivåer (C-, D-nivå samt doktorander).


Forskningsinriktning

Mitt doktorandarbete handlade om att undersöka hur KOL-patienter påverkas av olika typer av fysisk träning med avseende på fysisk förmåga, livskvalitet, muskelstyrka, symtom och kroppssammansättning. Efter det har min forskagrupp fortsatt undersöka effekter av ett flertal olika träningsinterventioner. Samtliga studier har haft ett positivt utfall på fysisk förmåga, livskvalitet, muskelstyrka och symtom.

Efter att en av forskningsgruppens studier visat att endast en halv procent av populationen av personer med KOL hade fått tillgång till lungrehabilitering har forskningen inriktats på implementering av evidensbaserade icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Olika eHälso-interventioner har tagits fram och studerats. För närvarande pågår både kvantitativa och kvalitativa studier kring dessa.

Gruppen har, med brukarmedverkan, utvecklat KOLwebben, en hemsida för både personer med KOL och vårdpersonal. För närvarande pågår en större RCT. KOL-kollen är ett system som mäter lungfunktion och symtom i hemmet med mål att upptäcka försämringsperioder. Karin ingår i styrgruppen för en nationell multicenterstudie som utgår från Uppsala universitet i vilken effekt av mobilt syrgas undersöks beträffande fysisk förmåga och aktivitetsnivå hos personer med KOL som faller i syrgasmättnad under aktivitet.

Uppdrag (urval)

 • Ledamot i ämnesbaserat expertråd för astma och KOL i Region Västerbotten
 • Ledamot i Läkemedelskommittén, expertgrupp för levnadsvanor, Region Västerbotten 
 • Ordförande i styrgrupp för eHälsaLab vid Medicinsk fakultet, Umeå universitet                                 
 • Ledamot i styrgrupp för SFO-V (Strategiskt forskningsområde – Vårdvetenskap) vid Umeå universitet
 • Ledamot i styrgrupp för Forskaraspirantprogrammet vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • Deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för behandling av astma och KOL 
 • Deltgagit i SKL's arbete med interprofessionell samverkan kring personer med astma och KOL
European Journal of Physiotherapy
Tykkyläinen, Sonja Johanna; Tervo, Taru Tuulia; Wiklund-Engblom, Annika; et al.
DS 123: proceedings of the international conference on engineering and product design education (E&PDE 2023), The Design Society 2023 : 235-240
An, Qingfan; Gebart-Hedman, Karin; Wadell, Karin
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 62, (Suppl. 67)
An, Qingfan; Sandlund, Marlene; Agnello, Danielle; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 216
Björklund, Filip; Palm, Andreas; Gorani, Jwan Abdulrazak; et al.
JMIR Formative Research, JMIR Publications 2023, Vol. 7
Marklund, Sarah; Sörlin, Ann; Stenlund, Tobias; et al.
Fysioterapi, Fysioterapeuterna 2023, (1) : 30-35
Nyberg, Andre; Lundell, Sara; Stenlund, Tobias; et al.
JMIR Human Factors, JMIR Publications Inc. 2023, Vol. 10
Nyberg, Andre; Sondell, Anna; Lundell, Sara; et al.
BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sönnerfors, Pernilla; Skavberg Roaldsen, Kirsti; Lundell, Sara; et al.
Perspectives in Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 143, (4) : 196-198
Verloigne, M.; Altenburg, T.; Cardon, G.; et al.
Läkartidningen, Vol. 119
Emtner, Margareta; Nykvist, Maria; Sköld, Magnus; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Lundell, Sara; Toots, Annika; Sönnerfors, Pernilla; et al.
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove press 2022, Vol. 17 : 905-918
Nyberg, Andre; Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; et al.
ERS Monograph, European Respiratory Society 2021, Vol. 2021, (93) : 1-10
Burtin, Chris; Wadell, Karin
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Sönnerfors, Pernilla; Skavberg Roaldsen, Kirsti; Ståhle, Agneta; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Holmner, Åsa; Öhberg, Fredrik; Wiklund, Urban; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Andersson, Mari; Holmner, Åsa; et al.
JMIR mhealth and uhealth, JMIR Publications 2020, Vol. 8, (6)
Lundell, Sara; Modig, Mari; Holmner, Åsa; et al.
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Health Informatics Journal, Sage Publications 2020, Vol. 26, (4) : 3184-3200
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Dohrn, Ing-Mari; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Runold, Michael; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 13-17
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Wadell, Karin; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 37, (1) : 69-82
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
International Journal of Cardiology: Heart and vasculature, Elsevier 2018, Vol. 18 : 7-11
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
Congenital Heart Disease, John Wiley & Sons 2018, Vol. 13, (2) : 254-262
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Wadell, Karin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Wadell, Karin; Wiklund, Urban; Öhberg, Fredrik; et al.
European Heart Journal, Vol. 38, (Suppl. 1)
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilen, U.; et al.
Läkartidningen, Vol. 114, (5)
Emtner, Margareta; Wadell, Karin
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
EUROPEAN CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, Vol. 3
Arne, Mats; Emtner, Margareta; Lisspers, Karin; et al.
Canadian Journal of Cardiology, Vol. 32, (4) : 547-553
Camilla, Sandberg; Pomeroy, Jeremy; Thilén, Ulf; et al.
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 16-21
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Aronsson, Nils; et al.
Physiotherapy Canada, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 68, (1) : 46-53
Nyberg, Andre; Törnberg, Anna; Wadell, Karin
SM Journal of Pulmonary Medicine, SM Group 2016, Vol. 2, (1)
Öhberg, Fredrik; Wadell, Karin; Blomberg, Anders; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 37, (16) : 1424-1430
Nordvall Strömberg, Petronella; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Wadell, Karin
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2015, Vol. 9, (3) : 278-288
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Rickenlund, Anette; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (2) : 240-248
Sandberg, Camilla; Engström, Karl Gunnar; Dellborg, Mikael; et al.
European Heart Journal, Vol. 36 : 458-458
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Dellborg, M.; et al.
International Journal of Cardiology, Elsevier 2015, Vol. 187 : 219-226
Sandberg, Camilla; Rinnström, Daniel; Dellborg, Mikael; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (12) : 1523-1530
Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; Wadell, Karin; et al.
Strategier för egenvård viktigt för personer med KOL

Karin Wadells forskargrupp har tagit fram och utvärderat e-hälsoverktyget KOLwebben.