"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Lundmark

Jag disputerade 2006 och blev docent 2011 och har sedan dess arbetat vid institutionen för Geografi med en rad forskningsprojekt men också med undervisning och pedagogiska frågor. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är Fil.dr., lektor och docent i kulturgeografi. Disputerade 2006 och har sedan dess arbetat vid institutionen för Geografi, Umeå universitet. Jag disputerade 2006 på en avhandling med titeln ”Restructuring and employment change in sparsely populated areas : examples from Northern Sweden and Finland” och mitt geografiska fokus har hela tiden legat på de glesbofolkade områdena i vad vi kallar för Arktis. För mig ligger intresset bland annat i regionalekonomiska frågor om resurser. Vad är en resurs? Hur förändras denna resurs i och med klimatförändringen? Kan synen på vad en resurs är förändras och därmed ge nya möjligheter för människor att leva här? Hur kan naturgivna förutsättningar användas på ett hållbart sätt för utveckling och vad betyder egentligen utveckling – är det bara tillväxt? Jag vill förstå hur förutsättningarna att leva förändras och hur människor och samhällen förhåller sig till detta, genom kamp, genom strategier och genom innovationer exempelvis. Det geografiska är centralt här eftersom de platsbundna förutsättningarna är viktiga för samhällsutvecklingen och att det även inom Arktis finns stora geografiska variationer när det gäller gleshet, infrastruktur och förutsättningar att leva och verka utifrån nationella ramar. Utöver mina projekt är jag är styrelseledamot i Gösta Skoglunds internationella fond, är ordförande i CERUMs vetenskapliga råd samt forskarutbildningsansvarig för den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling.

