"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Vi som arbetar på Civilingenjörsprogrammet för Teknisk fysik ser fram emot att träffa dig i höst. Har du några frågor som gäller studier så hör av dig till oss via e-post. Vi läser den under hela sommaren. Vi hoppas du ska finna dig väl till rätta vid Umeå universitet och hälsar dig varmt välkommen till höstens studier på Teknisk fysik!

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja till din studieplats

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 19 juli 2024.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på programmet

  Teknisk fysik startar med kursen Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik (IITF) den 2 september (se nedan). På första lektionen i kursen gör vi registrering på programmet. Mer information om kursen finns under fliken Börja programmet. Har du inte möjlighet att närvara vid registreringen måste du anmäla det i förväg till kursansvarig/studievägledare/programansvarig, annars riskerar du att förlora din studieplats.

  Fäll ihop
 • 4. Börja programmet

  Måndag 2 september 2024

  Tid: 10.15

  Första obligatoriska kursen på Teknisk fysik är Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik (IITF). Den startar på följande tid och plats:

  Tid:         2 september kl. 10.15
  Plats:      Hörsal NAT.D.470, Naturvetarhuset (karta)

  Schema för IITF: https://www.umu.se/schema/53014ht24/

  Kurslitteraturen består av material producerat av Institutionen för fysik. Materialet delas ut vid kursstart och kostar inget för kursdeltagarna.

  Kursansvarig på IITF är Patrik Norqvist. Om du har frågor om kursen så kan du kontakta Patrik på patrik.norqvist@space.umu.se.

  Repetitionsvecka i matematik veckan innan kursstart

  Vi rekommenderar dig även starkt att närvara vid repetitionsveckan som startar måndag 26 augusti d.v.s. en vecka innan ordinarie kursstart. Kursen under repetitionsveckan heter Basfärdigheter i algebra, och mer information finns under fliken Förbered dig innan terminsstart. 

  Teknisk fysiks aktiviteter under repetitionsveckan

  Utöver föreläsningarna på Basfärdigheter i algebra har Teknisk fysik några egna viktiga aktiviteter inlagda under repetitionsveckan:

  Tisdag 27/8, kl.13.15 - 15.00, NAT.D.360: Föreläsning om Stresshantering, Studieteknik och Datorintro på Teknisk fysik (karta)

  Onsdag 28/8, kl.13.15 - 16.00, NAT.A1.328: Datorövning Grupp 1

  Fredag 30/8, kl.13.15 - 16.00, NAT.A1.328: Datorövning Grupp 2

  Salarna hittas genom att använda inomhuskartorna på MazeMap.

  Fäll ihop

Om programmet

 • Programmets upplägg & Förbered dig innan terminsstart

  Programmets upplägg

  På Teknisk fysik använder vi oss främst av det webbaserade verktyget Röda tråden för att beskriva innehållet i programmets kurser och hur kurserna ligger i förhållande till varandra. Verktyget beskriver visuellt och interaktivt innehållet i programmets övergripande utbildningsplan. Det är utvecklat av våra programstudenter och innehåller en rad finesser som gör planeringen av studierna lättare, t.ex. så bör alla studenter skapa en användare och under denna lägga upp sin egen individuella studieplan (ISP).

  Röda tråden: https://tekniskfysik.se/roda-traden

  Teknisk fysiks utbildningsplan: https://www.umu.se/utbildning/utbildningsplan/tycft/

  Blockschema år 1–3: https://rt.lu.umu.se/profiler/basblock-1/

  Information till dig som nybörjarstudent: https://tekniskfysik.se/blivande-student/

  Kort om höstens programkurser

  Under höstterminen kommer du att läsa fyra kurser som omfattar ca en månad vardera, kurserna är:

  1.      Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik (IITF)

  2.     Programmeringsteknik med C och Matlab

  3.     Endimensionell analys 1

  4.     Endimensionell analys 2

  Kurserna beskrivs kort nedan.

  Utförligare information hittar du på Röda tråden: https://tekniskfysik.se/roda-traden

  Schema hittar du på: https://www.umu.se/student/hitta-ditt-schema/scheman-for-programkurser/?q=inledande+in&_t_dtq=true

  OBS! En avgörande skillnad mellan studier på Teknisk fysik jämfört med gymnasiet är att självstudier upptar en stor del av den totala studietiden. God studieteknik är därför väldigt viktigt och därför tas detta upp redan under första kursen Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik och på repetitionsveckan innan ordinarie terminsstart.

  1. Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik (IITF)
  Kursen innehåller flera inslag som ger dig en god grund för dina fortsatta studier. Syftet är att överbrygga gapet mellan gymnasiet och högskolan samt att ge grundläggande ingenjörsfärdigheter. Bland annat ingår genomgångar av viss grundläggande matematik som ger dig goda förutsättningar för att klara av de efterföljande matematikkurserna. Kursen innehåller även en introduktion till mätvärdesbehandling, experimentell problemlösning, träning i muntlig och skriftlig presentation samt inslag om vikten av studentmedverkan för god utbildningskvalitet. Du får också en introduktion till projektledning och träning i att genomföra projekt i stora grupper. Kursen kan ses som en introduktion till akademisk utbildning och vi tycker att det är viktigt med en sådan start. Vi har därför lagt ut mer schemalagd undervisningstid på denna kurs än vad vi vanligtvis gör. Ett komplement till litteraturen i denna kurs är boken Calculus - A Complete Course, senaste upplagan, författare: R.A. Adams (Addison-Wesley), som även används på kurserna Endimensionell analys 1 och 2. Kursen ges av Institutionen för fysik som är din heminstitution där programansvariga och programstudievägledare jobbar.

  2. Programmeringsteknik med C och Matlab
  Kursen behandlar grunderna i problemlösning med datorprogram och ger grundläggande färdigheter i programmering i både språket C och ingenjörsverktyget Matlab. Kursen ges av Institutionen för datavetenskap.

  3. Endimensionell analys 1
  Kursen behandlar matematisk analys i en variabel. Det centrala begreppet i kursen är derivatan. Vi tolkar derivatan som förändringshastighet. En tillämpning av denna matematiska analys är exempelvis problem med kopplade hastigheter och förändringar av temperaturer. Kursen ges av Institutionen för matematik och matematisk statistik.

  4. Endimensionell analys 2
  Kursen behandlar matematisk analys i en variabel. Det centrala begreppet i kursen är integralen. Du får lära dig att beräkna längder, areor, volymer och hastigheter i generella situationer. Differentialekvationer introduceras för första gången, dessa ekvationer har en avgörande roll för tillämpningar som exempelvis den klassiska mekaniken som du läser senare i programmet. Kursen ges av Institutionen för matematik och matematisk statistik.

  Förbered dig innan terminsstart

  För att hjälpa dig att komma igång, och för att ge dig en känsla för vilken nivå på matematiken vi förväntar oss av dig när du kommer till oss, så har äldre-studenter på Teknisk fysik satt ihop ett övningsmaterial.
  Gå igenom detta material och gör de övningsuppgifter som finns tillgängliga på länken: www.tekniskfysik.se/blivande-student/matematikrepetition/

  Veckan innan programmet startar på riktigt erbjuder vi dig en repetitionsvecka. Den startar måndag 26 augusti med kursen Basfärdigheter i algebra. Basfärdigheter i algebra”är en repetitionskurs i matematik där du både får fräscha upp dina matematikkunskaper från gymnasiet och se hur föreläsningarna under resten av terminen kommer kunna se ut. Vi rekommenderar dig starkt att delta i repetitionsveckan eftersom våra erfarenheter är att studenternas förkunskaper är avgörande för hur de klarar fortsatta studierna. Notera att du måste söka till kursen enligt anvisningarna på länken nedan!

