"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

En hållbar framtid

År 2015 antog världens ledare FN:s 17 globala utvecklingsmål – Agenda 2030. Än finns mycket kvar att göra för att vända utvecklingen. Umeå universitet bidrar på många sätt

De globala målen inom Agenda 2030 är ambitiösa och universella, och ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom hållbarhet och hållbar utveckling – det handlar om allt från framtida energikällor, antibiotikaresistens och nya behandlingsformer mot cancer, till vad som ligger i själva hållbarhetsbegreppet, hur klimatförändringar påverkar vår hälsa, och på vilket sätt vi som enskilda individer kan leva mer hållbart.

Nätverket Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)

Nätverket UTRI utgör ett forum där Umeå universitets många forskningsmiljöer kan mötas för att forma nya idéer och etablera interna och externa samarbeten runt omställning mot ökad hållbarhet.

Genom att tillhandahålla stöd för evenemang, finansiering och mötesplatser, bidrar UTRI:s forskarnätverk till en mer interaktiv, kreativ och tvärvetenskaplig miljö för hållbarhetsforskning vid Umeå universitet. 

Här hittar du mer information om nätverket och dess aktiviteter. 

Umeåforskning för en hållbar värld

Frågor om hållbarhet behöver belysas ur många olika perspektiv

Intervju med Erland Mårald som är med i styrgruppen för UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

Campus bigården

Umeå universitet är ett pollinerarvänligt campus och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.

För att utveckla bra samarbeten så behöver vi mötas

Maria Nilsson är professor i folkhälsovetenskap och styrgruppsmedlem i det nya nätverket UTRI.

Hållbarhets- och omställningsfrågor kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Intervju med professor Jon Moen, styrgruppsledamot i Umeå Transformation Research Initiative.

Så kläcktes idén om hållbar utveckling

Ulf Holmgren om FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kraftigt format synen på hållbarhet.

Att förändra beteenden är grunden för en hållbar omställning

Annika Nordlund är docent i psykologi och styrelseledamot i UTRI, Umeå Transformation Research Initiative.

Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Från skitig industri till miljöanpassat företag

Ann-Kristin Bergquist forskar om klimatomställningen inom näringslivet.

En hållbar värld för framtida människor

Idén om hållbarhet tar hänsyn till framtidens människor. Men vilka är de? Frågan intresserar Kalle Grill.

Blandskog är framtiden

Rätt blandad blandskog är mer värdefull än dagens monokulturer. Det visar ekologen Micael Jonssons forskning.

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter.

Mycket mer ätbar mat kan räddas

Gastronomiprogrammet gjorde gemensam sak med ett avfallsbolag för att och minska matsvinnet.

Senast uppdaterad: 2023-11-22