Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lina Gyllencreutz

Lina Gyllencreutz

Jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor med en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik
Plats
Lasarettsgatan 7, Campus Övik Umeå universitet, 891 18 Örnsköldsvik

Mitt namn är Lina Gyllencreutz, jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag har en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland. Mitt kontor finns på Campus i Övik.

Jag påbörjade min forskarutbildning 2011 i ett projekt med syfte att studera säkerhetsarbetets effekter och relevans i samhället finansierat av MSB. Mitt avhandlingsarbete fokuserade särskilt på hur barn och äldre personer skadar sig i utomhusmiljö och vilka preventiva strategier som finns för att skydda men inte överbeskydda personer. Efter min disputation har jag fortsatt min forskning inom Katastrofmedicin (Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet), Reflektion och Kompetens/beslutsfattande i glesbygd.   

Forskningsprojekt:

Safety & Security Test Arena är ett regionalt samarbetsprojekt (2016-2020) i norra Sverige där partners från näringslivet, offentliga sektor och universitetet samverkar. Syftet är att ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan på skadeplats vid en skadehändelse. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Doktorandprojekt där jag deltar som handledare:

Saving lives during major underground mining incidents. Becoming prepared for a collaborative response. Doktoranden Sofia Karlsson har under 2016-2020 studerat beredskapen för att hantera större skadehändelser i svenska underjordsgruvor i samverkan med gruvföretag, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden med fokus på kliniskt beslutsfattande. Doktorand Anna Sofia Lundberg ska under 2019-2023 studera nuvarande och framtidens kompetensbehov bland sjukskötare och hälsovårdare i samhällen med de geografiska utmaningarna som glesbygden medför. Studierna kan klargöra eventuella behov av beslutsstöd som kan stödja sjukskötaren och hälsovårdaren i det kliniska beslutsfattandet och därmed främja patientsäkerheten och god vårdkvalitet. Projektet omfattar även patienternas perspektiv med fokus på tillit till vården med fokus på sjukskötare och hälsovårdare.

Reflection and reflective ability among emergency and prehospital personnel. Doktorand Sara Sharp ska under 2019-2023 studera reflektion bland akut och ambulanspersonal och deras reflektiva förmåga.

The Golden Hour Underground Concept: Opportunities for improving and shorten time to treatment for severely injured in road tunnel incidents. Doktorand Johan Hylander ska under 2020-2024 studera hur det prehospitala medicinska omhändertagandet i tunnelmiljö kan effektiviseras i samverkan med blåljusorganisationerna och trafikverket som även finansierar projektet. Ett mål är att skapa ett webbaserat verktyg för alla inblandade aktörer för möjlighet till ökad samverkan.

2020
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (1) : 1-11
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.
2020
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 9, (3) : 257-271
Gyllencreutz, Lina; Rådestad, Monica; Saveman, Britt-Inger
2020
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
2019
International Journal of Emergency Management, InderScience Publishers 2019, Vol. 15, (4) : 360-374
Doohan Stjerna, Isabelle; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
2019
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
2019
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 27, (1)
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
2019
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
2018
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 32, (3) : 1179-1187
Doohan, Isabelle Marie; Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Ulf; et al.
2017
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
2017
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.
2015
Umeå University medical dissertations, 1725
Gyllencreutz, Lina
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 225-233
Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Johanna; Rolfsman, Ewa; et al.
2015
International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 22, (1) : 3-10
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Saveman, Britt-Inger
2015
Healthy Aging Research, Vol. 4
Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger
2013
Research reports / Umeå Centre for Evaluation Research
Hanberger, Anders; Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.

Jag undervisar i akutsjukvård och katastrofmedicin. Jag är ansvarig för momentet Traumatologi och Masskadehändelser i den katastrofmedicinska terminen i programmet för Internationell kris och konflikt. Jag är/har också varit delaktig i att utveckla en kurs i prehospital trauma vård för masterstudenter i Tanzania. Kursen är unik i sitt slag och genom ”train the trainers” är kursen nu tillgänglig på Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania.