"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Anknutna

Aditya Lia Ramadona

Doktorand projekt: Developing and validating a dynamic model of dengue transmission with application to early warning and climate change projections

Handledare: Joacim Rocklöv

Ala Muala
Telefon
090-785 00 00
Albin Stjernbrandt
Telefon
090-785 99 52

Överläkare och docent, bedriver arbets- och miljömedicinsk forskning.

Alva Hansson
Amelie Brynedal

Doktorand och forskar inom området elektroniska cigaretter och hur detta påverkar hjärta, kärl och lungor.

Anders Ulvenstam
Anders Waldenström
Telefon
090-785 38 92
Andreas Stomby
Andreas Strandh
Anette Sandström
Telefon
090-785 00 00
Ann-Sofie Forslund
Anna Andersdotter Sandström
Anna Bohlin
Anna Jonsson Holmdahl
Anna Lindam
Anna Millgård
Anna Nordström
Telefon
090-785 89 50
Anna Sjödin
Anna Söderholm
Anna Tellström
Anna-Lotta Irewall
Telefon
070-639 85 59

Forskare och ST-läkare i kardiologi

Anneli Enblom Larsson

Jag är doktorand sedan hösten 2020 och forskar inom området myeloproliferativa sjukdomar. Jag är även kliniskt verksam som överläkare på hematologen, Sunderby sjukhus i Luleå.

Annika Forssen
Telefon
090-785 35 40
Annika Johansson
Annika Wallin
Telefon
090-785 00 00
Anton Ahlsved
Antonia Boman
Aram Bakhtiar Omar
Artan Bajraktari
Benno Krachler
Telefon
090-785 69 45

Verksamhetschef Livsstilsmedicin Österåsen, med Dr.

Bernd Stegmayr
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Berndt Stenberg
Telefon
090-785 20 68
Bernt Lindahl
Telefon
090-785 27 73
Birgitta Stegmayr
Telefon
090-785 87 82
Björn Runesson
Telefon
073-156 25 31
Björn Sundström

Bedriver epidemiologisk forskning kring levnadsvanors betydelse för insjuknande, progress och komorbiditet vid reumatologiska sjukdomar.

Björn Tavelin
Björn Sundberg
Bo Carlberg
Telefon
090-786 66 51
Bo Glas
Telefon
090-785 20 64
Bodil Björ
Telefon
090-785 27 68
Camilla Ring
Telefon
090-785 43 90
Carina Forslund
Carl-Magnus Henrikson

Forskarstuderande vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin med intresse av diabetes typ 2 och nedsatt njurfunktion. Distriktsläkare, verksam vid Backens hälsocentral.

Carol Abidha
Carola Lyxell
Caroline Stridsman
Telefon
070-509 34 80
Catharina Persson Ingvarsson
Cecilia Fall
Telefon
090-785 84 02
Cecilia Johansson

Doktorand sedan 2016. Doktorandprojekt om incidens och riskmarkörer för förmaksflimmer samt epidemiologi hos personer med nydiagnostiserat förmaksflimmer. Specialistläkare i internmedicin sedan 2021.

Charlotte Lewis

Fysioterapeut och arbetar som belastningsergonom på Arbets- och miljömedicin vid Region Västerbotten. Bedriver forskning inom ergonomi.

Jag jobbar som forskningsstödjande statistiker på Registercentrum Norr, Region Västerbotten.

Christer Andersson
Telefon
070-521 78 06
Christian Schyllert
Telefon
076-349 10 73
Claes Schiller
Claudia Schien
Telefon
090-785 68 16
Dafni Charisopoulou
Daniel Carlsson
Telefon
060-18 19 49
Daniel Oudin Åström
Telefon
090-785 17 04
Daniil Lisik
David Darehed
David Lapveteläinen
Elina Bäcklund
Ellinor Ädelroth
Emelie Kristoffersson
Telefon
090-785 35 53
Emelie Laveborn
Emma Nyman
Emöke Dimény
Erik Flinth
Erik Hedman
Erik Håkansson

Läkare på kardiologen NUS med fokus på hjärtsviktsvård. Doktorand sedan 2021 och forskar på användning av SGLT2-hämmare.

Erika Forslund Hagman
Erika Holmberg
Eva Berglin
Eva Fhärm
Telefon
070-351 51 66

Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, huvudsakligen i ämnet Allmänmedicin.

Eva Holmström
Evy Björnehall
Filip Fransson

Läkare och doktorand inom njurmedicin. Forskningsområde: njurpåverkan vid litiumbehandling.

Fisnik Jashari
Fredrik Holmner
Fredrik Landfors
Frida Holmström
Frida Welander
Frida Johansson
Gabriel Wennstig
Gani Bajraktari
Giulia Elena Mandoli
Gunilla B Dahlgren

Jag är forskarstuderande vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och är även anknuten till institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Gunnar Nordberg
Telefon
070-669 75 09

Forskar vid enheten för Yrkes- och miljömedicin sedan 1979 om metallers toxikologi och epidemiologi samt inomhus luftföroreningar (trikloramin).

Gustaf Grandinsson
Göran Hallmans
Telefon
070-638 25 16
Haki Jashari
Hande Oktay Türeli
Hanna Forsberg
Hanna Kihlström

I min forskning studerar jag olika hälsorisker i framför allt omgivningsmiljön men även hur arbetsmiljön kan orsaka ohälsa.

Hanna Evelina Svärd
Hayder Kadhim
Heidi Kokkonen
Telefon
090-785 22 92
Heidi Lindmark
Helen Bertilsson
Telefon
090-785 24 55
Helen Hanstock
Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Helene Rietz
Henrik Hagström
Hermon Amman
Hina Taki

ST-Läkare inom Allmänmedicin och doktorand på inst. för Folkhälsa och klinisk medicin.

Ian Mudway
Iara Senem
Ibadete Bytyci
Ilias Lyroudis
Ingegerd Söderström
Telefon
090-785 44 08
Ingrid Carolina Lundholm

Forskningssjuksköterska i MONICA-studien

Ioannis Katsoularis
Telefon
073-159 20 90

Specialistläkare i Internmedicin och Kardiologi, överläkare vid Hjärtcentrum, NUS, samt doktorand vid Folkhälsa och klinisk medicin.

Isak Molin
Isak Stenudd

ST-läkare i allmänmedicin med klinisk tjänstgöring i Region Västernorrland. Forskar på kardiovaskulär prevention med inriktning arteriell elasticitet på halskärlen.

Jack Lysholm
Jan-Håkan Jansson
Jennie Jackson
Telefon
072-304 79 95

Post Doc working in Occupational and Environmental Medicine to assess links between work-related physical exposures and injury outcomes in construction workers using an epidemiology approach.

Jenny Crosby
Jenny Engman
Jenny Lindehall Hadrévi
Telefon
090-785 32 45
Jim Viklund
Joakim Bunne
Johan Dahlberg

Doktorand med fokus på Lipödem, en relativt okänd sjukdom som drabbar kvinnor, samt specialistläkare på hud- och STD-kliniken.

Johan Nilsson
Telefon
090-785 00 00
Johanna Pennlert
Jonas Andersson

Docent, överläkare och kardiolog som verkar i Skellefteå. Forskar på riskfaktorer för hjärtinfarkt och varför man drabbas av plötslig död.

Jonas Appelberg
Telefon
070-562 12 44
Jonas Eriksson Ström

Doktorerar på KOL ur ett immunologiskt och epigenetiskt perspektiv.

Jonatan Freilich
Kamilu Musa Karaye
Karin Olsson
Telefon
090-785 36 06
Karna Johansson

Specialist i internmedicin och kardiologi. Överläkare på medicinkliniken vid Kiruna sjukhus. Dykläkare. Forskarstuderande vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Katarina Hamberg
Telefon
090-785 35 34
Katarina Johansson

Doktorand och arbetar som AT-läkare vid Sundsvalls sjukhus. Forskar om ungdomar och unga vuxna med celiaki med fokus på konsekvenser att leva med sjukdomen och uppföljning inom primärvården.

Kenth Söderström
Kirk Geale

Kirk is the CEO of Quantify Research (https://quantifyresearch.com/) and a PhD Candidate studying clinical and economic outcomes using observational registry data

Kjell Asplund
Telefon
070-573 22 81
Kristie Ebi
Telefon
+1 206 9207317
Kristin Ahlm
Kristina Hörnberg
Kristina Johansson
Kristina Juneblad
Kurt Boman
Telefon
0910-77 10 00
Kåre Eriksson
Telefon
070-538 57 80

Jag forskar om biomarkörer för vibratonsinducerade vita fingrar och bedömer exponering för det luftvägsirriterande ämnet trikloramin i badhusmiljö.

Lars Modig
Telefon
090-785 23 79

I min forskning studerar jag hur olika faktorer i omgivnings- och arbetsmiljön påverkar människors hälsa.

Lauri Salonen
Lena Granlund
Lena Håglin
Telefon
090-785 23 32
Lena Innala
Lena Larsson
Telefon
090-785 12 74
Lina Örtendahl
Linda Ek
Linda Eklund

Doktorandprojektet handlar om luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla. I detta ingår epidemiologiska studier samt experimentella exponeringstudier i köldkammare.

Linnéa Almqvist
Telefon
070-623 72 14

Mitt doktorandprojekt syfttar till att studera och karaktärisera olika typer av astma bland barn och vuxna och följa deras prognos.

Lisa Bergström
Lotta Ljung

Epidemiologisk forskning med huvudsaklig inriktning mot komorbiditet och inflammation vid reumatoid artrit och andra reumatologiska tillstånd.

