"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Benerdal

Postdoktor i pedagogiskt arbete vid Centrum för skolledarutveckling

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Enhet: Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A55001 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som postdoktor i pedagogiskt arbete vid Centrum för skolledarutveckling.

I min nuvarande forskning är jag engagerad i studier av:  

  • Konstruktioner av rektorsrollen, och förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap
  • Förskolan som marknad (https://www.umu.se/forskning/projekt/forskolan-som-marknad/)

Jag är kursansvarig för magisterkursen i ”Organisation och ledarskap med inriktning mot utbildningsledarskap, forsknings- och utredningsmetodik” och handleder magisteruppsatser.

Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 63-84
Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim; Benerdal, Malin; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research
Benerdal, Malin; Westman, Anna-Karin
Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 23-40
Benerdal, Malin
Umeå: Umeå universitet 2022
Benerdal, Malin; Cervantes, Sara; Westman, Anna-Karin; et al.
Organizing the world 2.0 (theme: Organizing Markets), SCORE, Stockholm, Sweden, October 6-7, 2022
Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin; Lindgren, Joakim; et al.
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Online via Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Carlbaum, Sara; et al.
Globalisation, Societies and Education, Routledge 2022, Vol. 20, (5) : 718-730
Rosvall, Per-Åke; Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Journal of Education and Work, Routledge 2021, Vol. 34, (2) : 170-182
Benerdal, Malin
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet; Göteborgs universitet 2021, Vol. 27, (3) : 45-64
Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; Rosvall, Per-Åke
Scandinavian Journal of Public Administration, Göteborgs universitet 2021, Vol. 25, (3/4) : 63-83
Benerdal, Malin; Larsson, Magnus
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing, London: Routledge 2021 : 134-151
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Benerdal, Malin
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2019:1
Benerdal, Malin
12th EES Biennial Conference (EES2016) : Evaluation Futures in Europe and beyond. Connectivity, Innovation and Use, Maastricht, Netherlands, Aug 26 - Sept 30, 2016
Benerdal, Malin
11th Biennal European Evaluation Society Conference, October 1-3, 2014, Dublin, Irland
Benerdal, Malin
Svenska utvärderingsföreningens nationella konferens "Utvärdering i politiken och politik i utvärderingen", 14-15 november, 2013, Stockholm
Benerdal, Malin