Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon
Personalbild Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är främst inriktad på utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet sedan 2002, gästprofessor vid universitetet i Åbo sedan 2015. Min forskning rör främst områdena utbildningspolitik och skolmarknad samt ungdomspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv. Miljöer för lärande i högre utbildning utgör ett tredje forskningsintresse. Jag har lett många forskningsprojekt, de flesta med medel från forskningsråden, och har också medverkat i ett flertal svenska och internationella projekt.

Jag leder det tvärdisciplinära forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar (f.d. Ungas Utbildning, Karriärutveckling och Välfärd, UKV) som omfattar ett 20-tal seniora och juniora forskare.  Jag är en av ledarna för det nordiska centre of excellence ”Justice through Education in the Nordic Countries” (JustEd) www.justed.org, och leder ett nationellt forskarnätverk för karriärutveckling och vägledning (KAV) kav-net.se. Jag leder också en satsning för utveckling och forskning kring lärmiljöer vid Umeå universitet.

Jag har haft anställningar och ledningsuppdrag vid uni­ver­siteten i Lund och Umeå, dit jag flyttade 1987. Bland annat var jag vicerektor för Umeå universitet 2003-2008. Jag har varit ledamot i Socialvetenskapliga Forskningsrådet, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) och senast i Vetenskapsrå­dets utbildningsvetenskapliga kommitté. Jag var generalsekreterare för European Educa­tion­al Research Asso­ciation (EERA) 2005-2008 och är en av grundarna av Swedish Educa­tion­al Research Asso­ciation (SWERA, 2013).

Pågående forskningsprojekt som jag leder:

 • Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext. Vetenskapsrådet, 2018-2021
 • Lära för karriärvalet. Forte 2016-2018
 • Rum för lärande. Umeå Universitet/Akademiska Hus, 2013-2017

Tidigare forskningsprojekt och forskarnätverk (ledda av mig):

 • Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv. Vetenskapsrådet, 2010-2014.
 • Nationellt forskarnätverk Karriärval och vägledning. FAS, 2010-12, Forte 2015.
 • Nordiskt forskarnätverk NordCrit - Critical Nordic Research Network on Education, Welfare, Children and Young People. NordForsk, 2010-2012 (tills med A-L Arnesen, E Lahelma och E Öhrn)
 • Gymnasiet som marknad. Vetenskapsrådet, 2008-2010
 • Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv, Vetenskapsrådet, 2005-2007.
 • Samiska frågor i lärarutbildningen resp. grundskolans läromedel. Jordbruksdepartementet, 2003-05.
 • Skola utan nationell timplan. Utbildningsdepartementet, Regeringens timplanedelegation, 2002-05.
 • Ungdomspolitik och ungas strategier. Mötet mellan ungdomar och nittiotalets kommunala ungdomsprojekt. SFR/FAS, 1998-2001.
 • SAFs och LOs utbildningspolitik 1944-1990. HSFR, 1992-1996.
2020
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 1-14
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
2020
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 185-190
Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth
2020
Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 79-99
Lindblad, Michael; Lundahl, Lisbeth
2020
Education Inquiry, Umeå: 2020, Vol. 11, (4) : 297-301
Lundahl, Lisbeth; Carlhed Ydhag, Carina
2020
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Lundahl, Lisbeth; Lovén, Anders; Holm, Ann-Sofie; et al.
2019
Beyond erziehungswissenschaftlicher Grenzen: Diskurse zu Entgrenzungen der Disziplin, Opladen: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2019 : 63-77
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
2019
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2019
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
2019
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2019, Vol. 18, (3) : 278-297
Helms Jørgensen, Christian; Järvinen, Tero; Lundahl, Lisbeth
2019
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 141-155
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
2019
Revue internationale d'éducation Sèvres, Sevres: 2019, Vol. 82, (3) : 66-76
Lundahl, Lisbeth
2019
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
2018
Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur AB 2018 : 51-70
Holm, Ann-Sofie; Lundahl, Lisbeth
2018
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 4, (3) : 120-132
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Tórfi
2018
Core meets E-LAW: Innovation in Higher Education
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
2018
Immigrant student achievement and education policy: cross-cultural approaches, Cham: Springer 2018 : 69-85
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
2017
Second international handbook of urban education, Cham: Springer 2017 : 671-693
Lundahl, Lisbeth
2017
European Conference of Education Research (ECER)
Lundahl, Lisbeth; Arnesen, Anne-Lise; Jónasson, Jón Torfi
2017
Utbildning och Lärande / Education and Learning, Skövde: Högskolan i Skövde 2017, Vol. 11, (1) : 16-32
Lundahl, Lisbeth; Gruffman-Cruse, Ewa; Malmros, Bengt; et al.
2017
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
2017
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2016
Research in Comparative and International Education, London: Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 13-33
Alexiadou, Nafsika; Dovemark, Marianne; Erixon-Arreman, Inger; et al.
2016
New public management and the reform of education: European lessons for policy and practice, Abdingon, Oxon: Routledge 2016 : 66-80
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth
2016
Research in Comparative and International Education, Sage Publications 2016, Vol. 11, (1) : 3-12
Lundahl, Lisbeth
2016
Nordic superintendents: agents in a broken chain, Cham: Springer 2016 : vi-viii
Lundahl, Lisbeth
2016
Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?, Ljubljana: CEPS and SVIZ 2016 : 85-115
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
2016
NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 280-280
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
2016
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
2016
Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset, Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura FERA 2016 : 69-97
Varjo, Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 27-29
Gruffman Cruse, Ewa; Lundahl, Lisbeth; Malmros, Bengt; et al.
2015
Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 135-154
Lundahl, Lisbeth
2015
Halbtags oder Ganztags?: Zeitpolitiken von Kinderbetreuung und Schule nach 1945 im europäischen Vergleich, Landsberg: Beltz Juventa 2015 : 209-231
Lundahl, Lisbeth
2015
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 107-116
Lundahl, Lisbeth; Lidström, Lena; Lindblad, Michael; et al.
2015
Lund: Studentlitteratur AB 2015
2015
Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection, Dordrecht: Springer 2015 : 73-96
Varjo T., Janne; Kalalahti, Mira; Lundahl, Lisbeth
2014
Fair and competitive?: critical perspectives on contemporary Nordic schooling, London: Tufnell Press 2014 : 1-19
Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; et al.
2014
Éducation, formation, recherche: Quelle place pour les collectivités territoriales?, Paris: le Moniteur 2014 : 229-235
Lundahl, Lisbeth
2014
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2014 : 37-48
Lundahl, Lisbeth
2014
Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 195-213
Lundahl, Lisbeth
2014
Umeå: Boréa Bokförlag 2014
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
2014
International Journal of Adolescence and Youth, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 19, (Suppl 1) : 19-34
Lundahl, Lisbeth; Olofsson, Jonas
2013
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 19-37
Angervall, Petra; Gustafsson, Jan; Lundahl, Lisbeth; et al.
2013
Making a Difference in Theory: The theory question in education and the education question in theory, London: Routledge 2013 : 31-44
Lundahl, Lisbeth
2013
Education Inquiry, Umeå: CoAction Publishing 2013, Vol. 4, (3) : 497-517
Lundahl, Lisbeth; Erixon Arreman, Inger; Holm, Ann-Sofie; et al.
2013
Education, Citizenship and Social Justice, London: SAGE Open 2013, Vol. 8, (2) : 201-213
Lundahl, Lisbeth; Olson, Maria
2013
European Educational Research Journal (online), Oxford: 2013, Vol. 12, (4) : 416-424
Lundahl, Lisbeth; Simmons, Maarten; Serpieri, Roberto
2013
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2013, Vol. 90, (5) : 733-742
Olofsson, Jonas; Lundahl, Lisbeth
2013
Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2013 : 165-176
Öhrn, Elisabet; Lundahl, Lisbeth