Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Anders Haglund
Telefon
090-786 63 59
Björn Åstrand
Telefon
070-642 42 12

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han har varit dekan på både Umeå och Karlstads universitet och visiting scholar på Stanford University. Han var ledamot av 2015:års Skolkommission och han är extern ledamot i styrelsen för Södertörns högskola. För närvarande tjänstledig för ett uppdrag som regeringens särskilda utredare. (Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U2016:06).

Catharina Andersson
Telefon
090-786 60 39
Cecilia Hortlund
Telefon
090-786 65 68

Genus- och militärhistoriker. Min avhandling undersöker svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt i Finland 1918-1939.

Charlott Wikström
Telefon
090-786 69 56

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idé- och utbildningshistoriska fältet. Jag har studerat tänkare såsom Fredrika Bremer, Frida Steénhoff och Emilia Fogelklou.

 

 

Charlotta Svonni
Telefon
090-786 90 88

Charlotta Svonni är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på samisk utbildning.

Daniel Andersson
Telefon
090-786 75 04

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Lindmark
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Elise Dermineur Reuterswärd
Telefon
090-786 68 27
Emil Marklund
Telefon
090-786 62 02

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av genusforskarskolan (UCGS).

Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Inês Félix
Telefon
090-786 62 99
Jacob Stridsman
Telefon
090-786 60 94
Jonny Hjelm
Telefon
090-786 70 03
Lena Berggren
Telefon
090-786 96 19
Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Berglind
Telefon
090-786 53 86

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi.

Martin Andersson
Telefon
090-786 74 34

I min forskning undersöker jag skolans roll som förmedlare av luthersk kultur i industribygd ca 1850-1920 och de utmaningar denna mötte i ett allt mer diversifierat samhälle

Martin Hårdstedt
Telefon
090-786 71 49

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland och Delegationen för militärhistorisk forskning.

Mikael Rahm
Telefon
090-786 74 27
Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning.

Peter Lindström
Telefon
090-786 62 31
Simon Berggren
Telefon
090-786 75 05

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Simon Lundberg
Telefon
090-786 74 51

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i en multietnisk skolmiljö. 

Yuliya Yurchuk
Telefon
090-786 62 48

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.