Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Karin Wadell

Karin Wadell

Fysioterapeut med specialistkompetens inom respiration. Arbetar med forskning, undervisning och klinik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademiska examina

 • Sjukgymnastexamen 1992, Uppsala universitet
 • Kandidatexamen i sjukgymnastik 1992, Uppsala universitet 
 • Magisterexamen i sjukgymnastik 1998, Umeå universitet
 • Doktorsexamen i sjukgymnastik, 2004, Umeå universitet.


Klinisk tjänstgöring

Har arbetat på lung- och allergiklinik i Umeå och Uppsala sedan 1996. Även arbetat ett år på lungrehabiliteringssjukhus i Norge. Specialistkompetens inom Lungmedicin. Min kliniska tjänstgöring vid Lung- och Allergikliniken på Norrlands universitetssjukhus innefattar för närvarande arbete med patienter som remitteras till Lungrehabiliteringen samt arbete i expertrådet för astma och KOL i Region Västerbotten. 


Universitetstjänstgöring

 • Pågående: professor vid Umeå universitet 
 • 2007-2017: lektor vid Umeå universitet
 • 2006-2007: postdoc vid Queens University, Kingston, Ontario, Kanada
 • 2005-2006: lektor vid Uppsala universitet 
 • 2000-2004: doktorand vid Umeå universitet


Undervisning

Vid Umeå universitet var jag tidigare kursansvarig för kursen Människokroppens funktion vid hälsa och sjukdom samt dess anpassning till fysisk aktivitet som ges i termin 2. Undervisar för närvarande i samma kurs (inom respiration, lungsjukdom och fysioterapi). Var även kursansvarig för Klinisk utvärdering och mätmetoder på Masternivå. Undervisar för närvarande i samma kurs. Är kursansvarig för Utvärdering av fysisk förmåga och fysisk aktivitetsnivå hos personer med hjärt- och lungsjukdom på doktorandnivå. Är handledare för projekt på olika nivåer (C-, D-nivå samt doktorander).


Forskningsinriktning

Mitt doktorandarbete handlade om att undersöka hur KOL-patienter påverkas av olika typer av fysisk träning med avseende på fysisk förmåga, livskvalitet, muskelstyrka, symtom och kroppssammansättning. Efter det har min forskagrupp fortsatt undersöka effekter av ett flertal olika träningsinterventioner. Samtliga studier har haft ett positivt utfall på fysisk förmåga, livskvalitet, muskelstyrka och symtom.

Efter att en av forskningsgruppens studier visat att endast en halv procent av populationen av personer med KOL hade fått tillgång till lungrehabilitering har forskningen inriktats på implementering av evidensbaserade icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Olika eHälso-interventioner har tagits fram och studerats. För närvarande pågår både kvantitativa och kvalitativa studier kring dessa.

Gruppen har, med brukarmedverkan, utvecklat KOLwebben, en hemsida för både personer med KOL och vårdpersonal. För närvarande pågår en större RCT. KOL-kollen är ett system som mäter lungfunktion och symtom i hemmet med mål att upptäcka försämringsperioder. Karin ingår i styrgruppen för en nationell multicenterstudie som utgår från Uppsala universitet i vilken effekt av mobilt syrgas undersöks beträffande fysisk förmåga och aktivitetsnivå hos personer med KOL som faller i syrgasmättnad under aktivitet.

Uppdrag (urval)

