"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi

Etnologi utgår ifrån människors vardagsliv, erfarenheter och föreställningar för att skapa kunskap om samspelet mellan individ, livsstil, normer och samhälle ur ett kulturellt perspektiv.

Vi erbjuder flera grundkurser i nätbaserad form varje termin. De handlar till exempel om berättandets betydelser, etnografi och kulturanalys, föremålens betydelser, civilsamhället och urbana normer. Här övar du upp förmågan att analysera och skriva om samhällsfenomen utifrån etnografiska metoder såsom observation, intervju och dokumentation, vilket är användbart inom många yrken. Etnologer arbetar ofta på museer och inom kultursektorn, eller som utredare eller handläggare inom kommun, företag eller organisation.
 
Etnologi kan studeras i form av fristående kurser, antingen som komplement till en annan utbildning eller för att i slutänden ta en kandidatexamen. En examen i etnologi kräver 180 hp fristående kurser, där etnologikurser utgör minst 90 hp. Sedan kan du fortsätta läsa för att ta en magister- eller masterexamen. Etnologi A ingår som termin 3 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Aktuella kulturstudier: Etnologi B, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Berättandets betydelser i folklore, livshistoria och vardagligt berättande, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Civilsamhället, empowerment och social mobilisering, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Digitala vardagsliv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora
Etnografi och kulturanalys, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnografiska intervjuer och kulturanalytisk tolkning, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnologi A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi
Etnologi B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi
Etnologi B: Fältarbete och uppsats, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Etnologi C, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Etnologi
Etnologprogrammet, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
Ämne: Etnologi
Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Kulturanalys i arkiven, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Kulturella djurstudier, mellanartsliga relationer och etnografi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi
Kulturella perspektiv på antropocen, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap

Skräddarsy din kandidatexamen

Du kan kombinera kurser på olika sätt för att uppnå en kandidatexamen i etnologi. Här är länk till tre exempel.