"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mikael Hjerm

Jag är professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid institutionen. Min forskning handlar i allmänhet om attityder och mer specifikt om fördomar och nationalism.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar i allmänhet om attityder och mer specifikt om fördomar och nationalism. Jag har fokuserat på att förklara varför dylika attityder skiljer sig åt mellan länder. På senare tid undersöker jag hur fördomar förändras inom och mellan individer. Min forskning innefattar även studier om tillit, migration och könsskillnader. Forskningen finansieras av VR, FORTE, RJ och Wallenberg vilket innefattar forskningsprogrammet Hur fördomar utvecklas vilket inkluderar mer än tio forskare och doktorander. Jag är också nationell koordinator för den Europeiska socialundersökningen (ESS) samt ansvarig för Comparative Research Centre Sweden (CORS) som innefattar några av de största och mest inflytelserika komparativa attityd- och beteendeundersökningarna såsom ESS, SHARE, ISSP, EVS, SNES and LORE.

Personality and Individual Differences, Elsevier 2024, Vol. 226
Fors Connolly, Filip; Hjerm, Mikael; Kulin, Joakim; et al.
International Journal of Sociology
Frech, Johannes; Fors Connolly, Filip; Hjerm, Mikael
The international migration review, Sage Publications 2024, Vol. 58, (2) : 573-592
Kudrnáč, Aleš; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
European Journal of Higher Education
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2022, Vol. 119, (44)
Breznau, Nate; Rinke, Eike Mark; Wuttke, Alexander; et al.
Nations and Nationalism, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (1) : 366-370
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Nations and Nationalism, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (1) : 341-352
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
European Sociological Review, Oxford University Press 2022, Vol. 38, (2) : 169-188
Eger, Maureen A.; Mitchell, Jeffrey; Hjerm, Mikael
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2022, Vol. 45, (2) : 135-155
Sandelind, Clara; Hjerm, Mikael
Sociologisk forskning, Huddinge: Sveriges Sociologförbund 2021, Vol. 58, (1-2) : 77-102
Kulin, Joakim; Johansson Sevä, Ingemar; Hjerm, Mikael; et al.
Mainstreaming the global radical right: CARR yearbook 2019/2020, Ibidem-Verlag 2020 : 362-365
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Sex Roles, Springer 2020, Vol. 83 : 101-113
Fors Connolly, Filip; Goossen, Mikael; Hjerm, Mikael
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 4
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.
Tracking the rise of the radical right globally: CARR Yearbook 2018/2019, Stuttgart: Ibidem-Verlag 2019 : 135-138
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Journal of Youth and Adolescence, Springer 2019, Vol. 48, (6) : 1175-1189
Miklikowska, Marta; Thijs, Jochem; Hjerm, Mikael
The effects of race, Stellenbosch: AFRICAN SUN MeDIA 2018 : 151-167
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2018, Vol. 4 : 1-11
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Danell, Rickard
International Studies in Sociology of Education, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 42-59
Hjerm, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Werner, Lena
Nothing to fear but fear itself, London: Demos. Centre for Democracy and Human Rights Studies 2017 : 375-422
Sandelind, Clara; Hjerm, Mikael; Rehnwall, Anna
Journal of ethnic and migration studies, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (42) : 1729-1747
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
Journal of Happiness Studies, Springer 2016, Vol. 17, (5) : 1789-1799
Gärling, Tommy; Gamble, Amelie; Fors, Filip; et al.
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016 : 11-28
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2016, Vol. 2 : 1-15
Kulin, Joakim; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 38, (15) : 2705-2721
Bevelander, Pieter; Hjerm, Mikael
International Journal of Comparative Sociology, Sage Publications 2015, Vol. 56, (2) : 141-162
Hjerm, Mikael; Nagayoshi, Kikuko
Delmi rapport, 2014:2
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
DN-debatt
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis 2014, Vol. 37, (6) : 937-957
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
Tid för tolearans: En studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort, Stockholm: Forum för levande historia 2014 : 23-28
Hjerm, Mikael
Tid för tolerans: en studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och om samhället, Stockholm: Forum för levande historia 2014 : 16-20
Hjerm, Mikael
European Populism and winning the immigration debate, Fores 2014 : 41-64
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
Lund: Gleerups Utbildning AB 2014
Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon; Nilsson, Marco
SAGE Open, Sage Publications 2014, Vol. 4, (1)
Schnabel, Annette; Hjerm, Mikael
Axess, (5) : 50-53
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Axess, (5) : 46-49
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Curie : en tidning från Vetenskapsrådet
Danell, Rickard; Hjerm, Mikael
Scientometrics, Vol. 94, (3) : 999-1006
Danell, Rickard; Hjerm, Mikael
Research Evaluation, Oxford University Press 2013, Vol. 22, (4) : 210-214
Danell, Rickard; Hjerm, Mikael
Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet, (34) : 3-6
Hjerm, Mikael; Schnabel, Annette
Proceeding of STI 2012 Montreal: 17th international conference on science and technology indicators : 228-235
Danell, Rickard; Hjerm, Mikael
The future of the welfare state, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing 2012 : 153-171
Ervasti, Heikki; Hjerm, Mikael
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2012, (2) : 9-12
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
Nations and Nationalism, Blackwell Publishing 2012, Vol. 18, (2) : 346-369
Hjerm, Mikael; Schnabel, Annette
The future of the welfare state: social policy attitudes and social capital in Europe, Northampton: Edward Elgar Publishing 2012 : 172-194
Hjerm, Mikael; Schnabel, Annette
The future of the welfare state, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing 2012 : 249-260
Ringdal, Kristen; Hjerm, Mikael
Oslo: Gyldendal 2011
Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon
International Sociology, Cardiff: University College Cardiff Press 2011, Vol. 26, (6) : 815-843
Hjerm, Mikael; Nagayoshi, Kikuko
Perspectives on European Politics and Society, Vol. 11, (4) : 390-407
Berg, Linda; Hjerm, Mikael

Forskningsprojekt

1 januari 2024 till 31 december 2026
1 januari 2020 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 december 2023
1 januari 2015 till 31 december 2019
1 januari 2009 till 31 december 2011
27 september 2007 till 31 december 2010
1 januari 2003 till 31 december 2008