 • Ledamot i ämnesbaserat expertråd för astma och KOL i Region Västerbotten
 • Ledamot i Läkemedelskommittén, expertgrupp för levnadsvanor, Region Västerbotten 
 • Ordförande i styrgrupp för eHälsaLab vid Medicinsk fakultet, Umeå universitet                                 
 • Ledamot i styrgrupp för SFO-V (Strategiskt forskningsområde – Vårdvetenskap) vid Umeå universitet
 • Ledamot i styrgrupp för Forskaraspirantprogrammet vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet
 • Deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för behandling av astma och KOL 
 • Deltgagit i SKL's arbete med interprofessionell samverkan kring personer med astma och KOL
2020
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Holmner, Åsa; Öhberg, Fredrik; Wiklund, Urban; et al.
2020
JMIR mhealth and uhealth, JMIR Publications 2020, Vol. 8, (6)
Lundell, Sara; Modig, Mari; Holmner, Åsa; et al.
2020
BMC Health Services Research, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Lundell, Sara; Pesola, Ulla-Maija; Nyberg, Andre; et al.
2020
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
2020
Health Informatics Journal, Sage Publications 2020, Vol. 26, (4) : 3184-3200
Sönnerfors, Pernilla; Wadell, Karin; Dohrn, Ing-Mari; et al.
2019
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2019, Vol. 22 : 13-17
Larsson, Lena; Johansson, Bengt; Wadell, Karin; et al.
2019
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 37, (1) : 69-82
Nyberg, Andre; Tistad, Malin; Wadell, Karin
2018
International Journal of Cardiology: Heart and vasculature, Elsevier 2018, Vol. 18 : 7-11
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
2018
Congenital Heart Disease, John Wiley & Sons 2018, Vol. 13, (2) : 254-262
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Wadell, Karin; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Wadell, Karin; Wiklund, Urban; Öhberg, Fredrik; et al.
2017
European Heart Journal, Vol. 38, (Suppl. 1)
Bay, Annika; Sandberg, Camilla; Thilen, U.; et al.
2017
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
2016
EUROPEAN CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, Vol. 3
Arne, Mats; Emtner, Margareta; Lisspers, Karin; et al.
2016
Canadian Journal of Cardiology, Vol. 32, (4) : 547-553
Camilla, Sandberg; Pomeroy, Jeremy; Thilén, Ulf; et al.
2016
Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation, Vol. 3, (1) : 16-21
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Aronsson, Nils; et al.
2016
Physiotherapy Canada, Toronto: University of Toronto Press 2016, Vol. 68, (1) : 46-53
Nyberg, Andre; Törnberg, Anna; Wadell, Karin
2016
SM Journal of Pulmonary Medicine, SM Group 2016, Vol. 2, (1)
Öhberg, Fredrik; Wadell, Karin; Blomberg, Anders; et al.
2015
Respiratory Medicine, Elsevier 2015, Vol. 109, (1) : 11-26
Lundell, Sara; Holmner, Åsa; Rehn, Börje; et al.
2015
Disability and Rehabilitation, Vol. 37, (16) : 1424-1430
Nordvall Strömberg, Petronella; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Wadell, Karin
2015
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2015, Vol. 9, (3) : 278-288
Nyberg, Andre; Lindström, Britta; Rickenlund, Anette; et al.
2015
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (2) : 240-248
Sandberg, Camilla; Engström, Karl Gunnar; Dellborg, Mikael; et al.
2015
European Heart Journal, Vol. 36 : 458-458
Sandberg, Camilla; Hedström, Magnus; Dellborg, M.; et al.
2015
International Journal of Cardiology, Elsevier 2015, Vol. 187 : 219-226
Sandberg, Camilla; Rinnström, Daniel; Dellborg, Mikael; et al.
2015
European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 22, (12) : 1523-1530
Sandberg, Camilla; Thilén, Ulf; Wadell, Karin; et al.
2015
Respiratory care, Daedalus Enterprises 2015, Vol. 60, (10) : 1486-1494
Sehlin, Maria; Winsö, Ola; Wadell, Karin; et al.
2015
Lungmedicin, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 485-489
Wadell, Karin
2014
KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdo, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 569-587
Emtner, Margareta; Wadell, Karin
2014
Respiratory Physiology & Neurobiology, Vol. 199 : 24-33
Laveneziana, Pierantonio; Webb, Katherine A; Wadell, Karin; et al.
2014
Advances in Physiotherapy, Informa Healthcare 2014, Vol. 16, (2) : 104-112
Nyberg, Andre; Hedlund, Mattias; Kolberg, Albin; et al.
2014
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P1352) : 237-237
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
2014
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P3279) : 579-579
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
2014
Aviation, Space and Environmental Medicine, Aerospace Medical Association 2014, Vol. 85, (11) : 1092-1099
Sehlin, Maria; Brändström, Helge; Winsö, Ola; et al.
2013
European Respiratory Review, European respiratory society 2013, Vol. 22, (130) : 577-586
Holland, Anne E; Wadell, Karin; Spruit, Martijn A
2013
Physiotherapy Canada, Vol. 65, (1) : 40-43
Janaudis-Ferreira, Tania; Hill, Kylie; Goldstein, Roger S; et al.
2013
European Heart Journal, Oxford University Press 2013, Vol. 34, (Supplement: 1) : 383-383
Sandberg, Camilla; Thilen, U.; Wadell, Karin; et al.
2013
European Heart Journal, Oxford University Press 2013, Vol. 34, (Supplement: 1) : 382-383
Sandberg, Camilla; Wadell, Karin; Gradmark, Anna; et al.
2013
Respiratory Medicine, Vol. 107, (8) : 1195-1200
Wadell, Karin; Janaudis-Ferreira, Tania; Arne, M.; et al.
2013
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Informa Healthcare 2013, Vol. 10, (4) : 425-435
Wadell, Karin; Webb, Katherine A.; Preston, Megan E.; et al.
2011
Chest, American College of Chest Physicians 2011, Vol. 139, (1) : 151-158
Janaudis-Ferreira, Tania; Hill, Kylie; Goldstein, Roger S; et al.
2011
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 184, (12) : 1367-1373
Laveneziana, Pierantonio; Webb, Katherine A; Ora, Josuel; et al.
2011
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2011, Vol. 111, (1) : 10-19
Ora, Josuel; Laveneziana, Pierantonio; Wadell, Karin; et al.
Publicerad: 06 apr, 2020