Lovisa Hägg
Magdalena Johansson
Magnus Lindblom
Telefon
090-786 98 20
Malin Hedman
Malin Stuguland
Marcus Imamovic

Doktorand/ST-läkare i internmedicin och endokrinologi. Forskar med inriktning mot förbättrad diagnostik av hypo- och hyperkortisolism med hjälp av salivkortisol och -kortison.

Margareta Norberg
Telefon
090-785 33 47

Docent, MD, PhD i familjemedicin och epidemiologi. Fokus på befolkningsbaserad klinisk prevention av hjärt-kärlsjukdomar inom VIPVIZA projektet inbäddat i Västerbottens Hälsoundersökningar.

Maria Angerbjörn

ST-läkare inom området internmedicin. Doktorand med fokus på stroke och medfödd hjärtsjukdom.

Telefon
090-785 35 54

Specialistläkare i arbets- och miljömedicin och doktorand på Hållbar Hälsa. Min forskning handlar om arbetsmiljö och hälsa i aktivitetsbaserade kontor.

Maria Lind
Maria Ranner
Marie Fredriksson
Marie Halén Rosvall
Marije Boks
Marina Treskova
Marja Lisa Byhamre
Martin Biström

Forskar om riskfaktorer för uppkomsten av multipel skleros.

Martin Jansson
Mats Ainegren
Mats Ryberg
Mattias Olsson
Mattias Skielta
Micael Appelblad
Mikael Ashorn
Telefon
+358 40 1941719

Jag är doktorand och undersöker effekterna av översvämningar och tropiska stormar på infektionssjukdomar med målet att skapa en modell som kan förutsäga spridningen av dessa sjukdomar.

Mikael Kabele
Mikael Lilja
Telefon
090-785 68 75
Mikael Wikgren
Mikkel Quam
Milos Kesek

Docent i kardiologi, överläkare vid Arytmienheten

Mona Olofsson
Mårten Werner
Telefon
090-785 00 00

Klinisk forskning inom gastroenterologi och hepatologi främst om autoimmuna leversjukdomar (AIH, PBC, PSC) och inom alkoholrelaterad sjuklighet.

Nicolas Bermudez

Jag är doktorand som tittar på hur faktorer som luftvägssymtom, BMI och exponering till trafikutsläpp relaterar till prognosen i form av lungfunktionen och mortalitet bland personer med astma.

Niels De La Brosse Gissin
Nighat Farooqi
Nike Hansén
Nils Andersson
Telefon
090-786 92 49
Nils Bäcklund
Nils Sandberg
Nina Pettersson

Jag arbetar som AT-läkare och doktorand inom medicin. Min forskning fokuserar på samsjukligheten mellan inflammatorisk tarmsjukdom och spondylartrit. 

Ole Suhr
Olena Kostylenko
Oscar Hofstedt
Owe Johnson
Telefon
090-785 14 08
Paul Franks
Telefon
090-785 33 54
Peer Blom
Telefon
090-785 00 00
Per Lindmark
Petri Räisänen

Mitt projekts syfte är att studera tidstrender i incidens och förekomst av olika typer av astma samt karakteristik och riskfaktorer för allergisk- och icke allergisk astma.

Rafik Shenouda
Rebecca Johansson
Richard Thörn
Robert Linder
Robert Lundqvist

Statistiker i Region Norrbotten, FoU-enheten

Roshni Das
Sami Sawalha
Sara Jonsson

Forskar om reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel. Arbetar även kliniskt som barnkardiolog på barnhjärtmottagningen samt på Centrum för Kardiovaskulär Genetik (CKG), NUS.

Simon Vallin
Sofia Håglin
Sofia Winsa Lindmark

Doktorand inom OLIN-studerna. Jag ska titta på hur lungfunktion, inflammationsmarkörer i blod samt övervikt/fetma samvarierar hos vuxna individer med astma. 

Staffan Betnér
Steen Jensen
Stefan Röding
Stellan Mörner
Stina Selberg

Jag är doktorand inom OLIN-studierna och mitt avhandlingsarbete handlar om astmakontroll, behandling och Covid-19 bland vuxna med astma. 

Sture Eriksson
Sumaira Zafar
Susanne Adelhorst
Sylvia Packham
Telefon
070-666 63 26
Therese Andersson
Therese Engdahl
Thomas Göransson
Tohr Nilsson
Telefon
070-214 09 55

Seniorlektor och docent som forskar på vibrationsskador i arbetslivet.

Tommie Irewall
Torbjörn Egelrud
Telefon
070-694 45 07
Ulf Gustafsson
Ulf Nilsson
Telefon
090-786 67 32
Ulla Ljungberg
Usama Boles
Vera Markevärn
Verah Nafula Luande
Telefon
090-786 77 26
Viktor Edström
Viktor Meidell
Viktor Oskarsson

Läkare, medicine doktor

Vilhelm Sjögren
Ylva Åström
Youssef Chninou
Åsa Danielsson Borssén
Telefon
090-785 00 00
Örjan Andersson