Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi

Etnologi utgår ifrån människors vardagsliv, erfarenheter och föreställningar för att skapa kunskap om samspelet mellan individ, livsstil, normer och samhälle ur ett kulturellt perspektiv.

Vi erbjuder flera grundkurser i nätbaserad form varje termin. De handlar till exempel om berättandets betydelser, etnografi och kulturanalys, föremålens betydelser, civilsamhället och urbana normer. Här övar du upp förmågan att analysera och skriva om samhällsfenomen utifrån etnografiska metoder såsom observation, intervju och dokumentation, vilket är användbart inom många yrken. Etnologer arbetar ofta på museer och inom kultursektorn, eller som utredare eller handläggare inom kommun, företag eller organisation.
 
Etnologi kan studeras i form av fristående kurser, antingen som komplement till en annan utbildning eller för att i slutänden ta en kandidatexamen. En examen i etnologi kräver 180 hp fristående kurser, där etnologikurser utgör minst 90 hp. Sedan kan du fortsätta läsa för att ta en magister- eller masterexamen. Etnologi A ingår som termin 3 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Skräddarsy din kandidatexamen

Du kan kombinera kurser på olika sätt för att uppnå en kandidatexamen i etnologi. Här är länk till tre exempel.