  Mer detaljerad information om Basfärdigheter i algebra: www.umu.se/student/matematik-och-matematisk-statistik/basfardigheter-i-algebra/

  Teknisk fysik har dessutom några egna viktiga aktiviteter inlagda under repetitionsveckan där vi ger en datorintroduktion och tips till bra studieteknik och stresshantering. Schemat för Teknisk fysiks aktiviteter är enligt nedan (de ligger utöver föreläsningarna på Basfärdigheter i algebra):

  Tisdag 27/8, kl.13.15 - 15.00, NAT.D.360: Föreläsning om Stresshantering, Studieteknik och Datorintro på Teknisk fysik (karta)

  Onsdag 28/8, kl.13.15 - 16.00, NAT.A1.328: Datorövning Grupp 1

  Fredag 30/8, kl.13.15 - 16.00, NAT.A1.328: Datorövning Grupp 2

  Salarna hittas genom att använda inomhuskartorna på MazeMap.

  Välkomna till Teknisk fysiks repetitionsvecka!

  Fäll ihop
 • Ha trevligt och mysplugga!

  Teknisk fysik är ett krävande program men studietiden handlar inte bara om att plugga. Den sociala biten är också viktig. Under de första veckorna genomförs därför en mottagning för er som börjar på programmet. Mottagningen organiseras av våra studenter på programmet och schema för aktiviteterna hittas under www.tekniskfysik.se under fliken ”Blivande student”. Passa på att vara med på lämpligt antal aktiviteter, hur många väljer du själv men tänk på att du ska orka plugga på dagarna också.

  Utöver Mottagningen finns en mängd aktiviteter under året där du har möjlighet att vara kreativ och social. Alla på Teknisk fysik har till exempel fri access till vårt 3D-lab, ett rum fullt med 3D-skrivare, verktyg och annan utrustning. Här kan du vara kreativ dygnet runt sju dagar i veckan och vi på programmet tycker bara det är roligt om studenterna skapar saker på fritiden. Du har naturligtvis motsvarande access till våra datorsalar och studieplatser.

  När det gäller studier är kulturen på programmet att alla hjälper alla. Speciellt förväntas äldre-kursare hjälpa er yngre, så se till att fråga dem om allt och inget. Alla årskurser på Teknisk fysik sitter i samma studiemiljö och det är därför superlätt att ställa frågor.

  Vi har dessutom tre äldre-studenter, amanuenser, som är anställda av Institutionen för fysik som är din heminstitution. Amanuenserna är ett stöd till alla studenter på Teknisk fysik. De har sitt kontor i samma korridor där de flesta studenter sitter och pluggar, så det är bara att titta in där och prata med dem.

  Användbara länkar:

  • Våra två hemsidor: www.tekniskfysik.se och https://www.umu.se/student/mina-studier/teknisk-fysik/

  • Nybörjarinformation: https://tekniskfysik.se/blivande-student/

  • Röda tråden: https://tekniskfysik.se/roda-traden/

  • Teknisk fysiks utbildningsplan: https://www.umu.se/utbildning/utbildningsplan/tycft/

  • Scheman för programkurser: https://www.umu.se/student/hitta-ditt-schema/scheman-for-programkurser/?q=inledande+in&_t_dtq=true

  • Karta över lokaler: https://use.mazemap.com/#v=1&campusid=289&zlevel=1&center=20.309645,63.819803&zoom=14.6

  Fäll ihop
 • Kontakta oss

  Maria Hamrin
  Programansvarig
  maria.hamrin@space.umu.se

  Krister Wiklund
  Biträdande programansvarig
  krister.wiklund@umu.se

  Rasmus Öberg
  Assisterande programansvarig
  rasmus.oberg@umu.se  

  Carolina Näslund
  Studievägledare
  carolina.naslund@umu.se

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)