Hoppa direkt till innehållet
printicon

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du arbeta med människor i kreativa och moderna miljöer? Är du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik? Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer kombinerar psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.

Under utbildningen

I programmet studerar du den teknikanvändande människan i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Det innebär att du kombinerar studier om människan som social varelse med studier i informatik. Fokus ligger på hur människan formas och förändras när informationsteknik förs in i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning. Till exempel genomförs examensarbeten ofta i samarbete med organisationer och företag. Du kan också välja att plugga en termin utomlands på något av våra partneruniversitet. Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer.

Utlandsstudier

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp
Umeå universitet har ett flertal bilaterala avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter. Detta möjliggörs, till stor del, genom att vårt universitet tar emot lika många utländska studenter från de universitet som vi samarbetar med. Det finns ett begränsat antal platser inom de bilaterala avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år. Ytterligare information hittar du på universitetets hemsida för internationellt office.

Läs mer om utlandsstudier här

Programöversikt

Termin 1
Informationssystem, 15 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

Termin 2
Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inriktning mot IT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskaplig metod, 15 hp

Termin 3
Education and ICT in the Workplace 1, 7,5 hp
Education and ICT in the Workplace 2, 7,5 hp
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp

Termin 4
IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp
Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Termin 5
Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp

Termin 6
Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, 30 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta med allt ifrån att leda olika projekt till att arbeta som personalchef på ett större företag. De flesta arbetsplatser i dag är IT-miljöer i någon utsträckning, vilket gör din kompetens eftertraktad inom de flesta verksamheter. Du kan även välja att fortsätta studera på avancerad nivå för att sedan påbörja en forskarutbildning.

Fortsatta studier

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp
Programmet ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå i det ämne där ämnesfördjupning skett under grundutbildningen. Det innebär att studenterna exempelvis kan fortsätta sina studier inom ramen för något av följande påbyggnadsprogram vid Umeå universitet:
Masterprogrammet i IT-management, 120 hp
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier, 120 hp
En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen. En rapport från Högskoleverket visar exempelvis att etableringsgraden 2008 för studenter som 1-1,5 år tidigare tog ut en examen i informatik eller ett beteendevetenskapligt ämne var genomgående högre för studenter med en magisterexamen än för studenter med en kandidatexamen.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi. Inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer.

Anmälan och behörighet

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01200

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Studentsupport vid Informatik