"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi

Vill du förstå varför människor gör som de gör i sin vardag och undersöka det som ofta tas för givet? Etnologi passar dig som vill fördjupa dig i aktuella eller kulturhistoriska samhällsfenomen. 

Etnologi undersöker människors vardagsliv, erfarenheter, föreställningar, föremål och traditioner. Etnologer bidrar med kunskap om maktrelationer och identiteter genom att studera samspelet mellan individ, livsstil, normer och samhälle ur ett kulturellt perspektiv. Som student i etnologi tränar du dig i att ifrågasätta fördomar och vända upp och ned på det som uppfattas som normalt och självklart. Du övar upp förmågan att observera, dokumentera, analysera och skriva om samhällsfenomen med hjälp av olika etnografiska metoder, såsom observation, intervju och arkivmaterial. Det innebär att närstudera konkreta fenomen och livsöden, såväl som att se de stora perspektiven och sammanhangen i tid och rum. 


Dessa förmågor och metoder är efterfrågade inom många yrken som arbetar med exempelvis normkritik, hållbarhet, inkludering, jämställdhet, mångkultur eller historiebruk. Tidigare studenter arbetar ofta inom museer, arkiv, kultursektorn, eller som projektledare, utredare eller handläggare inom myndigheter, kommuner, regioner, företag eller organisationer. Du har möjlighet att forma din utbildning utifrån dina egna mål och intressen. 


Du kan läsa etnologi på flera olika vis: som program eller som fristående kurser på campus eller distans. Etnologprogrammet är ett treårigt program på campus i Umeå med inriktning mot kandidatexamen. Fristående kurser kan läsas antingen som komplement till en annan utbildning eller för att i slutänden ta en kandidatexamen i etnologi. Hos oss finns även möjlighet att läsa till en magister- eller masterexamen i etnologi, som är förberedande för forskarutbildning. 

Bild på miniatyrfigurer på en strand
Etnologi

Läs ännu mer om ämnet etnologi!

Forskning inom etnologi

Läs mer om vår forskning inom etnologi

Kulturella perspektiv på antropocen, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap
Kulturella perspektiv på klimatförändringar, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kulturvetenskap Etnologi
Kulturella perspektiv på vård: makt, identitet och bemötande, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Kulturteoretiska perspektiv och analysmetoder: Etnologi B, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora Kulturvetenskap
Likabehandling i vården, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora
Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Magisteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Etnologi Humaniora Kulturvetenskap
Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Etnologi Konstvetenskap Kulturvetenskap
Masteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap Humaniora
Matkultur och hållbarhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora Kulturvetenskap
Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Samhällsomvandlingar i norra Sverige, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kulturvetenskap Etnologi
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap Scandinavian Studies Samiska
Second-hand, loppis och vintage, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora
Svensk kultur och vardagsliv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora Kulturvetenskap