"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Aurora Borealis in the center city of Umeå in northern Sweden

Bild: Fredrik Larsson / Visit Umeå

Kontakta oss – för dig som studerar vid institutionen för datavetenskap

Här hittar du kontaktuppgifter till administratörer, programstudievägledare, studierektor och programansvariga samt biträdande prefekt och prefekter.

Hitta ditt schema

Vänligen gå till kursens Canvas-sajt.

Ladok, Canvas och studentwebben

Så fort du blivit antagen; registrera dig i Ladok. Detta för att t ex kunna anmäla dig att skriva tenta och se dina resultat. Under din studietid kommer du dock att tillbringa mest tid i Canvas, universitetets lärplattform. Läs mer om Ladok, Canvas och studentwebben.

Studentexpeditionen – för dig som läser kurser eller program 

Studentexpeditionen finns på plan 4, i MIT-huset. Du når oss enkelt via e-post: studexp@cs.umu.se. Observera, att så fort du aktiverat din Umu-id kan du själv ta ut ditt studieintyg, betyg och göra adressändring via Ladok.

Öppettider

Måndag: 13.00-15.00
Tisdag och onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 10.00-14.00
Fredag: Stängt

Studieadministratörer

Ellinor Hansson
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 90
Helena Smith
Studieadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 51

Programstudievägledare

Hos oss får du hjälp med att planera dina studier. Vi arbetar även med frågor om rätt till särskilt stöd och att funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund inte blir något hinder för dina studie- och yrkesval. Välkommen att boka tid för samtal via e-post eller telefon. Vi har tystnadsplikt!

Lennart Steinvall
Studiesamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 81

Lennart Steinvall är programstudievägledare för Kandidatprogrammet i datavetenskap samt masterprogrammen i datavetenskap och Artificiell Intelligens, liksom för studenter som läser fristående kurser hos oss.

Lena Palmquist
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 65

Lena Palmquist är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Marie Nordström är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap.

 

Kontakta din lärare 

Kursansvarig lärare ansvarar för att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas.

Kursansvarig lärare 

Du hittar en lista över kursansvariga lärare och examinatorer på den här sidan.

 

Studierektor – kurser och program

Studierektor sköter det löpande arbetet kring våra utbildningar, t ex kursutbud, schemaläggning och bemanning.

Kontakta studierektor

Jan-Erik Moström via e-post: studrek@cs.umu.se.

 

För dig som är forskarstuderande

Är du doktorand, vänd dig till våra studieadministratörer med dina frågor. Vi finns på plan 4, och nås via e-post: studexp@cs.umu.se.

Studieadministratörer

 Välkommen att boka tid för samtal via e-post eller telefon. Vi har tystnadsplikt!

Studierektor, forskarutbildning

Kai-Florian Richter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 31
Lili Jiang
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 27
 

Hjälp med datorn

På institutionen arbetar du med datorer som ligger i ett separat nätverk, skiljt från universitetet. Det innebär att du får en egen datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system, och att har din egen supportpersonal! Du kontaktar dem via e-post: support@cs.umu.se. Finns på plan 4.

Datorsupport

Tomas Forsman
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 40
Mattias Åsander
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 20
Bertil Lindkvist
Systemingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 81
Andreas Sandström
It-systemadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 23

Studera utomlands 

Institutionen har utbytesavtal med flera internationella universitet – ta chansen att utvecklas! Du hittar mer information på denna sida. Har du frågor, hör av dig till vår kontaktperson!

Internationell kontaktperson

Kontaktperson

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48
 

Frågor om våra program

Har du frågor eller synpunkter på ditt program, t ex kurs- och utbildningsplan, schema, praktik, studie- och arbetsmiljö, profilinnehåll, utvärdering eller rekrytering? Vänd dig då till programansvarig!

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap

Anna Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design

Programansvarig

Masterprogrammet i artificiell intelligens

Masterprogrammet i datavetenskap

 

Administrativ chef

Administrativ chef ansvarar för institutionens tekniska och administrativa personal, (TA).

Administrativ chef

 

Biträdande prefekter

Biträdande prefekt ansvarar för olika, övergripande frågor när det gäller grund- och forskarutbildning. 

Biträdande prefekter

 

Ställföreträdande prefekt 

Träder in och ersätter institutionens högsta chef, prefekten, när hen är bortrest.

Ställföreträdande prefekt

Stefan Johansson
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 34

 

 

Prefekt

Prefekten är institutionens chef med övergripande ansvar för all verksamhet. 

Prefekt

Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01
Senast uppdaterad: 2024-05-02