"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Museivetenskap

Arkeologi i museiberättelser och utställningar, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Att analysera och recensera museiutställningar, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Att tillgängliggöra kulturarv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Branschutbildningen för museer och kulturarv, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
Ämne: Museivetenskap
DNA och historisk identitet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap Kulturvetenskap
Kulturarv och hållbarhet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kulturvetenskap Museivetenskap Turism- och fritidsvetenskap
Kulturarvsturism: bakgrund, tolkningar och förhållningssätt, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Magisteruppsats i museologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Masteruppsats i museologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Materiell kultur i museer, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Museer och relationen mellan människa, djur och natur, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap
Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Museologi C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kulturvetenskap Kulturvård Museivetenskap
Museologi C: Kulturteoretisk fördjupning och uppsats, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Sakrala föremål i museer, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Museivetenskap