Tourism Geographies, Routledge 2023, Vol. 25, (8) : 1833-1855
Bohn, Dorothee; Carson, Doris A.; Demiroglu, O. Cenk; et al.
Second Homes and Climate Change, London and New York: Routledge 2023 : 39-55
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.; Back, Andreas; et al.
Handbook on tourism and rural community development, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 386-402
Eimermann, Marco; Carson, Doris A.; Lundmark, Linda
Fennia, Geographical Society of Finland 2022, Vol. 200, (2) : 210-227
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Lundmark, Linda; et al.
Journal of Rural Studies, Elsevier 2022, Vol. 90 : 93-103
Eimermann, Marco; Adjei, Evans; Bjarnason, Thoroddur; et al.
TemaNord, 2022:516
Jóhannesson, Gunnar Thór; Welling, Johannes; Müller, Dieter K.; et al.
Fennia, Geographical Society of Finland 2022, Vol. 200, (2) : 157-174
Lundmark, Linda; Carson, Doris A.; Eimermann, Marco
Sustainability, MDPI 2021, Vol. 13, (15)
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda
Degrowth and tourism: new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy, London: Routledge 2021 : 54-68
Eimermann, Marco; Lindgren, Urban; Lundmark, Linda; et al.
Degrowth and tourism: new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy, Abingdon: Routledge 2021 : 239-248
Hall, C. Michael; Lundmark, Linda; Zhang, Jundan Jasmine
Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility
Hall, C. Michael; Lundmark, Linda; Zhang, Jundan Jasmine
Norsk Geografisk Tidsskrift, Routledge 2021, Vol. 75, (4) : 237-238
Lundmark, Linda; Overvåg, Kjell; Berg, Nina Gunnerud
Degrowth and tourism: new perspectives on tourism entrepreneurship, destinations and policy, Abingdon: Routledge 2021 : 1-21
Lundmark, Linda; Zhang, Jundan Jasmine; Hall, C. Michael
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 1-14
Carson, Dean B.; Eimermann, Marco; Lundmark, Linda
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 393-401
Carson, Dean B.; Eimermann, Marco; Lundmark, Linda
Journal of Tourism Futures, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 6, (1) : 91-101
Demiroglu, Osman Cenk; Lundmark, Linda; Saarinen, Jarkko; et al.
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Palgrave Macmillan 2020 : 89-106
Lundmark, Linda
Palgrave Macmillan 2020
Lundmark, Linda; Carson, Dean B.; Eimermann, Marco
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Singapore: Palgrave Macmillan 2020 : 265-284
Lundmark, Linda; Carson, Doris A.
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2020 : 349-371
Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; Bohn, Dorothee
Dipping in to the North: living, working and traveling in sparsely populated areas, Palgrave Macmillan 2020 : 333-348
Zhang, Jundan Jasmine; Lundmark, Linda
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; The Royal Skyttean Society 2019, Vol. 13, (1) : 7-33
Carson, Dean B.; Lundmark, Linda; Carson, Doris A.
The 8th Nordic Geographers Meeting, June 16-19, 2019, Trondheim, Norway
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; et al.
Winter tourism: trends and challenges, CABI Publishing 2019 : 305-323
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Strömgren, Magnus
Perspectives on rural tourism geographies: case studies from developed nations on the exotic, the fringe and the boring bits in between, Springer 2019 : 221-241
Lundmark, Linda; Åberg, Kajsa G.
Geographical Journal, Hoboken: Wiley-Blackwell 2017, Vol. 183, (4) : 400-413
Hedlund, Martin; Carson, Doris A.; Eimermann, Marco; et al.
Fennia, Vol. 195, (1) : 25-35
Hedlund, Martin; Lundmark, Linda; Stjernström, Olof
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 183-224
Keskitalo, E. Carina H.; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; et al.
Fennia, Geografiska sällskapet i Finland 2016, Vol. 194, (1) : 18-31
Almstedt, Åsa; Lundmark, Linda; Pettersson, Örjan
Milton Park: Routledge 2016
Carson, Doris A; Carson, Dean B; Lundmark, Linda
Tourism, mobilities and development in sparsely populated areas, Routledge 2016 : 1-12
Carson, Doris Anna; Carson, Dean Bradley; Lundmark, Linda
Tourism, mobilities, and development in sparsely populated areas, Routledge 2016 : 70-88
Lundmark, Linda; Ednarsson, Marcus; Karlsson, Svante
The Polar Journal, Vol. 6, (1) : 112-130
Pashkevich, Albina; Stjernström, Olof; Lundmark, Linda
European Countryside, Walter de Gruyter 2015, Vol. 7, (3) : 134-143
Brouder, Patrick; Karlsson, Svante; Lundmark, Linda
European Countryside, Vol. 6, (4) : 297-306
Almstedt, Åsa; Brouder, Patrick; Karlsson, Svante; et al.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis 2014, Vol. 14, (4) : 353-366
Carson, Doris Anna; Carson, Dean Bradley; Lundmark, Linda
Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2014 : 167-181
Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; et al.
Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2014 : 182-195
Lundmark, Linda; Brouder, Patrick; Fredman, Peter; et al.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis 2014, Vol. 14, (4) : 422-440
Lundmark, Linda; Ednarsson, Marcus; Karlsson, Svante
Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Elsevier 2013, Vol. 3-4 : 49-56
Boman, Mattias; Fredman, Peter; Lundmark, Linda; et al.
New issues in Polar tourism: communities, environments, politics, Dordrecht: Springer 2013 : 149-161
Brouder, Patrick; Lundmark, Linda
Friluftsliv i förändring: Resultat från ett forskningsprogram. Slutrapport, Naturvårdsverket 2013 : 161-174
Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; et al.
Friluftsliv i förändring: Resultat från ett forskningsprogram. Slutrapport, Naturvårdsverket 2013 : 175-190
Lundmark, Linda; Brouder, Patrick; Fredman, Peter; et al.
New issues in polar tourism: communities, environments, politics, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. 2013 : 217-220
Lundmark, Linda; Lemelin, Raynald H.; Müller, Dieter K.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Taylor & Francis Group 2013, Vol. 13, (4) : 281-298
Lundmark, Linda; Marjavaara, Roger
3rd International Polar Tourism Research Network (IPTRN) conference, Nain, Nunatsiavut
Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.
GERUM Kulturgeografisk arbetsrapport, 2013-12-02
Lundmark, Linda; Sandström, Camilla
Dordrecht: Springer 2013
Müller, Dieter K.; Lundmark, Linda; Lemelin, Raynald H.
New issues in Polar tourism: communities, environments, politics, Dordrecht: Springer 2013 : 1-17
Müller, Dieter K.; Lundmark, Linda; Lemelin, Raynald H.
Tourism Economics, London: IP Publishing 2012, Vol. 18, (4) : 903-910
Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; et al.

Jag har arbetat en hel del med undervisning och pedagogiska frågor i rollen som kursansvarig och programsamordnare för masterprogrammet i turism och har även bakgrund som studierektor vid institutionen. framförallt har min undervisning legat på masternivå i turism men jag undervisar även i bland annat geografiska informationssystem (GIS) på grundläggande nivå.