"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer är en unik utbildning som ger dig breda kunskaper för att effektivt kunna stötta arbetsplatser och verksamheter med hjälp av IT. Du väljer själv om du vill fördjupa dig inom informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Som student går du en ljus framtid till mötes då behovet av din kompetens hela tiden ökar. Efter utbildningen kan du till exempel jobba med verksamhetsutveckling, utbildning eller projekt inom IT.

Antagningsstatistik

Här hittar du information om antagningsstatistik från UHR för Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer hösten 2023. 

Under utbildningen

Digitaliseringen i samhället går allt snabbare. Detta innebär att allt högre krav ställs på såväl användare, verksamheter och organisationer som på de digitala lösningarna och på de som utvecklar dem. På programmet studerar du hur människor använder teknik ur ett samhälls- och organisationsperspektiv. Det innebär att du kombinerar studier i beteendevetenskap om människan fungerar med studier i informatik. 

Fokus ligger på hur människan formas och förändras av informationsteknik i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark koppling till arbetslivet och många studenter gör sina examensarbeten tillsammans med externa organisationer och företag.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

Film producerad av studenter vid digital medieproduktion om hur det är att läsa BIT-programmet. 

Unikt utbildningsprogram

Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige vilket gör att du går en ljus framtid till mötes oavsett om du vill göra karriär inom offentlig sektor, näringsliv eller fortsätta på det akademiska spåret. 

Utbildningen kombinerar kurser som studerar mänskligt beteende med studier om användningen och designen av informationsteknik. Programmet ger dig bred förståelse hur vi använder teknik samtidigt dom du lär dig hur tekniken bör utformas och användas för att bli ändamålsenlig. 

Du blir helt enkelt bryggan mellan människa och teknik, den som kan hjälpa företag och organisationer att utveckla, förenkla eller förbättra sina verksamheter med digital teknik med användaren i fokus. 

Utlandsstudier

Under programmet kan du välja att studera en termin utomlands. Institutionerna som medverkar i programmet har avtal med flera universitet runtom i världen där du kan ansöka om en utbytesplats. Du kan också ordna dina utlandsstudier på egen hand, som en så kallad freemover.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

Efter utbildningen

De flesta arbetsplatser idag är IT-miljöer i någon utsträckning, vilket gör din kompetens eftertraktad. Majoriteten av tidigare studenter har haft jobberbjudanden direkt efter avslutad utbildning. Du kan även välja att fortsätta studera på avancerad nivå för att sedan påbörja en forskarutbildning.

Fortsatta studier

Utbildningen ger möjlighet till studier på avancerad nivå och därefter på forskarutbildningsnivå. Under utbildningen väljer du att fördjupa dig inom informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, och utifrån det kan du välja mellan olika program på avancerad nivå:

En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning och ökar din konkurrenskraft när du ska söka jobb.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer.

Anmälan och behörighet

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1200

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Hugo Hedlund