"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Tysklind

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E6, Linnaeus väg 6, (rum: 6.02.031) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bedriver forskning om såväl gamla som nya miljögifters beteende i miljön. Speciellt intresse för föroreningar i mark och vatten och att utifrån miljögifters inneboende egenskaper förstå hur de transporteras, omvandlas och tas upp av olika organismer. Vidare studeras grundläggande processer för utveckling av ny miljöteknik för förorenad mark och vatten. Exempel på ämnen som studeras är dioxiner, läkemedel and biocider. Forskningen inkluderar miljö- och processmodellering som kombinerar grundläggande processförståelse och verkliga miljö- och processtillämpningar. Dessutom under senare år forskningen inkluderat ett systemperspektiv som bidrar till cirkulära och resurseffektiva  process- och tekniklösningar.

Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Andersson, Agneta; Grinienė, Evelina; Berglund, Åsa M. M.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Berglund, Åsa M. M.; Gallampois, Christine; Ripszam, Matyas; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Environmental Science and Ecotechnology, Elsevier 2023, Vol. 13
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Brorström-Lundén, Eva; et al.
Chemosphere, Elsevier 2023, Vol. 347
Bidleman, Terry F.; Ericson, Lars; Liljelind, Per; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 57, (25) : 9342-9352
Lohmann, Rainer; Vrana, Branislav; Muir, Derek; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 862
Wang, Xinqi; Wang, Xiaoli; Qi, Jing; et al.
Environmental Research, Elsevier 2023, Vol. 216
Zhao, Wenhao; Ma, Jin; Liu, Qiyuan; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2022, Vol. 339
Shanmugam, Kavitha; Gadhamshetty, Venkataramana; Tysklind, Mats; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 56, (2) : 1267-1277
Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar; Gadhamshetty, Venkataramana; Athanassiadis, Dimitris; et al.
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 31649-31659
Wang, Dong; Enlund, Therese; Trygg, Johan; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2022, Vol. 301
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 146
Cerveny, Daniel; Grabic, Roman; Grabicova, Katerina; et al.
Chemosphere, Elsevier 2021, Vol. 271
Lindberg, Richard; Namazkar, Shahla; Lage, Sandra; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 776
Mustafa, Majid; Kozyatnyk, Ivan; Gallampois, Christine; et al.
Frontiers of Environmental Science and Engineering
Mustafa, Majid; Wang, Huijiao; Lindberg, Richard H.; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2021, Vol. 414
Ouyang, Wei; Zhang, Yu; Lin, Chunye; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 152 : 106500-
Supe Tulcan, Roberto Xavier; Ouyang, Wei; Gu, Xiang; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 784
Wang, Dong; Thunéll, Sven; Lindberg, Ulrika; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 55, (10) : 6783-6790
Wang, Yidi; Ouyang, Wei; Lin, Chunye; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2021, Vol. 283
Wang, Zihan; Ouyang, Wei; Tysklind, Mats; et al.
Resources, Conservation and Recycling, Elsevier 2021, Vol. 174
Yacout, Dalia M.M.; Tysklind, Mats; Upadhyayula, Venkata Krishna Kumar
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2021, Vol. 279
Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; Antonopoulou, Io; et al.
Journal of Membrane Science, Elsevier 2021, Vol. 622
Yadav, Pooja; Ismail, Norafiqah; Essalhi, Mohamed; et al.
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 384
Gu, Xiang; Ouyang, Wei; Xu, Ling; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2020, Vol. 389
Liu, Lianhua; Ouyang, Wei; Wang, Yidi; et al.
Environment International, Elsevier 2020, Vol. 139
Ouyang, Wei; Hao, Xin; Tysklind, Mats; et al.
Current developments in biotechnology and bioengineering: sustainable bioresources for the emerging bioeconomy, Amsterdam: Elsevier 2020 : 179-204
Yacout, Dalia; Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 265, (Part A)
Yadav, Pooja; Athanassiadis, Dimitris; Yacout, Dalia M.M.; et al.
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 218 : 493-500
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Bignert, Anders; et al.
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 2019, Vol. 170 : 644-656
Gojkovic, Zivan; Lindberg, Richard; Tysklind, Mats; et al.
Environmental Sciences Europe, Springer 2019, Vol. 31
Massei, Riccardo; Hollert, Henner; Krauss, Martin; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 659 : 283-292
Ouyang, Wei; Hao, Xin; Wang, Li; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 130
Ouyang, Wei; Zhang, Yu; Gu, Xiang; et al.
Sustainability, MDPI 2019, Vol. 11, (15)
Shanmugam, Kavitha; Baroth, Anju; Nande, Sachin; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, AMER CHEMICAL SOC 2019, Vol. 7, (5) : 4951-4963
Shanmugam, Kavitha; Gadhamshetty, Venkataramana; Yadav, Pooja; et al.
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 7, (24) : 20000-20012
Shanmugam, Kavitha; Jansson, Stina; Gadhamshetty, Venkataramana; et al.
Chemosphere, Elsevier 2019, Vol. 235 : 575-585
Wang, Huijiao; Mustafa, Majid; Yu, Gang; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 649 : 1117-1123
Östman, Marcus; Björlenius, Berndt; Fick, Jerker; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, Cambridge: Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 20, (3) : 544-552
Assefa, Anteneh; Tysklind, Mats; Klanova, Jana; et al.
Chemosphere, Elsevier 2018, Vol. 192 : 267-271
Bidleman, Terry F.; Tysklind, Mats
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 633 : 1496-1509
Björlenius, Berndt; Ripszám, Mátyás; Haglund, Peter; et al.
Chlorinated dioxins and dibenzofurans in perspective, CRC Press 2018 : 79-92
Marklund, Stellan; Kjeller, L.-O.; Hansson, Marianne; et al.
Water Research, Elsevier 2018, Vol. 139 : 311-320
Ouyang, Wei; Yang, Wanxin; Tysklind, Mats; et al.
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2018, Vol. 117 : 115-119
Pu, Xiao; Cheng, Hongguang; Tysklind, Mats; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt