"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)

Anställda medarbetare

Andre Mateus

Focus on mapping protein function in human gut microbiome species using proteomics and systems biology.

Telefon
090-785 09 22

Professor i immunologi med inriktning mot virala infektioner

Annika Berglund
Telefon
090-786 73 28
Barbara Sixt
Telefon
090-785 67 42

Min forskning fokuserar på strategier för cellautonom immunitet och bakterieundandragande.

Barbro Nylén
Telefon
090-786 90 18
Björn Schröder

Jag forskar om effekter av bakterier och kost på tarmslemhinnans barriärfunktion.

Dominik Fischer
Ellen Bushell

MiMS gruppledare och malariaforskare intresserad av parasit- och värdinteraktioner.

Felipe Cava
Telefon
090-785 67 55

Jag är gruppledare på MIMS och forskar om bakteriers cellväggar.

Jag är föreståndare för Umeå Hypoxic Research Facility, UHRF.

Fredrik Almqvist
Telefon
090-786 69 25

Jag är professor i organisk kemi och min forskargrupp letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Jag är föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Jessica Rankinen
Telefon
090-786 74 75
Johan Normark

Jag är kliniker inom infektionssjukdomar och universitetslektor vid universitetet. Min forskning är inom immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.

Lars-Anders Carlson

Universitetslektor i medicinsk kemi

Laura Carroll

Biträdande universitetslektor

Linda Sandblad
Telefon
090-786 71 07

Projekt: Cellbiologi - Skelettproteiners funktion, cellulär organisation och uppbyggnad

MIMS Team Leader

Samordnare för Umeå Centre for Electron Microscopy

Maria Fällman
Telefon
090-786 73 41

Vår forskning syftar till att förstå molekylära mekanismer bakom bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer.

Martin Rosvall

Jag är intresserad av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. 

Niklas Arnberg
Telefon
090-785 84 40

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Nora Lehotai

Kommunikatör och projektsamordnare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, och kommunikatör vid Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. 

Oliver Billker

Min forskning handlar om att förstå malariaparasitens biologi bättre och hur de interagerar med myggorna som överför dem.

 

Richard Lundmark
Telefon
090-786 93 01

Professor i histologi med cellbiologi. Föreståndare för Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)

Jag studerar transport av molekyler i celler. Mer om vår forskning se: www.lundmark-lab.se

Sonja Viljamaa

Projektsamordnare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Sun Nyunt Wai

Sun Nyunt Wai, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.