Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer får du lära dig stötta arbetsplatser och verksamheter med hjälp av IT. Du väljer själv om du vill fördjupa dig inom informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Efter utbildningen kan du till exempel jobba med verksamhetsutveckling, utbildning eller projekt inom IT.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

På programmet studerar du hur människor använder teknik i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Det innebär att du kombinerar studier om hur människan fungerar som social varelse med studier i informatik.

Fokus ligger på hur människan formas och förändras av informationsteknik i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark koppling till arbetslivet och många studenter gör sina examensarbeten tillsammans med externa organisationer och företag.

Utlandsstudier

Under programmet kan du välja att plugga en termin utomlands. Institutionerna som medverkar i programmet har avtal med flera universitet runtom i världen där du kan ansöka om en utbytesplats. Du kan också ordna dina utlandsstudier på egen hand, som en så kallad freemover.

Läs mer om utlandsstudier

Programöversikt

Termin 1
Informationssystem, 15 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

Termin 2
Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inriktning mot IT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskaplig metod, 15 hp

Termin 3
Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp
Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II, 7,5 hp
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp

Termin 4
IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp
Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Termin 5
Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp

Termin 6
Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, 30 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta med allt ifrån att leda olika projekt till att arbeta som personalchef på ett större företag. De flesta arbetsplatser i dag är IT-miljöer i någon utsträckning, vilket gör din kompetens eftertraktad inom de flesta verksamheter. Du kan även välja att fortsätta studera på avancerad nivå för att sedan påbörja en forskarutbildning.

Fortsatta studier

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta med allt från att leda projekt inom IT till att utbilda i system och verktyg eller arbeta som personalchef på större företag. De flesta arbetsplatser är IT-miljöer i någon utsträckning, vilket gör din kompetens eftertraktad i många verksamheter.

Utbildningen ger också möjlighet till studier på avancerad nivå och därefter på forskarutbildningsnivå. Under utbildningen väljer du att fördjupa dig inom informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, och utifrån det kan du välja mellan olika program på avancerad nivå:

En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, och ökar din konkurrenskraft när du ska söka jobb.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer.

Anmälan och behörighet

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 378 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1200

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Mikael Söderström